ARKIVET INSTITUT FOR MATEMATISKE FAG
KØBENHAVNS UNIVERSITET

Alfabetisk liste over Dansk Matematisk Forenings samling af særtryk og bøger

Liste nedenfor er opdelt i følgende kategorier: I hver kategori er beholdningen sorteret alfabetisk efter forfatterefternavn. Hvis en forfatter har flere værker er disse derefter sorteret kronologisk efter publikationsåret. Ikke alle forekommende særtryk i samlingen er angivet separat i listen, men kun dem der forekommer i et større antal. Hvis der for en forfatter findes en mappe med en samling af særtryk der hver kun findes i et eller nogle få eksemplarer er der blot henvist til denne mappe samlet.

Bøger (monografier)

Andersen, A. F., Bohr, H. & Mollerup, J.: Cesàro's summabilitetsmetode med anvendelse paa Fourier'ske og Dirichlet'ske Rækker. Tre Foredrag af A. F. Andersen, Harald Bohr og Johs. Mollerup i Matematisk Forening. Jul. Gjellerup, København 1919.
Placering: Box 7.

Andersen, A. F., Bohr, H. & Mollerup, J.: Nyere Undersøgelser over Integralregningen. Tre Foredrag af A. F. Andersen, Harald Bohr og Johs. Mollerup holdt i Matematisk Forening. København 1917.
Placering: Box 3.

Bohr, Harald: Collected Mathematical Works in three Volumes. Volume I. Dansk Matematisk Forening, København 1952.
Placering: På gulvet.

Bohr, Harald: Collected Mathematical Works in three Volumes. Volume II. Dansk Matematisk Forening, København 1952.
Placering: På gulvet.

Bohr, Harald: Collected Mathematical Works in three Volumes. Volume III. Dansk Matematisk Forening, København 1952.
Placering: På gulvet.

Bohr, Harald: Matematiske arbejder med pædagogisk sigte. Dansk Matematisk Forening, København 1987.
Placering: På gulvet.

Bohr, H., Bonnesen, T., Mollerup, J. & Pál, J.: Elementerne af de algebraiske Tals Teori. Fire Foredrag af H. Bohr, T. Bonnesen, Johs. Mollerup og J. Pál holdt i Matematisk Forening. Jul. Gjellerup, København 1920.
Placering: Box 5.

Crone, C.: Matematisk Forening gennem 50 Aar. Udgivet i Anledning af Matematisk Forenings 50 Aars Jubilæum. Jul. Gjellerups Forlag, København 1923.
Placering: Box 17, 18.

Elkjær, Sigurd & Uglebjerg, Trine (eds.): Børge Jessen: Matematiker $\bullet$ Pædagog. Matematiklærerforeningen 1995.
Placering: Box 19.

Hansen, Carl: Om en Gruppe hele transcendente Funktioner. Afhandling for den filosofiske Doktorgrad. B. G. Teubners Trykkeri, Leipzig 1904, 66 pp.
Placering: Box 22.

Hjelmslev, J.: Grundlag for den projektive Geometri. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, København 1943.
Placering: Box 1, 2.

Hjelmslev, J.: Tre Foredrag over Geometriens Grundlag. Jul. Gjellerups Forlag, København 1923.
Placering: Box 3.

Jessen, Børge: Bidrag til Integralteorien for Funktioner af uendelig mange Variable. Afhandling for den filosofiske Doktorgrad. G. E. C. Gad, København 1930.
Placering: Box 6, 7, 24.

Jessen, Børge: Lærebog i Geometri II. Anden Udgave. Jul. Gjellerups Forlag, København 1945.
Placering: Box 21, 25.


Småtryk

Andersen, Nils O., Olesen, Dorte & Nielsen, Svend Erik: Kandidater i matematik-, fysik- og kemifagene: Hvor gik de hen? En kortlægning af produktion og beskæftigelse for perioden 1971-85. Det fysiske Institut, Aarhus Universitet 1987.
Placering: Box 23.

Branner-Jørgensen, Bodil m.fl.: Rapport fra Landsmødet om matematikken i Danmark, I del. Dansk Matematisk Forening København 1981.
Placering: Box 18.

Branner-Jørgensen, Bodil m.fl.: Rapport fra Landsmødet om matematikken i Danmark, II del. Dansk Matematisk Forening København 1981.
Placering: Box 18.

Bundgaard, Svend: Om konveksitet. Georg Mohr fonden 1985.
Placering: Box 18.

Jessen, Børge: Fra mine læreår. Københavns Universitet Matematisk Institut 1977.
Placering: Box 20.

Pedersen, Flemming Damhus (ed.): Dansk Matematisk Forening 1923-1973. København 1973.
Placering: Box 18, 27.

Steffensen, J. F.: Nogle Træk af mit Liv som Matematiker og Aktuar. Fr. Bagges Kgl. Hofbogtrykkeri, København 1953.
Placering: Box 7.


Festskrifter

--: Til Harald Bohr fra Venner og Elever i Anledning af hans 50 Aars Fødselsdag 22. April 1937. Matematisk Tidsskrift B (1937). [Indbundet].
Placering: Box 12.

--: Festskrift til J. Hjelmslev fra Venner og Kolleger i Anledning af hans 50 Aars Fødselsdag den 7. April 1923. Matematisk Tidsskrift B (1923), Hefte 1-3.
Placering: Box 2.

--: Festskrift til Jakob Nielsen fra venner og elever i anledning af hans 60 års fødselsdag 15. oktober 1950. Matematisk Tidsskrift B (1950). [Ikke indbundet].
Placering: Box 11.

--: Festskrift til Jakob Nielsen fra venner og elever i anledning af hans 60 års fødselsdag 15. oktober 1950. Matematisk Tidsskrift B (1950). [Indbundet].
Placering: Box 11, 12.

--: Festskrift til N. E. Nørlund i Anledning af hans 60 Aars Fødselsdag den 26. Oktober 1945. Fra danske Matematikere, Astronomer og Geodæter. Første Del. Ejnar Munksgaards Forlag, København 1945.
Placering: Box 2.

--: Festskrift til N. E. Nørlund i Anledning af hans 60 Aars Fødselsdag den 26. Oktober 1945. Fra danske Matematikere, Astronomer og Geodæter. Anden Del. Ejnar Munksgaards Forlag, København 1946.
Placering: Box 2.

Petersen, Julius: Om de kvadratiske Resters Sum og Fordeling for Primtal af Formen $4n+3$. Festskrift udgivet af Kjøbenhavns Universitet i Anledning af Universitetets Aarsfest November 1907. Universitetsbogtrykkeriet (J. H. Schultz), Kjøbenhavn 1907.
Placering: Box 12.


Proceedings

--: Den 6. skandinaviske Matematikerkongres i København 31. August - 4. September 1925. Jul. Gjellerups Forlag, København 1926.
Placering: Box 10.

--: Den 10. skandinaviske Matematikerkongres i København 26.-30. August 1946. Jul. Gjellerups Forlag, København 1947.
Placering: Box 8, 9, 10.

Fenchel, Werner (ed.): Proceedings of the Colloquium on Convexity, Copenhagen, 1965. Københavns Universitets Matematiske Institut 1967.
Placering: På gulvet.


Tidsskriftsbind og -index

--: Matematisk Tidsskrift A (1950), Hefte 1 og 2.
Placering: Box 50.

--: Matematisk Tidsskrift B (1950) [Uindbundet].
Placering: Box 28.

--: Matematisk Tidsskrift A Nr. 3 (1952).
Placering: Box 53.

Juel, C. & Trier, V. (red.): Nyt Tidsskrift for Matematik. Generalregister 1859-1908. J. Jørgensen & Co., København 1909.
Placering: Box 4.


Særtryk af tidsskriftsartikler

Andersen, Erik Sparre & Jessen, Børge: Some limit theorems on integrals in an abstract set. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Matematisk-fysiske Meddelelser nr. 14, 22 (1946), 29 pp.
Placering: Box 19.

Andersen, Erik Sparre & Jessen, Børge: On the introduction of measures in infinite product sets. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Matematisk-fysiske Meddelelser nr. 4, 25 (1948), 8 pp.
Placering: Box 20.

Andersen, Erik Sparre & Jessen, Børge: Some limit theorems on setfunctions. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, matematisk-fysiske Meddelelser no. 5, 25 (1948), 8 pp.
Placering: Box 61.

Bang, Thøger: Niels Erik Nørlund in memoriam. Acta Mathematica 161 (1988), pp. 11-22.
Placering: Box 50.

Bochner, S.: Harald Bohr (1887-1951). Bulletin of the American Mathematical Society 58 (1952), pp. 72-75.
Placering: Box 23.

Bohr, Harald: Samling af særtryk, som kun forekommer i ét eller få eksemplarer.
Placering: Box 57, Folder: Harald Bohr 1, Harald Bohr 2, Harald Bohr 3; Box 58, Folder: Harald Bohr 4.

Bohr, Harald: Sur la convergence des séries de Dirichlet. Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences (Paris) 151 (1910), pp. 375-77. (A4)
Placering: Box 55.

Bohr, Harald & Landau, Edmund: Über das Verhalten von $\zeta(s)$ und $\zeta_{\kappa}(s)$ in der Nähe der Geraden $\sigma = 1$. Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse (1910), pp. 303-30. (B1)
Placering: Box 55.

Bohr, Harald: Beweis der Existenz Dirichletscher Reihen, die Nullstellen mit beliebig grosser Abszisse besitzen. Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo 31 (1911), pp. 235-43. (A6)
Placering: Box 55.

Bohr, Harald: Lösung der absoluten Konvergenzproblems einer allgemeinen Klasse Dirichletscher Reihen. Acta Mathematica 36 (1912), pp. 197-240. (A7)
Placering: Box 55.

Bohr, Harald: Über die Bedeutung der Potenzreihen unendlich vieler Variabeln in der Theorie der Dirichletschen Reihen $\sum a_{n}/n^{s}$. Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse (1913), pp. 441-88. (A9)
Placering: Box 55.

Bohr, Harald; Landau, Edmund & Littlewood, John E.: Sur la fonction $\zeta(s)$ dans le voisinage de la droite $\sigma$ = 1/2. Académie royale de Belgique, Bulletin de la classe des sciences (1913), pp. 1144-1175. (B12).
Placering: Box 55.

Bohr, Harald: Einige Bemerkungen über das Konvergenzproblem Dirichletscher Reihen. Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo 37 (1914), pp. 1-16. (A12)
Placering: Box 55.

Bohr, Harald & Landau, Edmund: Ein Satz über Dirichletsche Reihen mit Anwendung auf die $\zeta$-Funktion und die $L$-Funktionen. Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo 37 (1914), pp. 269-272. (B13)
Placering: Box 55.

Bohr, Harald: Über die Koeffizientensumme einer beschränkten Potenzreihe. (Zweite Mitteilung.) Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse (1917), pp. 119-28. (E4)
Placering: Box 55.

Bohr, Harald: Über streckentreue und konforme Abbildung. Mathematische Zeitschrift 1 (1918), pp. 403-20. (E5)
Placering: Box 55.

Bohr, Harald: Ein Satz über analytische Fortsetzung fastperiodischer Funktionen. Journal für die Reine und Angewandte Mathematik 157 (1926), pp. 61-65. (C14)
Placering: Box 55.

Bohr, Harald: Sur le théorème d'unicité dans la théorie des fonctions presque périodiques. Bulletin des sciences mathématiques, part 1 (2) 50 (1926), pp. 135-139. (C16)
Placering: Box 55.

Bohr, Harald & Besicovitch: On almost periodic properties of translation numbers. The Journal of London Mathematical Society 3 (1928), pp. 172-176. (C19)
Placering: Box 54.

Bohr, Harald: Grenzperiodische Funktionen. Acta Mathematica 52 (1928), pp. 127-133. (C20)
Placering: Box 54.

Bohr, Harald: Nogle Bemærkninger om formel Regning. Matematisk Tidsskrift B (1928), pp. 7-18. (G3)
Placering: Box 54.

Bohr, Harald: Sur un problème de M. Borel. Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences (Paris) 189 (1929), pp. 826-27. (E10)
Placering: Box 54.

Bohr, Harald: Über ganze transzendente Funktionen von einem besonderen Typus. (Beispiel einer allgemeinen Konstruktionsmethode.) Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-Mathematische Klasse (1929), pp. 565-71. (E11)
Placering: Box 54.

Bohr, Harald og Jessen, Børge: Om Sandsynlighedsfordelinger ved Addition af Konvekse Kurver. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, Naturvidensk. og Mathematisk Afdeling, 8. Række, Nr. 3, 12 (1929), pp. 329-405. (F3)
Placering: Box 56.

Bohr, Harald: Matematikens ideale Elementer. (Foredrag holdt ved den polytekniske Læreanstalts Aarsfest, d. 6. Februar 1930). Matematisk Tidsskrift A (1930), pp. 31-45.
Placering: Box 54.

Bohr, Harald: Über analytische fastperiodische Funktionen. Mathematische Annalen 103 (1930), pp. 1-14. (C23)
Placering: Box 54.

Bohr, Harald: Über ganze transzendente Funktionen, die auf jeder durch den Nullpunkt gehenden Geraden bschränkt sind. Opuscula Mathematica Andrae Wiman Dedicata, Festskrift tillägnad Anders Wiman, Lundequist, Uppsala 1930, pp. 39-46. (E12)
Placering: Box 54.

Bohr, Harald & Jessen, Børge: Über fastperiodische Bewegungen auf einem Kreis. Annali della R. Scuola Normale Superiore di Pisa, scienze fisiche e matematiche (2) 1 (1932), pp. 385-398. (C30)
Placering: Box 25.

Bohr, Harald & Jessen, Børge: Über die Werteverteilung der Riemannschen Zetafunktion. (Zweite Mitteilung. Das Verhalten der Funktion im Streifen 1/2 <= $\sigma$ <= 1). Acta Mathematica 58 (1932), pp. 1-55. (B24)
Placering: Box 56.

Bohr, Harald & Jessen, Børge: To nye simple Beviser for Kroneckers Sætning. Matematisk Tidsskrift B (1932), pp. 53-58.
Placering: Box 56.

Bohr, Harald & Jessen, Børge: Zum Kroneckerschen Satz. Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo 57 (1933), pp. 123-29.
Placering: Box 56.

Bohr, Harald: Nogle Bemærkninger vedrørende Talteoriens Elementer. Matematisk Tidsskrift A (1936), pp. 57-65.
Placering: Box 54.

Bohr, Harald: Kleinere Beiträge zur Theorie der fastperiodischen Funktionen. VII-VIII\@. VII. Stark stationäre und schwach stationäre Funktionen. VIII. Über den Logarithmus einer positiven fastperiodischen Funktion. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Matematisk-fysiske Meddelelser no. 7, 14 (1936), 24 pp. (C40)
Placering: Box 54.

Bohr, Harald & Jessen, Børge: Über die Umkehrung von analytischen fastperiodischen Funktionen. Mathematische Annalen 113 (1936), pp. 461-488. (C41)
Placering: Box 25.

Bohr, Harald & Flanders, D. A.: Algebraic functions of analytic almost periodic functions. Duke Mathematical Journal 4 (1938), pp. 779-787.
Placering: Box 16.

Bohr, Harald: Über fastperiodische Bewegungen. Yhdeksäs Skandinaavinen Matemaatikkokongressi Helsingissä 1938. Nionde Skandinaviska Matematikerkongressen i Helsingfors 1938, pp. 39-61.
Placering: Box 16.

Bohr, Harald: Om Logaritme- og Eksponentialfunktion. To Foredrag holdt ved Matematiklærerforeningens Efteraarsmøde 1939. Matematisk Tidsskrift A (1939), pp. 46-81.
Placering: Box 16.

Bohr, Harald: Zum Picardschen Satz. Matematisk Tidsskrift B (1940), pp. 1-6.
Placering: Box 16.

Bohr, Harald: Zum Picardschen Satz. [Russian journal] (1940), pp. 29-33.
Placering: Box 16.

Bohr, Harald: Om det matematiske Grundlag for Sandsynlighedsregningen. Udarbejdet efter et Foredrag holdt i Aktuarforeningen. Matematisk Tidsskrift A (1940), pp. 1-26.
Placering: Box 16.

Bohr, Harald: Über das Koeffizientendarstellungsproblem Dirichletscher Reihen. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Matematisk-fysiske Meddelelser no. 2, 20 (1942), 12 pp.
Placering: Box 15.

Bohr, Harald: Om Potensrækker med Huller. En Pseudo-Kontinuitetsegenskab. Matematisk Tidsskrift B (1942), pp. 1-11.
Placering: Box 15.

Bohr, Harald: A. S. Bang. 1866-1942. Matematisk Tidsskrift A (1942), pp. 77-78.
Placering: Box 15.

Bohr, Harald: Et Eksempel paa Anvendelsen af Sandsynlighedsregning som Hjælpemiddel i den matematiske Analyse. Festskrift til Professor, Dr. phil. J. F. Steffensen fra Kolleger og Elever paa hans 70 Aars Fødselsdag. Den Danske Aktuarforening, København 1943, pp. 29-33.
Placering: Box 15.

Bohr, Harald: Contributions to the theory of analytic almost periodic functions. On the behaviour of an analytic almost periodic function in the neighbourhood of a boundary for its almost periodicity. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Matematisk-fysiske Meddelelser no. 18, 20 (1943), 37 pp.
Placering: Box 15.

Bohr, Harald & Følner, Erling: On some types of functional spaces. A contribution to the theory of almost periodic functions. Acta Mathematica 76 (1944), pp. 31-155.
Placering: Box 15.

Bohr, Harald: Om $S$-næstenperiodiske Funktioner med lineært uafhængige Exponenter. Norsk Matematisk Tidsskrift 26 (1944), pp. 33-40.
Placering: Box 15.

Bohr, Harald: Om almindelige Konvergenskriterier for Rækker med positive Led. Matematisk Tidsskrift B (1945), pp. 1-9.
Placering: Box 15.

Bohr, Harald: On some functional spaces. Den 10. Skandinaviske Matematikerkongres i København. København 1947, pp. 313-19.
Placering: Box 15.

Bohr, Harald: Indledningstale ved Aabningsmødet. Den 10. Skandinaviske Matematikerkongres i København. København 1947, pp. xviii-xxv.
Placering: Box 15.

Bohr, Harald: Et Tilbageblik. Matematisk Tidsskrift A (1947), pp. 1-27.
Placering: Box 15.

Bohr, Harald & Følner, Erling: Infinite Systems of Linear Congruences with Infinitely many Variables. Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab, matematisk-fysiske meddelelser, Nr. 12, 24 (1948), 35 pp.
Placering: Box 15.

Bohr, Harald: On a structure theorem for closed modules in an infinite-dimensional space. Studies and Essays presented to R. Courant on his 60th birthday. Interscience, New York 1948, pp. 45-62.
Placering: Box 14.

Bohr, Harald & Jessen, Børge: Mean motions and almost periodic functions, Colloques internationaux du Centre National de la Recherche Scientifique, XV Analyse harmonique, Nancy 15-22 Juin 1947. Nancy 1949, pp. 75-84. (C50)
Placering: Box 20.

Bohr, Harald: On the convergence problem for Dirichlet series. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Matematisk-fysiske Meddelelser no. 6, 25 (1949).
Placering: Box 14.

Bohr, Harald: On almost periodic functions and theory of groups. American Mathematical Monthly 56 (1949), pp. 595-609.
Placering: Box 14.

Bohr, Harald: Træk af den matematiske Videnskabs Udvikling. Matematisk Tidsskrift A (1949), pp. 49-59.
Placering: Box 14.

Bohr, Harald: Forelæggelse af en ny Udgave af Zeuthens Matematikens Historie. Den 11. skandinaviske matematikerkongres i Trondheim 22-25 august 1949, pp. 195-200.
Placering: Box 14.

Bohr, Harald: Om en ny Udgave af Zeuthens Matematikens Historie. Matematisk Tidsskrift A (1949), pp. 60-66.
Placering: Box 14.

Bohr, Harald: Zur Theorie der Dirichletschen Reihen. Mathematische Zeitschrift 52 (1950), pp. 709-22.
Placering: Box 14.

Bohr, Harald: On multiplication of summable Dirichlet series. Matematisk Tidsskrift B (1950), pp. 71-75.
Placering: Box 14.

Bohr, Harald: On limit periodic functions of infinitely many variables. Acta Scientiarum Mathematicarum, Szeged 12B (1950), pp. 145-49.
Placering: Box 14.

Bohr, Harald: A survey of the different proofs of the main theorems in the theory of almost periodic functions. Proceedings of the International Congress of Mathematicians. Vol. I, Cambridge, Massachusetts, USA, pp. 339-48.
Placering: Box 14.

Bohr, Harald: Johannes Hjelmslev in memoriam. 1873-1950. Acta Mathematica 83 (1950), pp. vii-ix.
Placering: Box 14.

Bohr, Harald: Address of Professor Harald Bohr. Proceedings of the International Congress of Mathematicians, 1950, Vol. I. Cambridge, Massachusetts, USA, pp. 127-34.
Placering: Box 13.

Bohr, Harald: En bemærkning om Dirichletske rækkers ligelige konvergens. Matematisk Tidsskrift B (1951), pp. 1-8.
Placering: Box 13.

Bohr, Harald: A study on the uniform convergence of Dirichlet series and its connection with a problem concerning ordinary polynomials. Kungl. Fysiografiska Sällskapets i Lund Förhandlingar no. 12, 21 (1951), pp. 105-18.
Placering: Box 13.

Bohr, Harald: On the definition of almost periodicity. Journal d'Analyse Mathématique 1 (1951), pp. 11-27.
Placering: Box 13.

Bohr, Harald: On the summability function and the order function of Dirichlet series. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Matematisk-fysiske Meddelelser no. 4, 27 (1952).
Placering: Box 13.

Borchsenius, Vibeke & Jessen, Børge: Mean motions and values of the Riemann zeta function. Acta mathematica 80 (1948), pp. 97-166.
Placering: Box 56.

Bosanquet, L. S.: Samling af særtryk, som kun forekommer i ét eller få eksemplarer.
Placering: Box 60, Folder: Bosanquet.

Christensen, S. A.: Ekshaustion - Integration. Euclid - Archimedes. Matematisk Tidsskrift A (1931), pp. 101-130.
Placering: Box 53.

Christensen, S. A.: Ekshaustion - Integration II. Archimedes. Matematisk Tidsskrift A (1932), pp. 33-63.
Placering: Box 53.

Christensen, S. A.: Infinitesimalregningens Grundlæggelse. Historisk Oversigt. Matematisk Tidsskrift A (1934), pp. 89-150.
Placering: Box 50.

Fabricius-Bjerre, Fr.: Samling af særtryk, som kun forekommer i ét eller få eksemplarer.
Placering: Box 60, Folder: Fabricius-Bjerre 1, Fabricius-Bjerre 2.

Fabricius-Bjerre, Fr.: Matematikkens Stilling i den højere Skole fra 1850 til vore Dage. Matematisk Tidsskrift A (1927), 52 pp.
Placering: Box 52.

Fabricius-Bjerre et al.: Matematiken efter Kommissionens Betænkning. Matematisk Tidsskrift A, No. 1 (1931).
Placering: Box 23.

Fabricius-Bjerre, Fr.: Vektorregning. Matematisk Tidsskrift A (1941), pp. 1-27.
Placering: Box 5.

Fenchel, W.: Samling af særtryk, som kun forekommer i ét eller få eksemplarer.
Placering: Box 61, Folder: W. Fenchel.

Fenchel, Werner & Jessen, Børge: Mengenfunktionen und konvexe Körper. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Mathematisk-fysiske Meddelelser nr. 3, 16 (1938), 31 pp.
Placering: Box 19.

Hansen, C.: Démonstration de l'impossibilité du prolongement analytique de la série de Lambert et des séries analogues. Oversigt over Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger (1907), pp. 1-19.
Placering: Box 23.

Hansen, C.: Recherches sur les singularités de certaines séries spéciales sur leur cercle de convergence. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, Naturvidenskabelig og Mathematisk Afdeling, 7. Række, 6 (1908), pp. 1-37.
Placering: Box 23.

Hansen, Carl: Sur la somme des $n$ premiers coefficients d'une série de Taylor. Comptes rendus des séances de l'académie de sciences, Paris (1909), 3 pp.
Placering: Box 23.

Hansen, C.: Sur la somme des coefficients d'une série de Taylor. Oversigt over Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger (1912), pp. 213-235.
Placering: Box 23.

Hansen, C.: Forslag til Ændring af Læseplanen i Matematik for Gymnasiets matematiske Linie. Nyt Tidsskrift for Mathematik A 25, 10 pp.
Placering: Box 23.

Hjelmslev, Johannes: Ikke Euklidisk Geometri og Cirkelgeometri. Matematisk Tidsskrift B (1926), pp. 1-16.
Placering: Box 22.

Hjelmslev, Johannes: Om Grundlaget for Passerens Geometri. Matematisk Tidsskrift B (1949), pp. 65-84.
Placering: Box 22.

Hjelmslev, Johannes: Om Geometriens Almene Grundlag. Den 11. skandinaviske matematikerkongres i Trondheim 22-25 august 1949, pp. 3-12.
Placering: Box 7.

Hjelmslev, Johannes: Den udvidede ptolemæiske Læresætning og Strehlke's Formel. Matematisk Tidsskrift A (1950), pp. 73-77.
Placering: Box 22.

Hjelmslev, Johannes: Et gammelt Problem i en ny Belysning. Matematisk Tidsskrift B (1950), pp. 1-5.
Placering: Box 22.

Hjelmslev, Johannes: Über Archimedes' Grössenlehre. Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab, matematisk-fysiske meddelelser, Nr. 15 15 (1950), 13 pp.
Placering: Box 22.

Hjelmslev, J.: La Géométrie sensible III. L'enseignement mathématique 39 (1953), pp. 210-236.
Placering: Box 22.

Hjelmslev, Johannes: Ein Sats über monotone Raumkurven im $R_{n}$ mit einer Anwendung auf elliptisch und hyperbolisch gekrümmte Ovale. Acta Mathematica 87.
Placering: Box 22.

Jessen, Børge: Samling af særtryk, som kun forekommer i ét eller få eksemplarer.
Placering: Box 59, Folder: Jessen 1, Jessen 2; Box 60, Folder: Jessen 3.

Jessen, Børge: Om Delingslighed for maalelige Punktmængder. Matematisk Tidsskrift B (1929), pp. 85-91.
Placering: Box 56.

Jessen, Børge: Über die Nullstellen einer analytischen fastperiodischen Funktion. Eine Verallgemeinerung der Jensenschen Formel. Mathematische Annalen 108 (1933), pp. 485-516.
Placering: Box 25.

Jessen, Børge: On the approximation of Lebesgue integrals by Riemann sums. Annals of Mathematics (2) 35 (1934), pp. 248-51.
Placering: Box 56.

Jessen, Børge: Den aksiomatiske Metode. Matematisk Tidsskrift A (1943), pp. 1-21.
Placering: Box 56.

Jessen, Børge: Om Konstruktion med Passer og Lineal. Matematisk Tidsskrift A (1944), pp. 25-44.
Placering: Box 21.

Jessen, Børge: Om Ækvivalens af Aggregater af regulære Polyedre. Matematisk Tidsskrift B (1946), pp. 145-48.
Placering: Box 56.

Jessen, Børge: Mouvement moyen et distribution des valeurs des fonctions presque-périodiques. Den 10. Skandinaviske Matematikerkongres i København 26.-30. August 1946. Jul. Gjellerups Forlag, København 1947, pp. 301-12.
Placering: Box 19.

Jessen, Børge: On two notions of independent functions. Coll. math. 1 (1948), pp. 214-15.
Placering: Box 61.

Jessen, Børge: On the proofs of the fundamental theorem on almost periodic functions. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Matematisk-fysiske Meddelelser nr. 8, 25 (1949), 12 pp.
Placering: Box 20.

Jessen, Børge: Mean motions and almost periodic functions. Proc. Sec. Math. Congr., Vancouver 1949, pp. 76-92.
Placering: Box 20.

Jessen, Børge: Mindetale over Harald Bohr. Matematisk Tidsskrift A (1951), pp. 1-18.
Placering: Box 20.

Jessen, Børge: Harald Bohr 22 April 1887 - 22 January 1951. Acta Mathematica 86 (1951), pp. I-XXIII.
Placering: Box 20.

Jessen, Børge: A remark on strong differentiation in a space of infinitely many dimensions. Matematisk Tidsskrift B (1950), pp. 54-57. Indbundet sammen med: On strong differentiation. Matematisk Tidsskrift B (1952), pp. 90-91.
Placering: Box 61.

Jessen, Børge: Jakob Nielsen 15. oktober 1890-3. august 1959. Tale i Videnskabernes Selskabs møde den 22. april 1960. Oversigt over Det kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Virksomhed (1959-60), pp. ??
Placering: Box 20.

Jessen, Børge: The algebra of polyhedra and the Dehn-Sydler theorem. Mathematica Scandinavica 22 (1968), pp. 241-256.
Placering: Box 61.

Jessen, Børge: Zur Algebra der Polytope. Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, II. Math.-Phys. Klasse (1972), Heft 4, pp. 1-7.
Placering: Box 26.

Jessen, Børge & Thorup, Anders: The Algebra of Polytopes in Affine Spaces. Mathematica Scandinavia 43 (1978), pp. 211-40.
Placering: Box 26.

Jessen, Børge: Harald Bohr. Nordisk Matematisk Tidsskrift 32 (1984), pp. 1-11.
Placering: Box 61.

Juel, C.: Samling af særtryk, som kun forekommer i ét eller få eksemplarer.
Placering: Box 60, Folder: C. Juel.

Juel, C.: Om Grændseværdier. Nyt Tidsskrift for Matematik, pp. 33-37.
Placering: Box 51.

Juel, C.: Elementære Bestemmelser af Maximum og Minimum. (Til Undervisningsbrug.) Nyt Tidsskrift for Matematik A, 10 pp.
Placering: Box 51.

Juel, C.: Om Arkimedes' Summation af en trigonometrisk Række. Nyt Tidsskrift for Matematik A 18, 5 pp.
Placering: Box 51.

Juel, C.: Note om en ikke analytisk Omdrejningsflade. Nyt Tidsskrift for Matematik 20, 6 pp.
Placering: Box 51.

Juel, C.: Note om det geometriske Sted for Dobbeltinflexionstangenters Røringspunkter med en almindelig Falde af nte Grad. Nyt Tidsskrift for Matematik 24, 3 pp.
Placering: Box 51.

Juel, C.: Om firdobbelt rørende Keglesnit til en Kurve af fjerde Orden med tre Dobbeltpunkter. Nyt Tidsskrift for Matematik B 25, 5 pp.
Placering: Box 51.

Juel, C.: Note om Archimedes' Tyngdepunktslære. Oversigt over Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger (1914), pp. 421-441.
Placering: Box 51.

Juel, C.: Die elementare Ringfläche vierter Ordnung. Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, Naturvidenskabelig og Mathematisk Afdeling, 8. Række, 1 (1916), pp. 181-197.
Placering: Box 52.

Juel, C.: Die gewundenen Kurven vom Maximalindex auf einer Regelfläche zweiter Ordnung. Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, Naturvidenskabelig og Mathematisk Afdeling, 8. Række, 2 (1917), pp. 279-294.
Placering: Box 52.

Juel, C.: Die Elementarfläche dritter Ordnung mit vier Konischen Doppelpunkten. Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab, Mathematisk-fysiske Meddelelser, nr. 6, 3 (1920), 12 pp.
Placering: Box 51.

Juel, C.: Note über die Paaren Zweige einer Ebenen Elementarkurve vierter Ordnung. Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab, Mathematisk-fysiske Meddelelser, nr. 5, 3 (1920), 8 pp.
Placering: Box 51.

Juel, C.: Om v. Staudt's Definitioner. Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab, Mathematisk-fysiske Meddelelser, nr. 16, 7 (1927), 19 pp.
Placering: Box 51.

Juel, C.: Bestemmelse af et Polyeders Tyngdepunkt uden infinitesimale Forudsætninger. Matematisk Tidsskrift B (1929), pp. 1-11.
Placering: Box 51.

Juel, C.: Den cykloidiske Vindellinie. Den syvende skandinaviske Matematikerkongress i Oslo, 19-22 August 1929. A. W. Brøggers Boktrykkeri A/S, Oslo 1930, pp. 192-197.
Placering: Box 51.

Juel, C.: Über einige Grundgebilde der Projectiven Geometrie. Acta Mathematica 14, pp. 1-30.
Placering: Box 52.

Juel, C.: Nogle Opgaver med uendelig mange Løsninger. Festskrift til H. G. Zeuthen, 12 pp.
Placering: Box 52.

Juel, C.: Über die Kongruenz zweiten Grades und die Kummersche Fläche. Acta Mathematica 49, pp. 163-181.
Placering: Box 52.

Juel, C.: Beispiele von Elementarkurven und Elementarflächen. Atti del Congresso Internazionale dei Matematici Bologna, 3-10 settembre 1928 - VI, pp. 195-215.
Placering: Box 52.

Larsen, L. M.: Nogle Opgaver om Rektangel og Box. Matematisk Tidsskrift A (1945), pp. 78-84.
Placering: Box 53.

Mollerup, J.: Samling af særtryk, som kun forekommer i ét eller få eksemplarer.
Placering: Box 60, Folder: J. Mollerup.

Pedersen, Ellen: Über einige besondere Klassen von fastperiodischen Funktionen. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Mathematisk-fysiske Meddelelser no. 6, 8 (1928), 22 pp.
Placering: Box 61.

Pihl, H. J.: Om rationale og irrationale Tal. Jul. Gjellerups Forlag, København 1923.
Placering: Box 50.

Rubinstein: Frivillige Elevarbejder i Gymnasiet. Matematisk Tidsskrift A (1933), pp. 34-37.
Placering: Box 50.

Tornehave, Hans: Généralisation de la formule de Jensen aux fonctions analytiques de plusieurs variables. Comptes Rendus (1939), 3 pp.
Placering: Box 29.

Tornehave, Hans: Træk af Regularitetsomraadernes Teori. Matematisk Tidsskrift, Afdeling B (1940), pp. 45-61.
Placering: Box 29.

Tornehave, Hans: Om regulære Funktioner af flere Variable. Indførelsen af den Jensen'ske Funktion. Matematisk Tidsskrift, Afdeling B (1945), pp. 151-155.
Placering: Box 29.

Tornehave, Hans: On the Variation of the Argument of Exponential Polynomials in two Variables. Dixième congrès des mathématiciens scandinaves. København 1946, pp. 325-328.
Placering: Box 29.

Tornehave, Hans: On a Generalization of Kronecker's Theorem. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Matematisk-fysiske Meddelelser, no. 11, 24 (1948), 22 pp.
Placering: Box 29.

Tornehave, Hans: Some Remarks Concerning Analytic Manifolds. Matematisk Tidsskrift, Afdeling B (1950), pp. 36-37.
Placering: Box 29.

Tornehave, Hans: On Analytic Functions of Several Variables. Analytic Continuation by Schwarz's Reflexion Method. Matematisk Tidsskrift, Afdeling B (1952), pp. 30-37.
Placering: Box 29.

Tornehave, Hans: On Analytic Functions of Several Variables. Matematisk Tidsskrift, Afdeling B (1952), pp. 44-60.
Placering: Box 29.

Tornehave, Hans: On analytic functions of several variables. A theorem on analytic continuation. Mathematica Scandinavica 1 (1953), pp. 73-81.
Placering: Box 29.

Tornehave, Hans: Recent investigations on almost periodic movements. Comptes rendus du Douzième Congrès des Mathématiciens Scandinaves tenu à Lund 10-15 août 1953, pp. 302-309.
Placering: Box 29.

Tornehave, Hans: On the Fourier series of Stepanov almost periodic functions. Mathematica Scandinavica 2 (1954), pp. 237-242.
Placering: Box 29.

Tornehave, Hans: On almost periodic movements. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Matematisk-fysiske Meddelelser, no. 13, 28 (1954), 42 pp.
Placering: Box 29.

Tornehave, Hans: On entire functions almost periodic in two directions. Mathematica Scandinavica 6 (1958), pp. 160-174.
Placering: Box 29.

Tornehave, Hans: "Harald Bohr: Professor and Head of Department" & "On the Zeros of Entire Almost Periodic Functions". The Harald Bohr Centenary. Proceedings of a Symposium held in Copenhagen, April 24-25, 1987. Edited by C. Berg and B. Fuglede. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Matematisk-fysiske Meddelelser 42:3, pp. 9-14 & 125-142.
Placering: Box 29.