ARKIVET INSTITUT FOR MATEMATISKE FAG
KØBENHAVNS UNIVERSITET
Arkivets hjemmeside
Samlingsoversigt

Carl Christian Hansen papirer

Nøgleord med relation til Hansens papirer:
Metropolitanskolen, militære skoler, rationel mekanik, zetafunktionen.
Personer med relation til Hansens papirer:
David Hilbert.


Overordnet beskrivelse af samlingen

Kort beskrivelse:
Denne samling af C. Hansens papirer består af nogle personlige dokumenter, eksamenspapirer, udnævnelser, matematiske manuskripter, et par andre manuskripter og nogle publikationer, både militære, matematiske og andre. Desuden er der en større særtryksamling. Materialet er fra perioden 1890-1935 og næsten det hele er på dansk. En del af manuskriptmaterialet er uden navn og det er lidt usikkert om de stammer fra Hansen, men lå sammen med de øvrige Hansen papirer (se overdragelse).

Omfang:
Samlingen omfatter 11 arkivkasser.

Overdragelse:
Samlingen befandt sig i Matematisk biblioteks kælder i E-bygningen på H. C. Ørsted Institutet i efteråret 1996. Det vides ikke, hvornår eller hvordan den er kommet der. Udover arkivmaterialet og publikationerne i denne samling var der ekstra eksemplarer af en del af Hansens artikler og af hans doktordisputats, men disse blev sorteret fra samlingen ved organiseringen af materialet i kasser i 1997. I november 1998 blev Hansens særtryksamling tilføjet. Den havde indtil da været registreret som et tidsskrift under navnet Separata i Matematisk biblioteks samling.

Klausuler:
Ingen.

Copyright:
Arkivet kan give tilladelse til at citere fra materialet.

Registrant:
Udarbejdet af Kurt Ramskov, 26. maj 1998. Revideret 29. november 1998 efter tilføjelse af særtryksamlingen.

Placering:
Hylde 4, skab A, bibliotekets filial.

Oplysninger om yderligere arkivmateriale m.m.:
Theseus homepage of Carl C. Hansen.Kort biografi

Carl Christian Hansen (1876-1935) var matematiker og virkede som matematiklærer ved Metropolitanskolen, militære skoler m.m., ligesom han var aktiv i det matematiske miljø. Han blev født 20. juni 1876 som søn af skibshovmester Chr. Hansen og Agathe Bosse. Studentereksamen fra Metropolitanskolen 1894 og magistergrad i matematik fra Københavns Universitet 1899. I perioden 1899-1902 opholdte han sig ved udenlandske universiteter, bl.a. i Göttingen og i 1904 blev han dr. phil. på afhandlingen Om en Gruppe transcendente Funktioner.

Den 11. maj 1903 blev han gift med Kometesse Agnesa Lucca Tramp. Allerede fra 1902 begyndte han at undervise ved private skoler; i 1905 blev han tilknyttet Metropolitanskolen som timelærer (adjunkt fra 1908 og lektor fra 1919). Han var desuden lærer ved Officerskolens ældste klasser fra 1910 til sin død, og repetent ved Den polytekniske Læreanstalt fra 1916, hvor han var inddraget i undervisningen i rationel mekanik sammen med C. Juel og senere Jakob Nielsen.

C. Hansen har skrevet lærebøger, nogle matematiske afhandlinger (i sine unge år) og pædagogiske artikler.Indholdsfortegnelse over de enkelte kasser

Box 1
Mappe 1: Personlige papirer
Mappe 2: Tildelte ordener
Mappe 3: Udnævnelser, bekræftelser o.l. i forbindelse med studium og karriere
Mappe 4: Videnskabelige publikationer af Hansen
Mappe 5: Forelæsningsmanuskript 1909
Mappe 6: Diverse manuskripter

Box 2
Opgaver i Mathematik meddelte i Metropolitanskolen V & VI Klasse 1892-94 løste af Carl Hansen
Manuskript om zeta-funktionen
Hvorledes har vort Kendskab til Funktionen $\zeta(z)$ udviklet sig siden Riemanns Tid? Opgave til Magisterkonferens i Matematik, Maj-Juni 1899.
Kladdebog 1900-1902

Box 3
Opgaver i Rationel Mekanik. I. Statik
Opgaver i Rationel Mekanik. II. Kinetik
Om en Gruppe hele transcendente Funktioner (doktorafhandling)
Notesbog med opgaver

Box 4
 • Den 6. Skandinaviske Matematikerkongres i Kjøbenhavn 31. august - 4. september. Fortegnelse over Kongressens Medlemmer.
 • C. A. S. Dalberg og P. M. Plum: Metropolitanskolen gennem 700 Aar. Gyldendalske Boghandels Sortiment, København 1916, 279+384 pp.
 • Det 18. Skandinaviske Naturforskermødes og Det Nordiske Ingeniørmødes Festbanket i Kæmpehallen "Forum" Fredag den 30. August 1929 kl. 19.30. Bordplan.
 • Liste over Deltagerne i det 18. Skandinaviske Naturforskermøde i København, den 26.-31. August 1929.
 • Beretning om det 18. Skandinaviske Naturforskermøde i København 26.-31. August 1929. Frederiksberg Bogtrykkeri, København 1929. 557 pp.
 • Jakob Nielsen: Carl Christian Hansen 20. Juni 1876 - 2. Marts 1935. Matematisk Tidsskrift A (1935), pp. 1-2.

Box 5
Mappe 7: Militære publikationer
J. Offenbach: Orpheus in der Unterwelt. Noder til pianostemmer.

SÆRTRYKSAMLING

Der er indlagt en alfabetisk indholdsfortegnelse i bind 1 og nedenfor er angivet en liste over de forfattere, som forekommer i særtryksamlingen.

Box 5 (fortsat)
Separata I & II.

Box 6
Separata III, IV, V, VI & VII.

Box 7
Separata VII, IX, X & XII.

Box 8
Separata XI, XIII, XIV & XVII.

Box 9
Separata XV, XVI & XVIII.

Box 10
Separata XIX, XX & XXI.

Box 11
Separata XXII & XXIII.Liste over forfattere i Hansens særtryksamling

I tabellen nedenfor er angivet hvilke forfattere, som forekommer i Hansens særtryksamling, med oplysninger om antallet af deres publikationer og hvilken periode, de er fra.

Forfatter Antal Periode
Aronhold, S.21849-1858
Beltrami, E.11887
Berger, A.11880
Bernstein, Felix11901
Blumenthal, O.11903
Bohr, Harald51908-1910
Bonnesen, T.31905-1912
Bounet, M. O.11849
Bortkewitach, L. von11898
Boutroux, Pierre51906-1909
Boy, Werner11901
Burrau, C.21897-1906
Carathéodory11907
Cesàro, E.181884-1894
Crone, C.11909
Dedekind, R.21887-1901
Due, L. C.11901
Durége, H.2??
Ette, C. R.11903
Fredholm I.31898-1903
Greenhill, A. G.11904
Gutymer, A.11904
Hadamard, J.21898-1904
Hamel, G.11901
Haughton, S.11849
Hansen, C.51900-1909
Hatyidakis, N.31900-1903
Hedrick, E. R.11901
Heine, E.11879
Hermite, Ch.11884
Hilbert, D.71890-1904
Hjelmmann, A. L.21897-1899
Hjelmslev, J.11907
Holmgren, E.141899-1909
Hurwitz, A.11890
Hölder, O.11889
Iversen, Lars11910
Jensen, J. L. W. V.21905-1909
Jürgensen, Chr.11853
Kapteyn, M. Fr.31905
Kiepert, L.11876
Klein, F.1??
Knopp, Konrad31907
Kronecker, L.1??
Koenigsberger, L.11904
Landau, E.441899-1909
Levi-Civita, T.21895-1906
Lindeberg, I.-W.81900-1909
Lindelöf, E.61902-1908
Mittag-Leffler, G.21903-1904
Lipschitz, R.51871-1884
Mattson, R.31903-1906
Mayer, A.21887
Mellin, H.21899-1900
Mollerup, Johs.101902-1916
Montel, N. P.11907
Müller, I. O.11903
Natami, L.11866
Neovius, E. R.51883-1908
Neumann, C.111861-1888
Nielsen, Niels291896-1907
Noble, Ch. A.11901
Nørlund, N. E.31906-1910
Oseen, C. W.141900-1910
Painlevé, P.21895-1904
Persson, Paul11908
Petersen, Julius1??
Phragmén11908
Picard, Emile21900-1901
Rémoundos, M.71905-1907
Ringe, C.21884
Ryd, J. H.1??
Schaper, H. von11898
Schnee, Walter61908-1910
Schwarz, H. A.11893
Smith, O. A.2??
Somoff, J.21859-1869
Stadigh, J. E. E.11902
Steen, Adolph11873
Stieltjes, Th.11886
Tait, P. G.11864
Thiele, T. N.11901
Toeplitz, Otto11906
Voss, A.11884
Weber, Heinrich11904
Wedell-Wedellsborg11900
Weierstrass, K.11885
Wiman, A.61903-1905
Wirtinger, Wiehelen11904
Zerpel, H. v.11907
Zermelo, E.51901-1908
Zeuthen, H. G.71882-1909
Zoel, Otto11901Detaljeret indholdsbeskrivelse af samlingen

Materialet er så vidt muligt ordnet kronologisk i de enkelte mapper. Hvis intet andet er nævnt er arkivmaterialet på dansk.

Box 1

Mappe 1: Personlige papirer
 • Begravelsesbrev, Assistents Kirkegaard dateret 17. april 1897.
 • C. C. Hansens fødsels- og dåbssted og tidspunkt; afskrevet fra Søllerød Sogns Ministerialbog.
 • Bekræftelse på C. C. Hansens konfirmation 5. oktober 1890 i Vor Frue Kirke.
 • Vidnesbyrd efter fuldendt Afgangsexamen ved Metropolitanskolen for C. C. Hansen. Dateret 14. juli 1894.
 • Soldaterbog for C. C. Hansen af Aargang 1902.
 • Personlig invitation til C. Hansen og hustru til Den polytekniske Læreanstalts 100-års jubilæumsfest den 30. august 1929.
 • Brev fra Jydske Division til C. C. Hansen 18. januar 1935.
 • Brev fra Jydske Division til C. C. Hansen 30. januar 1936.
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Eksamener i Metropolitanskolen i Juni 1935. København, Spuhrs Bogtrykkeri 1935. (Med nekrolog over Hansen side 4).

Mappe 2: Tildelte ordener

Mappe 3: Udnævnelser, bekræftelser o.l. i forbindelse med studium og karriere

Mappe 4: Videnskabelige publikationer af Hansen

Mappe 5: Forelæsningsmanuskript 1909
Håndskrevet matematisk forelæsningsmanuskript på dansk på 200 sider. Det er dateret fra den 3. marts 1909 til den 26. maj 1909. Indholdet er om ekstremumsproblemer, variationsregning og integralligninger. Uden forfatternavn.

Mappe 6: Diverse manuskripter
Box 2

Opgaver i Mathematik meddelte i Metropolitanskolen V & VI Klasse 1892-94 løste af Carl Hansen.
Indbundet hæfte med løste opgaver i Hansens håndskrift. Ialt ca. 580 pp. (numreret til 569).

Manuskript om zeta-funktionen
Håndskrevet manuskript inddelt i kapitlerne:
 1. (Definition afzeta-funktionen)
 2. Om Nulpunkter for $\zeta(z)$
 3. Om Fremstillingsmaader for $\zeta(z)$
 4. Zhetafunktionens Anvendelse paa Talteorien
 5. Generalisationer af $\zeta(z)$
Indbundet manuskript uden titel og forfatter i indbundet hæfte. C. C. Hansens håndskrift. 93 pp. Antagelig udkast til magisterkonferensopgaven.

Hvorledes har vort Kendskab til Funktionen $\zeta(z)$ udviklet sig siden Riemanns Tid? Opgave til Magisterkonferens i Matematik, Maj-Juni 1899. Carl Chr. Hansen. 107 pp.
Opgaven håndskrevet i indbundet hæfte.

Kladdebog 1900-1902
Indbundet bog i stort folio format uden forfatternavn og fyldt med udregninger. Mange af dem er dateret.
Box 3

Opgaver i Rationel Mekanik. I. Statik
Indbundet notesbog med C. Hansens håndskrift. Består af løsninger til opgaver.

Opgaver i Rationel Mekanik. II. Kinetik
Indbundet notesbog med C. Hansens håndskrift. Består af løsninger til opgaver.

Carl Hansen: Om en Gruppe hele transcendente Funktioner
Hansens doktordisputats i håndskrevet i indbundet notesbog på 134 pp. Indlagt er breve fra Det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet af 21. januar 1904 og 8. februar 1904 der meddeler at disputatsen er antaget hhv. at de efterfølgende indsendte theser er antaget.

Notesbog med opgaver
Notesbog i lille format med opgaver spredt ud over de 255 pp. Uden titel, forfatter eller datering.
Box 5

Mappe 7: Militære publikationer
 • Dansk Artilleri-Tidsskrift, Nr. 2, 22 (1935) med nekrolog af H. Rolsted om C. Hansen pp. 53-56.
 • C. Hansen: Vektorregning. Dansk Artilleri-Tidsskrift (1929), pp. 1-?. Der mangler nogle sider, idet der kun er med til side 54.
 • Hærens tekniske Korps, 1. Nov. 1909-1. Nov. 1934. Særtryk af: Dansk Artilleri-Tidsskrift 5. Hefte, (1934), pp. 1-64.
 • P. Tuffrau: L'Ecole Polytechnique à travers l'Histoire. Extrait du mercure de France, Paris. 40 pp. På fransk.
 • Le Général Alvin et Paul Tuffrau: La grande guerre, ses origines, son développement, ses conséquences. Gauthier-Villars et Cie, Paris 1930. 312 pp. På fransk.

Separata I
Nedenstående særtryk indbundne. Bagest er en alfabetisk indholdsfortegnelse efter forfatter over hele særtryksamlingen.
 • Fredholm, I.: Sur les équations de l'équilibre d'un corps solide élastique. Akademisk Afhandling, Stockholm 1898.
 • Holmgren, E.: Recherches sur l'inversion des intégrales définies. Upsal 1900.
 • Hilbert, D.: Über ternäre definite Formen. Acta Mathematica 17 (1892), pp. 169-197.
 • Hilbert, D. & Hurwitz, A.: Über die Diophantischen Gleichungen vom Geschlecht Null. Acta Mathematica 14 (1890), pp. 217-224.
 • Hilbert, D.: Über die Discriminante der im Endlichen abbrechenden hypergeometrischen Reihe. Journal für die reine und angewandte Mathematik 103 (??), pp. 337-345.
 • Hilbert, D.: Über die Irreducibilität ganzer rationaler Functionen mit ganzzahligen Coefficienten. Journal für die reine und angewandte Mathematik 110 (??), pp. 104-129.
 • Runge, C.: Zur Theorie der eindeutigen analytischen Functionen. Acta Mathematica 6 (1884), pp. 229-244.
 • Runge, C.: Zur Theorie der analytischen Funktionen. Acta Mathematica 6 (1884), pp. 245-248.
 • Kronecker, L.: Ein Fundamentalsatz der allgemeinen Arithmetik. Journal für die reine und angewandte Mathematik 100 (??), pp. 490-510.
 • Hadamard, J.: Théorème sur les séries entières. Acta Mathematica 22 (1898), pp. 55-63.
 • Painlevé, P.: Sur les surfaces algébriques qui admettent un gropue continu de transformations birationelles. Comptes rendus 121 (1895).
 • Nielsen, N.: Sur une classe de polynômes qui se présentent dans la théorie des fonctions cylindriques. Annali di matematica pura ed applicata (??), pp. 17-31.
 • Heine, E.: Einige Anwendungen der Residuerechnung von Cauchy. Journal für die reine und angewandte Mathematik 89 (??), pp. 19-39.
 • Landau, E.: Contributions à la théorie de la fonction $\zeta(s)$ de Riemann. Comptes rendus (1900).
 • Mellin, Hj.: Über eine Verallgemeinerung der Riemannschen Function $\zeta(s)$. Acta Societatis Scientiarium Fennicæ, No. 10, 24 (1899), 50 pp.
 • Mellin, Hj.: Eine Formel für den Logarithmus transcendenter Funktionen von endlichen Geschlecht. Acta Societatis Scientiarium Fennicæ, No. 4, 29 (1900), 50 pp.

Separata II
Følgende særtryk indbundet:
 • Nielsen, N.: Sur le produit de deux fonctions cylindriques. Mathematische Annalen 52, pp. 228-242.
 • Nielsen, N.: Sur le développement du zéro en séries de fonctions cylindriques. Mathematische Annalen 52, pp. 582-587.
 • Landau, E.: Über die asymptotischen Werthe einiger zahlentheorischer Functionen. Mathematische Annalen 54, pp. 570-591.
 • Landau, E.: Ueber die mittlere Anzahl von Zerlegungen der Zahlen aller Zahlen von 1 bis x in drei Factoren. Mathematische Annalen 54, pp. 592-601.
 • Landau, E.: Sur quelques problèmes relatifs à la distribution des nombres premiers. Bulletin de la Société mathématique de France.
 • Landau, E.: Sur la série des inverses des nombres de Fibonacci. Bulletin de la Société mathématique de France.
 • Hölder, O.: Über einen Mittelwerthssatz. Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften und der Georg-Augusts-Universität zu Göttingen (1889), pp. 38-47.
 • Picard, E.: Sur les principes de la mécanique et l'explication mécanique des phénomènes naturels. Bulletin des sciences mathématiques, (2), 25 (1901).
 • Picard, E.: De l'intégration de l'équation $\Delta u = e^u$ sur une surfaces fermés. Bulletin des sciences mathématiques, (2), 24 (1900).
Box 6

Separata III
 • Oseen, C.: Über die allgemeinste Abbildung der geodätischen Kreise einer Flähce durch Berührungstransformationen. Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar (1900), pp. 957-976.
 • Holmgren, E.: Sur les intégrales des équations différentielles. K. Svenska Vet.-Akad. Handlingar, Afd. I, 25 (1899), pp. 3-19.
 • Holmgren, E.: Über Systeme von linearen partiellen Differentialgleichungen. Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar (1901), pp. 91-104.
 • Hjelmman, A.: Sur des courbes planes des sixcème ordre à deux points triples. Öfversigt af Finska Vetenskaps-Societetens förhandlingar 40 (1899), pp. 1-13.
 • Hjelmman, A.: Om plana kurvor af fjärde ordningen med två dubbelpunkter. Öfversigt af Finska Vetenskaps-Societetens förhandlingar 39 (??), pp. 1-25.
 • Nielsen, N.: Nogle rationale Relationer mellem Talrækkens Tal.
 • Nielsen, N.: Entydige Løsninger af Ligningen $f^{\nu}(x) + f^{\nu}(x + w) = 1$, $\nu$ rational. Oversigt over det Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger (1897), pp. 185-196.
 • Nielsen, N.: Sur la transformation d'une intégrale définie. Oversigt over det Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger (1896), pp. 1-13.
 • Nielsen, N.: Théorème sur les intégrales $\int_0^{\pi/4} log^p sin 2\phi d\phi$ et $\int_0^{\pi/4} tg^p log^p sin 2\phi d\phi$. Oversigt over det Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger (1897), pp. 197-206.
 • Nielsen, N.: Udviklingen efter Cylinderfunktioner. 1898.
 • Nielsen, N.: Note sur les développements schlæmilchiens en séries des fonctions cylindriques. Oversigt over det Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger (1899), pp. 661-665.
 • Nielsen, N.: Note supplémentaire rélative aux développements schlæmilchiens en série de fonctions cylindriques. Oversigt over det Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger (1900), pp. 55-60.
 • Nielsen, N.: Sur la sommation de quelques séries. Oversigt over det Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger (1896), pp. 1-14.
 • Mollerup, J.: Konstruktioner uden Cirkler. Nyt Tidsskrift for Mathematik, Afdeling B 12, pp. 1-9.
 • von Schaper, H.: Über die Theorie der Hadamard'schen Funktionen und ihre Anwendung auf das Problem der Primzahlen. Inaugural-Dissertation, Göttingen 1898.
 • Bernstein, F.: Untersuchungen aus der Mengenlehre. Inaugural-Dissertation, Halle 1901.