ARKIVET INSTITUT FOR MATEMATISKE FAG
KØBENHAVNS UNIVERSITET
Arkivet opbevarer arkivmateriale fra personer, foreninger og lignende, der har eller har haft tilknytning til Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet, samt en del af arkivmaterialet fra administrationen af instituttet og dets afdelinger (den del som ikke er afleveret til Rigsarkivet).

Adresse:
Arkivet
Institut for Matematiske Fag
Københavns Universitet Universitetsparken 5
DK-2100 København Ø.
Telefon:
353 20741 (Jesper Lützen)
Telefax:
353 20704
E-mail:


This page in English

Oversigt over instituttets biblioteker og arkiv