ARKIVET INSTITUT FOR MATEMATISKE FAG
KØBENHAVNS UNIVERSITET
Samlingsoversigt
This inventory in English

Harald Bohrs papirer

Overordnet beskrivelse af samlingen

Kort beskrivelse:
Denne samling består bl.a. af manuskripter, notater, korrespondance, nekrologer og avisartikler. Omfangsmæssigt udgøres størstedelen af samlingen dels af materiale vedrørende Bohrs undervisning og dels af materiale i forbindelse med udgivelsen af Bohrs Collected Mathematical Works i 1952-53. Undervisningsmaterialet omfatter en stor del af hans forelæsningsmanuskripter og hans eksemplarer af anvendte lærebøger med kommentarer. Faktisk alt materiale fra udgivelsen af Collected Mathematical Works er bevaret, dvs. plan for værkerne, korrespondance med forlag, redaktører etc.

Det biografiske materiale i samlingen er særtryk af de fleste nekrologer om Bohr, avisudklip om Bohr, en del billeder af ham og forskellige personlige papirer. Korrespondancen er udelukkende videnskabelig korrespondance og iøvrigt kun en meget lille del af Bohrs samlede videnskabelige korrespondance. De videnskabelige manuskripter og notater er næsten alle fra Bohrs studietid 1904-10. Endvidere er der en samling taler, som Bohr har holdt ved forskellige lejligheder. Materialet som helhed er fra perioden 1904-65 og på sprogene dansk, tysk, engelsk og fransk med hovedparten på dansk.

Omfang:
Samlingen omfatter 17 arkivkasser.

Overdragelse:
Hovedparten af samlingen befandt sig i Matematisk biblioteks kælder i E-bygningen på H. C. Ørsted Instituttet i efteråret 1996, hvor den var blevet anbragt efter en årrække at have været placeret i et par skabe i E207. Den del af samlingen består sandsynligvis af de papirer Harald Bohr efterlod sig på instituttet ved sin død, og som Børge Jessen siden sorterede, måske allerede i 1952 i forbindelse med udgivelsen af Harald Bohrs samlede værker. Jessen supplerede da samlingen med materialet vedrørende udgivelsen af de samlede værker.

I december 1993 overdrog Hanne Bohr (datter af Harald Bohr) til arkivet de originale avisartikler i mappe 2, manuskripterne til forskellige taler i mappe 29 og enkelte af særtrykkene af nekrologerne i mappe 3. I 1994 overdrog Asger Aaboe (New Haven, USA) til arkivet fotokopierne af korrespondancen med Courant i mappe 7, som han havde fået lov at kopiere fra Courants papirer hos Ernest D. Courant (New York). Endelig overdrog Kurt Ramskov til arkivet en del af kopierne af avisartiklerne i mappe 2 og interviewene i box 16-17 i 1998. Brevene fra Esclangon, Polya og van Dantzig i mappe 11 var oprindelig placeret i samlingen af Særtryk om næsten-periodiske funktioner, men blev overflyttet til Bohrs papirer i august 1998.

Klausuler:
Ingen.

Copyright:
Tilhører efterkommerne af Harald Bohr. Anvendelse af interviewene i mappe 56 og 57 kræver desuden tilladelse fra intervieweren.

Registrant:
Udarbejdet af Kurt Ramskov, 12. september 1998. Tilføjelser om interviewene, maj 1999. En mere detaljeret registrant for mappe 1-3 og 12-19, hvor indholdet af de enkelte arkivalier er beskrevet, er udarbejdet i pdf-format og i DVI-format. Interviewene i mappe 56 og 57 findes som filer. Revideret den 28. maj 1999.

Placering:
Hylde 1-2, skab A, bibliotekets filial.

Oplysninger om yderligere arkivmateriale m.m.:
Theseus homepage of Harald Bohr.Kort biografi

Harald Bohr (1887-1951), lillebror til fysikeren Niels Bohr, studerede ved Københavns Universitet 1904-10 og forsvarede sin doktorgrad her i februar 1910 i et arbejde om Dirichletrækker. I perioden 1910-15 var han docent ved universitetet og derefter 1915-30 professor ved Den polytekniske Læreanstalt. Fra 1930 til sin død var han professor i matematik ved Københavns Universitet. Udover Dirichletrækker forskede han i analytisk talteori i perioden frem til 1920'erne. Han er dog mest kendt for sin teori om næsten-periodiske funktioner fra midten af 1920'erne, som gjorde ham international kendt. Bohr var den mest betydningsfulde danske matematiker i første halvdel af det 20. århundrede.

Udover sine matematiske arbejder blev han også kendt for især sin hjælp til matematikere, der måtte forlade Tyskland efter nazisternes magtovertagelse i 1933 og for sin betydning i det internationale matematiske miljø. Han havde talrige internationale kontakter og samarbejdede med flere udenlandske matematikere, særlig Edmund Landau.

Han havde også stor indflydelse på dansk matematik gennem sin medvirkning til lærebogssystemet Lærebog i Matematisk Analyse I-IV (Bohr og Mollerup) med Mollerup, og som leder af det første matematiske institut, der blev indviet i 1934. I Danmark samarbejdede han rent fagligt især med Børge Jessen og Erling Følner.Oversigt over samlingens bestanddele

Arkivmaterialet i samlingen er opdelt efter emnerne i skemaet nedenfor. Så vidt muligt er materialet derefter sorteret alfabetisk og/eller kronologisk indenfor hvert emne.

Emne Box
Biografisk materiale 1
Korrespondance 2
Videnskabelige manuskripter og notater 3-4
Materiale vedrørende undervisning 4-9
Publikationer 10
Taler 10
Collected Mathematical Works 11-15
Indsamling til busten af Bohr 16
Interviews 16-17

Indholdsfortegnelse over de enkelte kasser

BIOGRAFISK MATERIALE

Box 1
Mappe 1: Personlige papirer
Mappe 2: Avisudklip
Mappe 3: Nekrologer i tidsskrifter og aviser
Mappe 4: Mindeord og kondolencebreve
Mappe 5: Billeder


KORRESPONDANCE

Box 2
Mappe 6: Breve fra Salomon C. Bochner 1925-27
Mappe 7: Korrespondance med Richard Courant 1930-37
Mappe 8: Breve fra Godfrey H. Hardy 1910-16
Mappe 9: Breve fra Edmund Landau 1911-34
Mappe 10: Breve til Edmund Landau 1910-13
Mappe 11: Diverse korrespondance


VIDENSKABELIGE MANUSKRIPTER OG NOTATER

Box 3
Mappe 12: Opskrivningsbog (uden år) [1904-08]
Mappe 13 Manuskript om "fundamentalmængder" og fundamentalrækker [1906-08]
Mappe 14: Manuskript om rækker og integraler
Mappe 15: Manuskript om rækker med vilkårlige indices og Opskrivningsbog 1908
Mappe 16: Manuskript om multiplication af to integraler 1908
Mappe 17: Store skriftlige opgave 1908
Mappe 18: Forelæsningsnotater, Göttingen 1909

Box 4
Mappe 19: Stor notesbog [1909]
Mappe 20: Manuskripter til artikler 1940-51
Mappe 21: Foredrag ved kongresser 1946-50
Mappe 22: Diverse udaterede manuskripter
Mappe 23: Diverse udaterede manuskripter uden titel


MATERIALE VEDRØRENDE UNDERVISNING

Box 4 (fortsat)
Mappe 24: Diverse materiale vedrørende Bohrs undervisning
Forelæsningsmanuskript til primtalsteorien 1910
Forelæsningsmanuskript til kompleks funktionsteori, forårssemesteret 1911

Box 5
Forelæsningsmanuskript til kompleks funktionsteori, efterårssemesteret 1911
Forelæsningsmanuskript til den Riemannske zeta funktion [1912]
Forelæsningsmanuskript til integralbegrebet [1914]
Forelæsningsmanuskript til talteori, efteråret 1927
Mappe 25: Manuskripter til forskellige forelæsninger 1928-33
Forelæsningsmanuskript til talteori, forår 1932

Box 6
Forelæsningsmanuskript til talteori I, 1936
Forelæsningsmanuskript til talteori II, 1936
Forelæsningsmanuskript til kompleks funktionsteori, efterår 1940
Forelæsningsmanuskript til kompleks funktionsteori [1940-41]

Box 7
Forelæsningsmanuskript til kompleks funktionsteori , [1941]
P. C. V. Hansen: Et Brudstykke af den analytiske Plangeometri. Autograferet ved N. P. Hansen. Bohr har tilføjet noter.
P. C. V. Hansen: Et Brudstykke af den analytiske Plangeometri. Autograferet ved N.Th. Skakke 1909
P. C. V. Hansen: Tillæg til den analytiske Plangeometri og til den elementære Algebra. Autograferet ved N. Th. Skakke 1911
P. C. V. Hansen: Lærebog i Differential- og Integralregning I
P. C. V. Hansen: Lærebog i Differential- og Integralregning II
Lærebog i Matematisk Analyse I 1915

Box 8
Lærebog i Matematisk Analyse II 1915
Lærebog i Matematisk Analyse III 1915-16
Lærebog i Matematisk Analyse IV 1915-16
Lærebog i Matematisk Analyse V 1915-16
Lærebog i Matematisk Analyse VI 1915-16

Box 9
Lærebog i Matematisk Analyse VII 1918
Lærebog i Matematisk Analyse VIII 1918
Harald Bohr & Johannes Mollerup: Lærebog i Matematisk Analyse. 1ste Afsnit, København 1915.
Harald Bohr & Johannes Mollerup: Lærebog i Matematisk Analyse. 2det Afsnit, 1. Hæfte, Jul. Gjellerups Forlag, København 1915.
Harald Bohr & Johannes Mollerup: Lærebog i Matematisk Analyse. 2det Afsnit, 2. Hæfte, Jul. Gjellerups Forlag, København 1916.
Harald Bohr & Johannes Mollerup: Lærebog i Matematisk Analyse. 2det Afsnit, 3. Hæfte, Jul. Gjellerups Forlag, København 1916.
Harald Bohr & Johannes Mollerup: Lærebog i Matematisk Analyse. 2det Afsnit, 4. Hæfte, Jul. Gjellerups Forlag, København 1916.
Harald Bohr & Johannes Mollerup: Lærebog i Matematisk Analyse. 3dje Afsnit, Jul. Gjellerups Forlag, København 1918.
Harald Bohr & Johannes Mollerup: Lærebog i Matematisk Analyse. 4de Afsnit, Jul. Gjellerups Forlag, København 1918.


PUBLIKATIONER

Box 10
Mappe 26: Særtryk med Bohrs notater, 1910-47
Mappe 27: Særtryk af arbejder, der ikke er medtaget i Collected Works
Mappe 28: Den amerikanske udgave af Fastperiodische Funktionen


TALER

Box 10 (fortsat)
Mappe 29: Diverse taler 1934-50


COLLECTED MATHEMATICAL WORKS

Box 11
Mappe 30: Arkplan for bind I
Mappe 31: Arkplan for bind II
Mappe 32: Arkplan for bind III
Mappe 33: Reproduktionseksemplarer af artiklerne A1-A7
Mappe 34: Reproduktionseksemplarer af artiklerne A8-A22
Mappe 35: Reproduktionseksemplarer af artiklerne B1-B16
Mappe 36: Reproduktionseksemplarer af artiklerne B17-B26

Box 12
Mappe 37: Reproduktionseksemplarer af artiklerne C1-C7
Mappe 38: Reproduktionseksemplarer af artiklerne C8-C26
Mappe 39: Reproduktionseksemplarer af artiklerne C27-C33
Mappe 40: Reproduktionseksemplarer af artiklerne C34-C46
Mappe 41: Reproduktionseksemplarer af artiklerne C47-C54
Mappe 42: Reproduktionseksemplarer af artiklerne D1-D11

Box 13
Mappe 43: Reproduktionseksemplarer af artiklerne E1-E15
Mappe 44: Reproduktionseksemplarer af artiklerne F1-F3
Mappe 45: Reproduktionseksemplarer af artiklerne G1-G5, H
Mappe 46: Manuskripter, billeder og korrekturark
Mappe 47: Regnskab og korrespondance 1951-65
Mappe 48: Korrespondance om redigering, korrekturlæsning etc. 1951-54

Box 14
Mappe 49: Korrespondance vedr. tilladelse til at gengive Bohrs artikler
Mappe 50: Korrespondance vedr. annoncering
Mappe 51: Diverse korrespondance
Mappe 52: Anmeldelser og talen ved forelæggelsen m.m.
Mappe 53: Liste over Bohrs arbejder og trykkeklicheer
Post- og telegramkvitteringsbog
Post- og telegramkvitteringsbog

Box 15
Kartoteksæske med indkomne ordre på Collected Mathematical Works.


INDSAMLING TIL BUSTEN AF BOHR

Box 16
Mappe 54: Regnskab, bilag og billeder af busten
Mappe 55: Korrespondance og liste over bidragsydere


INTERVIEWS

Box 16 (fortsat)
Mappe 56: Interviews med Aage Bohr, Hanne Bohr, Ole og Jonna Bohr, Hilde Levi og Thøger Bang 1993

Box 17
Mappe 57: Interviews med Hans Tornehave, Olaf Schmidt, Kaj Mollerup og Stefan Rozental 1993Detaljeret om indholdet i enkelte mapper

Box 1

Mappe 1: Personlige papirer
Et maskinskrevet curriculum vitae på engelsk, formentlig fra 1946.
Brevet fra Kong Christian X til Harald Bohr den 2. marts 1915, der udnævner ham til professor ved Polyteknisk Læreanstalt. Håndskrevet med kongens segl.

Mappe 2: Avisudklip
Der er artikler om fodboldlandsholdet ved OL i London (1908), om hans doktorforsvar (7 artikler fra 1910), om hans comeback som fodboldspiller (1915), om hans forsøg på at få en stilling ved universitetet (4 artikler fra 1916-17), om indbydelsen til Göttingen (1928), om hans kaldelse til Uppsala (5 artikler fra 1929), om hans rejse til USA (3 artikler 1930), om indvielsen af matematisk institut (2 artikler 1934), om hans udnævnelse til regensprovst (1945), om den skandinaviske kongres i København (1946) og en mængde mindre udklip med billeder. Næsten alle artikler er fra danske aviser.

Mappe 3: Nekrologer i tidsskrifter og aviser
Nekrologer fra følgende danske aviser: Berlingske Aftenavis, Berlingske Tidende, Information, Land og Folk, Nationaltidende, Politiken, Social-Demokraten og fra The Times.
Særtryk af nekrologer fra følgende danske tidsskrifter:
Særtryk af nekrologer fra følgende udenlandske tidsskrifter:

Mappe 4: Mindeord og kondolencebreve
Mindeord:
 • Børge Jessen: Harald Bohr 22. april 1887 - 22. januar 1951. Mindetale holdt ved et fælles møde af Matematisk Forening, Matematiklærerforeningen og Parentesen 6. april 1951 på Københavns Universitet. Håndskrevet manuskript på dansk på 35 sider. (Publiceret i Matematisk Tidsskrift A (1951)).
 • Børge Jessen: Ved undervisningens begyndelse 2. febr. 1951 Håndskrevet manuskript på dansk med mindeord om Bohr. 2 pp.
 • En maskinskrevet side på dansk om Bohr som regensprovst skrevet af viceprovsten. Udateret. (2 eksemplarer).
 • Maskinskrevet mindeord om Bohr på dansk skrevet af Bohrs tante, Rigmor Adler. 4 pp. Udateret.

Kondolencebreve etc.:
 • Brev fra Niels Hasager (Politiken) til Børge Jessen, 25. januar 1951, maskinskrevet på dansk.
 • Brev fra D. S. Kothari (National Institute of Sciences of India) til Børge Jessen, 25. april 1951 og Jessens svar den 16. juni 1951, begge maskinskrevet og på engelsk.
 • Brev fra Otto Neugebauer til Børge Jessen, 24. februar 1951, håndskrevet på engelsk.
 • Brev fra Käte Fenchel til Børge Jessen, den 24. februar 1951, håndskrevet på dansk.
 • Brev fra Vilhelm Bohr til Børge Jessen, den 19. januar 1982, håndskrevet på dansk og vedlagt et eksemplar af Et Tilbageblik.

Udaterede, håndskrevne noter om Bohr skrevet af Jessen.

Mappe 5: Billeder
Fotografier af Harald Bohr alene, med familie eller kolleger. Der er 30 forskellige fotografier fra perioden 1910-51. De fleste er pressefotos.Box 2

Mappe 6: Breve fra Salomon Ch. Bochner 1925-27
15 håndskrevne breve på tysk fra den tysk-polske matematikere Salomon Ch. Bochner til Bohr fra perioden 1925-27. De drejer sig om næsten-periodiske funktioner.

Mappe 7: Korrespondance med Richard Courant 1930-37
Fotokopier af korrespondance på tysk mellem Bohr og den tyske matematiker Richard Courant fra perioden 1930-37. Indholdet er mest om organisatoriske, politiske og andre ikke-tekniske emner. Der er 11 håndskrevne eller maskinskrevne breve fra Bohr til Courant og 33 gennemslag af maskinskrevne breve fra Courant til Bohr, samt 1 brev fra Neugebauer til Bohr.
Originalerne er i Richard Courant Papers, som er i privateje hos sønnen Ernest D. Courant, New York.

Mappe 8: Breve fra Godfrey H. Hardy 1910-16
7 håndskrevne breve på engelsk fra den engelske matematikere Godfrey H. Hardy til Bohr fra perioden 1910-16. To af dem er daterede, 2 er delvis daterede og 3 er udaterede, men de er sandsynligvis alle fra perioden 1910-16. Indholdet er primært matematisk.

Mappe 9: Breve fra Edmund Landau 1911-34
18 håndskrevne breve fra den tyske matematiker Edmund Landau til Bohr fra perioden 1911-34, samt nogle fragmenter af breve og manuskripter (samlet i denne mappe af Børge Jessen). Indholdet er alene om matematik og på tysk.

Mappe 10: Breve til Edmund Landau 1910-13
Udkast, kladder og kopier af 8 håndskrevne breve på tysk fra Bohr til Landau. Fem af dem er fra perioden 1910-13 og tre er udaterede, men sandsynligvis også fra denne periode. Det meste drejer sig om matematik.

Mappe 11: Diverse korrespondance
Breve til Bohr fra:
Esclangon 19. december 1925 og kladde til breve fra Bohr til Esclangon fra den 13. december og 23. december 1925, alle på fransk,
van Dantzig den 24. februar 1932 på tysk; brevet var oprindelig bilag et særtryk af Dantzigs arbejde "Ueber topologisch homogene Kontinua" fra Fundamenta Mathematica 14 (1930), pp. 102-125,
Pólya den 12. december 1926 på tysk,
A. K. Aubeck 1920 (med et manuskript) på dansk,
David Fog 1935 på dansk,
P. Erdös 1919 på engelsk,
N. Brazma 1940 på tysk (med et manuskript på fransk),
Thøger Bang 1940 på dansk, og
Carlsbergfondet 1950 på dansk.
Desuden er der et brev fra Jean Favard til Caite fra 1926 på fransk.
Der er nogle manuskripter og fragmenter af manuskripter, de fleste på fransk, som ikke klart er relaterede til nogle af brevene (anbragt i mappen af Børge Jessen).Box 3

Mappe 12: Opskrivningsbog (uden år) [1904-08]
Gulbrun, indbundet bog uden forfatter, titel eller datering. Den indeholder noter på dansk i Bohrs håndskrift med relation til lærebøger og formentlig forelæsninger som han har fulgt. Det er en notesbog fra hans studietid og ud fra indholdet er den dateret til 1904-08 af Kurt Ramskov.

Mappe 13: Manuskript om "fundamentalmængder" og fundamentalrækker [1906-08]
Undersøgelser over Fundamentalmængder samt den udvidede Jensen'ske Sætning. Skrevet i 1906-7, samlet i dette Papir 1908. Håndskrevet manuskript på dansk skrevet af Bohr. Dele af det er kladde og dele er indskreven. 26 pp.
Nogle Betragtninger over Fundamentalrækker i Almindelighed I & II. To violette hæfter med Bohrs håndskrift på dansk. 23 pp. og 9 pp. Det er manuskriptet til et foredrag ved litteraturmødet den 19. februar 1907 i Matematisk Forening.

Mappe 14: Manuskript om rækker og integraler
Studier over "Rækker med vilkaarlige Indices" samt deres Anvendelse paa Række- og Integrallæren. Et indskrevet manuskript i Bohrs håndskrift på 90 sider. Det er udateret, men er dateret til efteråret 1907 af Kurt Ramskov. Dele af manuskriptet blev senere publiceret i Matematisk Tidsskrift i 1945.

Mappe 15: Manuskript om rækker med vilkårlige indices og Opskrivningsbog 1908
Et Forsøg paa en Udvidelse af det sædvanlige Rækkebegreb. Et gråt hæfte med håndskrift på dansk. Det er udateret og på 33 sider. Det er manuskriptet til Bohrs foredrag den 16. januar 1908. Dele af hæftet er ikke Bohrs håndskrift, men formentlig indskrevet af hans moder Ellen Bohr.
Opskrivningsbog 1908, Harald Bohr er en brunlig, indbundet notesbog. Hovedparten af indholdet er på dansk, men der er også lidt på tysk. Det er matematiske notater fra 1908 og 1909 i Bohrs håndskrift. Det indeholder en parallel præsentation i to søjler af summabilitetsteorien for integraler og rækker med vilkårlige indices, noter om Dirichletrækker og om komplekse funktioner.

Mappe 16: Manuskript om multiplikation af to integraler 1908
Undersøgelser over Multiplication af 2 bestemte Integraler udstrakte over uendelige Intervaller. 18 pp. Indskrevet, håndskrevet manuskript af Bohr på dansk dateret maj 1908. Det er det danske manuskript til artiklen "Recherches sur la multiplication de deux intégrales définies prises entre des limites infinies", Oversigt over Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger (1908), pp. 213-32.

Mappe 17: Store skriftlige opgave 1908
Om Konvergensen af de Dirichlet'ske Rækker. Eksamensopgave af Harald A. Bohr. Et håndskrevet manuskript på dansk på 103 sider. Det er udateret, men det er Bohrs store skriftlige opgave til magisterkonferensen. Opgaven blev stillet 5. november 1908 og afleveret den 17. december 1908 (ifølge Aarbog for Københavns Universitet 1908-09, p. 735).

Mappe 18: Forelæsningsnotater, Göttingen 1909
Tre sorte notesbøger med håndskrevne notater af Bohr fra forelæsninger, som han fulgte i Göttingen i sommersemestret 1909:
 • Hilbert: Ausgewählte Fragen der Funktionentheorie
 • Hilbert, Vorlesungen über Zahlentheorie, Göttingen Sommersemester 1909
 • Elliptische Funktionen (Dr. Kóbe)
Alle notater er på tysk. Navnet Kóbe er den tyske matematiker Koebe.

Mappe 19: Stor notesbog [1909]
Indbundet notesbog i folio-format med 240 nummererede sider. Den indeholder håndskrevne notater af Bohr på dansk. Hovedparten af notaterne er udkast m.m. til hans doktorafhandling. Notesbogen er udateret, men efter indholdet er den dateret til 1909 af Kurt Ramskov.

Mappe 20: Manuskripter til artikler 1940-51
Mappen indeholder følgende manuskripter:
 • Zum Picardschen Satz 8 pp. Maskinskrevet manuskript på tysk til en artikel publiceret i Det russiske Akademis tidsskrift i 1940 og i Matematisk Tidsskrift B (1940), pp. 1-6.
 • En bemærkning om Dirichletske rækkers ligelige konvergens. 9 pp. Håndskrevet manuskript af Bohr på dansk. Desuden er der en maskinskrevet version af samme manuskript, men uden formler. Arbejdet blevet publiceret i Matematisk Tidsskrift B (1951), pp. 1-8.

Mappe 21: Foredrag ved kongresser 1946-50
Mappen indeholder følgende manuskripter:
 • Indledningstale ved den skandinaviske matematikerkongres i København den 26. august 1946. Maskinskrevet manuskript på dansk. 8 pp.
 • Forelæggelse af en ny Udgave af Zeuthens Matematikens Historie. Maskinskrevet manuskript på dansk til foredraget ved den skandinaviske matematikerkongres i Trondheim 1949. Det blev senere publiceret i kongressens proceedings. 9 pp.
 • A survey of the different proofs of the main theorems in the theory of almost periodic functions. Maskinskrevet manuskript på engelsk med mange håndskrevne rettelser og indeholdende 3 siders "Tavleopskrift Harvard". Det er manuskriptet til foredraget ved den internationale matematikerkongres, Cambridge, Massachusetts 1950. Det blev publiceret i kongressens proceedings. 16 pp.

Mappe 22: Diverse udaterede manuskripter
Mappen indeholder følgende manuskripter:
 • Summabilitet af $\int_0^\infty$ a(t)e-ts dt. Udateret håndskrevet manuskript af Bohr på dansk. 52 pp.
 • Über einige Fragen aus der Konvergenz- und Multiplikationstheorie der Dirichletschen Reihen. Udateret håndskrevet manuskript af Bohr på tysk. 13 pp. Der er også en samling kladdeark med mange rettelser ved dette manuskript.
 • Lidt om Integralligninger med Henblik paa senere Anvendelse paa næsten periodiske Funktioner Udateret håndskrevet manuskript af Bohr på dansk. 16 pp. På omslaget har Jessen skrevet: "formentlig Göttingen 1928-29".

Mappe 23: Diverse udaterede manuskripter uden titel
Mappen indeholder følgende manuskripter:
 • Håndskrevet manuskript på dansk om cotangensfunktionen fremstillet som en uendelig række. 6 pp.
 • Ark med matematiske regninger om zeta-funktioner på tysk.
 • Yderligere diverse manuskriptsider på dansk, uden titel.

Mappe 24: Diverse materiale vedrørende Bohrs undervisning
 • Udvalgte Emner fra Analyse, Talteori (og Algebra). Udateret, håndskrevet manuskript i Bohrs håndskrift indeholdende 12 emner med korte beskrivelser af hver. 4 pp.
 • Den originale liste over tilhørere til Bohrs forelæsninger om næsten-periodiske funktioner i efterårssemesteret 1950.
 • Harald Bohr i lektionskataloget: annoncerede forelæsninger (1911-1951). Liste lavet af Børge Jessen over Bohrs forelæsninger i den nævnte periode udfra lektionskataloget.
 • Adressen fra de matematikstuderende den 7. april 1929 som beder Bohr blive i København og ikke acceptere stillingstilbudet fra Uppsala. Håndskrevet på dansk og med 105 underskrifter fra studerende.
 • Adressen fra de matematikstuderende på første år fra den 25. november 1942, som beklager at Bohr er ophørt med at forelæse i analysekurset. Håndskrevet på dansk og underskrevet af cirka 50 studerende.

Forelæsningsmanuskript til primtalsteorien, 1910
Harald A. Bohr: Forelæsninger over Primtallæren! 1ste Semester 1910 Håndskrevet manuskript på dansk i indbundet hæfte.

Forelæsningsmanuskript til kompleks funktionsteori, forårssemesteret 1911
Harald Bohr: Forelæsninger holdte Foraarssemestret 1911 Håndskrevet manuskript på dansk i et indbundet hæfte om Picards sætning i kompleks funktionsteori.Box 5

Forelæsningsmanuskript til kompleksfunktionsteori, efterårssemesteret 1911
Harald Bohr, Stockholmsgade 37: Forelæsninger over Funktionstheori. Efteraar 1911 Håndskrevet manuskript på dansk i et indbundet hæfte.

Forelæsningsmanuskript til den Riemannske zeta funktion [1912]
Harald Bohr: Forelæsninger over den Riemann'ske Zetafunktion Håndskrevet manuskript på dansk i et indbundet hæfte, uden datering, men sandsynligvis fra 1912.

Forelæsningsmanuskript til integralbegrebet [1914]
H. Bohr: Forelæsninger over Integralbegrebet Håndskrevet manuskript på dansk i et indbundet hæfte, sandsynligvis fra 1914. 65 pp.

Forelæsningsmanuskript til talteori, efteråret 1927
Harald Bohr: Forelæsninger over Talteori. Efteraar 1927. Grundtræk af den elementære og analytiske Talteori Håndskrevet manuskript på dansk i et indbundet hæfte. 135 pp.

Mappe 25: Manuskripter til forskellige forelæsninger 1928-33
Mappen indeholder tre manuskripter:
 • Et håndskrevet manuskript af Bohr på tysk om Weierstrass' approximationssætning på 8 sider. På omslaget har Jessen skrevet: "Harald Bohr, Forelæsning over Weierstrass' Approximationssætning (formentlig Göttingen 1928-29)"
 • Plan for forelæsninger i funktionsteori. Håndskrevet manuskript af Bohr på dansk. 16 pp. På omslaget har Jessen skrevet: "Harald Bohr, Forelæsninger over Funktionsteori Efteraarssemesteret 1931. Forelæsningsøvelser for 3. Semester."
 • H. Bohr: Blandede Forelæsninger (Begyndt April 1933) Håndskrevet manuskript af Bohr på dansk. 15 pp.

Forelæsningsmanuskript til talteori, forår 1932
Harald Bohr: Forelæsninger over Talteori Foraar 1932 Håndskrevet manuskript af Bohr på dansk i et indbundet hæfte.Box 6

Forelæsningsmanuskript til talteori I & II, 1936
Harald Bohr: Forelæsninger over Talteori I & II. Håndskrevet manuskript af Bohr på dansk i to indbundne hæfter. Første hæfte indeholder siderne 1-234, mens andet hæfte indeholder siderne 236-336. Rettelser er senere blevet tilføjet, hvilket viser at manuskripterne blev anvendt til forelæsninger i forårssemestret 1936, efterårssemestrene i 1937, 1939 og 1946, og af Thøger Bang i efterårssemesteret 1951.

Forelæsningsmanuskript til kompleks funktionsteori, efterår 1940
Harald Bohr: Funktionsteori I Efteraaret 1940 Håndskrevet manuskript af Bohr på dansk i et indbundet hæfte. 231 pp.

Forelæsningsmanuskript til kompleks funktionsteori, [1940-41]
Harald Bohr: Funktionsteori II. Håndskrevet manuskript af Bohr på dansk i indbundet hæfte. Det er udateret, men en fortsættelse af forelæsningsmanuskriptet fra 1940 ovenfor. 230 pp. Den første del blev brugt i efterårssemesteret 1940 og den anden del i forårssemesteret 1941. Det samme manuskript blev anvendt til forelæsninger i efterårssemesteret i 1948 og 1950 ifølge den sidste side. Desuden er indlagt en liste over tilhørere i efterårssemesteret 1950.Box 7

Forelæsningsmanuskript til kompleks funktionsteori, [1941]
Harald Bohr: Funktionsteori III Håndskrevet manuskript af Bohr på dansk i et indbundet hæfte. Udateret, men sandsynligvis en fortsættelse af forelæsningsmanuskriptet fra 1940-41 anvendt i forårssemesteret 1941. 165 pp.

P. C. V. Hansen: Lærebog i Differential- og Integralregning I.
Bohrs eget eksemplar af side 1-244 trykt på hver anden side og med Bohrs håndskrevne noter og rettelser på de blanke sider.

P. C. V. Hansen: Lærebog i Differential- og Integralregning II.
Bohrs eget eksemplar af side 245-469 trykt på hver anden side og med Bohrs håndskrevne noter og rettelser på de blanke sider.

Lærebog i Matematisk Analyse I
Harald Bohr og Johannes Mollerup: Lærebog i Matematisk Analyse (En foreløbig Udarbejdelse til Brug ved Forelæsninger paa Polyteknisk Læreanstalt). 1ste Afsnit: Elementær-algebraiske Undersøgelser med Anvendelse paa den analytiske Plangeometri og Rumgeometri, København 1915. Bohrs eget eksemplar af side 1-252 af første del af lærebogen trykt på hver anden side og med Bohrs noter og rettelser på de blanke sider. Indbundet som Bohrs bind I.Box 8

Lærebog i Matematisk Analyse II
Harald Bohr og Johannes Mollerup: Lærebog i Matematisk Analyse (En foreløbig Udarbejdelse til Brug ved Forelæsninger paa Polyteknisk Læreanstalt). 1ste Afsnit: Elementær-algebraiske Undersøgelser med Anvendelse paa den analytiske Plangeometri og Rumgeometri, København 1915. Bohrs eget eksemplar af side 253-486 af første del af lærebogen trykt på hver anden side og med Bohrs noter og rettelser på de blanke sider. Indbundet som Bohrs bind II.

Lærebog i Matematisk Analyse III
Harald Bohr og Johannes Mollerup: Lærebog i Matematisk Analyse (En foreløbig Udarbejdelse til Brug ved Forelæsninger paa Polyteknisk Læreanstalt). 2det Afsnit: Læren om de reelle Funktioner med Anvendelse paa den analytiske Plangeometri og Rumgeometri, København 1915-16. Bohrs eget eksemplar af side 1-190 af anden del af lærebogen trykt på hver anden side og med Bohrs noter og rettelser på de blanke sider. Indbundet som Bohrs bind III.

Lærebog i Matematisk Analyse IV
Harald Bohr og Johannes Mollerup: Lærebog i Matematisk Analyse (En foreløbig Udarbejdelse til Brug ved Forelæsninger paa Polyteknisk Læreanstalt). 2det Afsnit: Læren om de reelle Funktioner med Anvendelse paa den analytiske Plangeometri og Rumgeometri, København 1915-16. Bohrs eget eksemplar af side 191-478 af anden del af lærebogen trykt på hver anden side og med Bohrs noter og rettelser på de blanke sider. Indbundet som Bohrs bind IV.

Lærebog i Matematisk Analyse V
Harald Bohr og Johannes Mollerup: Lærebog i Matematisk Analyse (En foreløbig Udarbejdelse til Brug ved Forelæsninger paa Polyteknisk Læreanstalt). 2det Afsnit: Læren om de reelle Funktioner med Anvendelse paa den analytiske Plangeometri og Rumgeometri, København 1915-16. Bohrs eget eksemplar af side 479-766 af anden del af lærebogen trykt på hver anden side og med Bohrs noter og rettelser på de blanke sider. Indbundet som Bohrs bind V.

Lærebog i Matematisk Analyse VI
Harald Bohr og Johannes Mollerup: Lærebog i Matematisk Analyse (En foreløbig Udarbejdelse til Brug ved Forelæsninger paa Polyteknisk Læreanstalt). 2det Afsnit: Læren om de reelle Funktioner med Anvendelse paa den analytiske Plangeometri og Rumgeometri, København 1915-16. Bohrs eget eksemplar af side 766-899 af anden del af lærebogen trykt på hver anden side og med Bohrs noter og rettelser på de blanke sider. Indbundet som Bohrs bind VI.Box 9

Lærebog i Matematisk Analyse VII
Harald Bohr og Johannes Mollerup: Lærebog i Matematisk Analyse (En foreløbig Udarbejdelse til Brug ved Forelæsninger paa Polyteknisk Læreanstalt). 3die Afsnit: Grænseprocesser, København 1918. Bohrs eget eksemplar af tredje del trykt på hver anden side og med Bohrs noter og rettelser på de blanke sider. Indbundet som Bohrs bind VII.

Lærebog i Matematisk Analyse VIII
Harald Bohr og Johannes Mollerup: Lærebog i Matematisk Analyse (En foreløbig Udarbejdelse til Brug ved Forelæsninger paa Polyteknisk Læreanstalt). 4de Afsnit: Læren om de komplekse Tal, København 1918. Bohrs eget eksemplar af denne fjerde del trykt på hver anden side og med Bohrs noter og rettelser på de blanke sider. Indbundet som Bohrs bind VIII.Box 10

Mappe: Særtryk med Bohrs notater, 1910-47
I følgende særtryk er der indføjet rettelser enten som en led i korrekturprocessen, eller efter det er trykt, eller i forbindelse med udgivelsen af Bohrs samlede værker. I de to første tilfælde er rettelserne lavet af Bohr, mens de i sidstnævnte tilfælde er lavet af Følner eller Jessen.
 • Bidrag til de Dirichlet'ske Rækkers Theori. Afhandling for den filosofiske Doktorgrad. G. E. C. Gad, København 1910. xii+136 pp.
 • Sur l'existence de valeurs arbitrairement petites de la fonction $\zeta(s) = \zeta(\sigma + it)$ de Riemann pour $\sigma$ > 1. Oversigt over Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger (1911), pp. 201-08.
 • Über das Verhalten von $\zeta(s)$ in der Halbebene $\sigma$ > 1. Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse (1911), pp. 409-28.
 • Med Landau: Über die Zetafunktion. Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo 32 (1911), pp. 278-85.
 • Über die Funktion $\frac{\zeta'}{\zeta}(s)$. Journal für die reine und angewandte Mathematik 141 (1912), pp. 217-34.
 • Sur la fonction $\zeta(s)$ de Riemann. Société Mathématique de France, comptes rendus des séances (1914), pp. 52-66.
 • Et Eksempel paa en Bevismetode. Matematisk Tidsskrift, Afdeling B (1920), p. 46.
 • Another proof of Kronecker's theorem. Proceedings of the London Mathematical Society (2) 21 (1922), pp. 315-16.
 • Über einen Satz von Edmund Landau. Scripta Universitatis atque Bibliothecae Hierosolymitanarum, Mathematica et Physica no. 2, 1 (1923), pp. 1-5.
 • Sur l'approximation des fonctions presque périodiques par des sommes trigonométriques. Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences (Paris) 177 (1923), pp. 1090-92.
 • Sur les fonctions presque périodiques d'une variable complexe. Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences (Paris) 180 (1925), pp. 645-47.
 • On the limit values of analytic functions. The Journal of the London Mathematical Society 2 (1927), pp. 180-81.
 • Bericht über die Theorie der fastperiodischer Funktionen. Atti del Congresso Internazionale dei Matematici, Bologna, Volume II, 1928, pp. 283-288.
 • Über ganze transzendente Funktionen von einem besonderen Typus. (Beispiel einer allgemeinen Konstruktionsmethode.) Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-Mathematische Klasse (1929), pp. 565-71.
 • Med Besicovitch: Almost periodicity and general trigonometric series. Acta Mathematica 57 (1931), pp. 203-292.
 • T. Bonnesen 27. Marts 1873-14. Marts 1935. Oversigt over Det kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Virksomhed (1935-36), pp. 87-102.
 • Kleinere Beiträge zur Theorie der fastperiodischen Funktionen. VII-VIII. VII. Stark stationäre und schwach stationäre Funktionen. VIII. Über den Logarithmus einer positiven fastperiodischen Funktion. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Matematisk-fysiske Meddelelser no. 7, 14 (1936), 24 pp.
 • Contributions to the theory of analytic almost periodic functions. On the behaviour of an analytic almost periodic function in the neighbourhood of a boundary for its almost periodicity. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Matematisk-fysiske Meddelelser no. 18, 20 (1943), 37 pp.
 • Om S-næstenperiodiske Funktioner med lineært uafhængige Exponenter. Norsk Matematisk Tidsskrift 26 (1944), pp. 33-40.
 • Et Tilbageblik. Matematisk Tidsskrift A (1947), pp. 1-27.

Mappe 27: Særtryk af arbejder, der ikke er medtaget i Collected Works
Mappen indeholder særtryk af de fleste af Bohrs arbejder, der ikke er medtaget i Bohrs Collected Mathematical Works eller hæftet Matematiske arbejder med pædagogisk sigte.
 • Una generalizzazione della teoria delle serie di Fourier. Bollettino della Unione Matematica Italiana 3 (1924), pp. 220-24.
 • L'approssimazione delle funzioni quasi periodiche. Bollettino della Unione Matematica Italiana 4 (1925), pp. 211-15.
 • Niels Nielsen (2. December 1865-16. September 1931). Oversigt over Det kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Virksomhed (1931-32), pp. 136-145.
 • "Ny Matematik" i Tyskland. Berlingske Aften, 1. maj 1934, p. 9. [Avisartikel].
 • T. Bonnesen 27. Marts 1873-14. Marts 1935. Oversigt over Det kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Virksomhed (1935-36), pp. 87-102.
 • Festskrift til Harald Bohr. Til Harald Bohr fra Venner og Elever i Anledning af hans 50 Aars Fødselsdag 22. April 1937. Særtryk af Matematisk Tidsskrift, Afdeling B årgang 1937.
 • Zum Picardschen Satz. [Russisk tidsskrift] (1940), pp. 29-33.
 • A. S. Bang. 1866-1942. Matematisk Tidsskrift A (1942), pp. 77-78.
 • Indledningstale ved Aabningsmødet. Den 10. Skandinaviske Matematikerkongres i København 26.-30. August 1946. Jul. Gjellerups Forlag, København 1947, pp. XVIII-XXV.
 • Forelæggelse af en ny Udgave af Zeuthens Matematikens Historie. Den 11te Skandinaviske Matematikerkongres i Trondheim 22-25 August 1949. Johan Grundt Tanums Forlag, Oslo 1952, pp. 195-200.
 • Om en ny Udgave af Zeuthens Matematikens Historie. Matematisk Tidsskrift A (1949), pp. 60-66.
 • Johannes Hjelmslev in memoriam 1873-1950. Acta Mathematica 83 (1950), pp. vii-ix.
 • Address of professor Harald Bohr. Proceedings of the International Congress of Mathematicians, Cambridge, Massachussetts, U.S.A. August 30-September 6, 1950. Edited by Lawrence Graves et al. American Mathematical Society, Providence, Rhode Island 1952, pp. 127-134.
 • Matematiske arbejder med pædagogisk sigte. Dansk Matematisk Forening, København 1987. (Genoptryk af nogle af Bohrs pædagogiske og elementære arbejder).

Mappe 28 Den amerikanske udgave af Fastperiodische Funktionen
Fastperiodische Funktionen blev oversat til engelsk og udgivet af Chelsea Publishing Company uden Bohrs viden, fordi copyrighten blev overdraget fra tyskerne til USA som en del af krigsskadeerstatningen efter 2. verdenskrig.
Mappen indeholder breve og dokumenter fra perioden 1948-50 fra ministerier og myndigheder i Danmark og USA i forbindelse med Bohrs forsøg på at få copyrighten tilbage.

Mappe 29: Diverse taler 1934-50
En samling taler givet af Bohr ved forskellige lejligheder.
 • Tale ved Mat. Inst.'s Indvielse. Maskinskrevet manuskript til tale på dansk uden formel titel afholdt ved indvielsen af Matematisk Institut på Blegdamsvej i februar 1934. 10 pp.
 • Holdt paa skand. rad. møde, Febr. 1939. Maskinskrevet manuskript på dansk uden formel titel. Dateret som nævnt. 2 pp.
 • Radioforedrag holdt 28-4-1939. Interview med Harald Bohr om fodbold i radioen. Interviewer: H. Bendixen. Maskinskrevet version af interviewet. 7 pp på dansk. Indlagt er 2 siders maskinskreven version af "Grammofonoptagelse af Niels udsendt gennem Radioen 28-4-39", hvor Niels taler om sin fodboldtid.
 • Nogle Ord om Videnskaben i de almenmenneskelige eller i de agressiv nationalistiske Bestræbelsers Tjeneste Håndskrevet manuskript på dansk med ovennævnte titel, som dog er overstreget. Manuskriptet er udateret, men formentlig fra perioden 1943-45, idet det er påtegnet "Sverige". 8 pp.
 • Nogle Ord ved dansk Møde i Lund 5. Maj 1945 Håndskrevet manuskript på dansk. 2 pp.
 • Harald Bohr: Tale ved Folkemøde i Lund Maskinskrevet manuskript på dansk med en enkelt håndskreven side. Dateret maj 1951, hvilket må være en fejl, da Bohr da var død. 3 pp. I 2 eksemplarer.
 • Tale ved Dansk Røde Kors' Polensaften 20/9 1946. Håndskrevet manuskript på dansk af Bohr. 4 pp. Indlagt er programmet for aftenen.
 • Erich Hecke. Håndskrevet manuskript på dansk af Bohrs mindeord ved Heckes begravelse 17. februar 1947. 5 pp.
 • Forelæggelse i Vid. Selsk. af Neugebauers Afhandling, nov. 1948. Maskinskrevet manuskript på dansk med talrige håndskrevne rettelser og tilføjelser. 11 pp.
 • Foredrag holdt i Selsk. for eksakte Vid.'s Historie, April 1950. Maskinskrevet manuskript på dansk med håndskrevne rettelser til foredrag om Johannes Hjelmslev i nævnte selskab. 7 pp.
 • Foredrag om internationalt Hjælpesprog. Maskinskrevet manuskript på dansk. Udateret. 4 pp.Box 11

Mappe 30-32: Arkplan for bind I-III
En detaljeret liste over, hvad der skal trykkes på hver side i hvert af de tre bind af de samlede værker. Der er også medtaget om der er udført rettelser i teksten og tidsangivelser for hvornår korrektur m.m. er udført.

Mappe 33-44: Reproduktionseksemplarer af artiklerne
De originale reproduktionseksemplarer for hver artikel, der er medtaget i Collected Mathematical Works. De er lavet ved udklip fra særtryk. Rettelser og layout af siden er tilføjet. Artiklerne er sorteret i den orden, som de er trykt i i Collected Mathematical Works.Box 13

Mappe 46: Manuskripter, billeder og korrekturark
Mappen indeholder originaler til det ekstra materiale, som er i Collected Works ud over Bohrs artikler. Det drejer sig om:
 • Looking Back. En kladde af den engelske oversættelse af artiklen Et Tilbageblik (1947) med rettelser.
 • En rettelsesliste for de tre bind.
 • Korrekturark af titelblade, redaktørens indledning, artiklen Looking Back og indholdsfortegnelsen for hver af de tre bind.
 • Forsøgstryk af de tre fotografier af Harald Bohr, der er i Collected Works, samt originalerne af fotografierne.

Mappe 47: Regnskab og korrespondance 1951-65
Mappen indeholder følgende materiale:
 • Regnskabsbog for Collected Works.
 • Opgørelser for hvert af årene 1954-65.
 • Fakturaer og bilag til regnskabet.
 • Korrespondance med Rask-Ørsted Fondet og Carlsbergfondet (ansøgninger om publikationsstøtte, imødekommelserne af ansøgningerne, og korrespondance om regnskabet) 1951-65.
 • Korrespondance fra 1953 med bogbinderen J. H. Schultz. Der er også en liste over antal trykte eksemplarer af hvert af de tre bind.
 • Breve fra 1951 indeholdende tilbud fra trykkere og forlag.
 • Forsikringspolicer for forsikring af papiret og opbevaringen af de trykte eksemplarer.

Mappe 48: Korrespondance om redigering, korrekturlæsning etc. 1951-54
Det drejer sig om korrespondance mellem Børge Jessen og andre. Antallet af breve til Jessen er angivet først og derefter antallet af breve skrevet af Jessen (i kladde eller gennemslag) efter skråstregen.
 • Abram S. Besicovitch, 3/0 breve 1951-53
 • L. S. Bosanquet, 27/15 breve 1952-53. Om korrekturlæsning på det redaktionelle materiale i Collected Works.
 • Richard Courant, 1/1 breve 1951-52
 • Donald Flanders, 1/3 breve 1951-52
 • Erling Følner, 26/1 breve 1951-53. De drejer sig om korrekturlæsning, men en del andre ting omtales også.
 • Marianne Landau og I. J. Schoenberg 1953-54
 • Otto Larsen, 17/0 breve 1951-53. Om korrekturlæsning.
 • John E. Littlewood, 3/0 breve 1951-52
 • Otto Neugebauer, 4/2 breve 1951-53
 • Olaf Schmidt, 1/1 breve 1951Box 14

Mappe 49: Korrespondance vedr. tilladelse til at gengive Bohrs artikler
Tilladelse blev indhentet fra følgende institutioner og forlag (tallet i parentes er påført korrespondancen af Børge Jessen):
 • Stockholms Högskola (Harald Cramér) (1006)
 • Institut de France (1008)
 • Akademie der Wissenschaften zu Göttingen (1009)
 • Akademie der Wissenschaften in Wien (J. Radon) (1010)
 • Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo (1011)
 • Springer-Verlag (1012)
 • B. G. Teubner (1013)
 • Bayerische Akademie der Wissenschaften (1014)
 • Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique (1015)
 • The Clarendon Press, Oxford (1018)
 • The Johns Hopkins Press (1019)
 • The London Mathematical Society (1020)
 • Mathematisches Seminar Universität Hamburg (1021)
 • Annals of Mathematics (1022)
 • Schweizerische Mathematische Gesellschaft (1023)
 • Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa (1024)
 • Societas scientiarum varsaviensis (1025)
 • Duke Mathematical Journal (1026)
 • Norsk Matematisk Forening (1027)
 • Centre National de la Recherche Scientifique (1028)
 • The Mathematical Association of America (1029)
 • Acta Scientiarum Mathematicarum (1030)
 • Journal d'analyse matematique (1031)
 • The Jewish National & University Library, Jerusalem (1032)
 • Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin (1033)
 • Russian Academy of Sciences (1034)
 • Lundequistska Bokhandeln
 • Nicola Zanichelli Editore
 • Walter de Gruyter & Co.
 • International Congress of Mathematicians, New York City
 • Matematisk og Mekanisk Institutt, Blindern ved Oslo
 • Institute for Mathematics and Mechanics, New York (Natascha Artin)

Mappe 50: Korrespondance vedr. annoncering
Det drejer sig om følgende:
 • Bestillingssedler for Collected Work på engelsk og udkast til dem på tysk og fransk.
 • Korrespondance til selskaber og foreninger om annoncering af Collected Mathematical Works til deres medlemmer. Det drejer sig om følgende foreninger/selskaber:
  • Matematiklærerforeningen
  • Société mathematique de France
  • Österreichische Mathematische Gesellschaft
  • Wiskundig Genootschap
  • American Mathematical Society
  • International Mathematical Union

Mappe 51: Diverse korrespondance
Det meste er takkebreve til Jessen for modtagelsen af et eller flere bind af Bohrs Collected Works.

Mappe 52: Anmeldelser og talen ved forelæggelsen m.m.
Materialet i denne mappe er:
 • Anmeldelsen af Collected Works i Zentralblatt og Bulletin of the American Mathematical Society.
 • Korrespondance med Mathematical Reviews og Zentralblatt
 • Ved forelæggelsen af Harald Bohrs værker i Videnskabernes Selskab 18. dec. 1953 Håndskrevet manuskript på dansk af Børge Jessen. 7 pp.
 • Liste af personer og institutioner som bestilte Collected Works.
 • Diverse: registrering hos danske biblioteker.

Mappe 53: Liste over Bohrs arbejder og trykkeklicheer
The publications of Harald Bohr chronologically arranged. En stak kartoteksblade, hvor der på hvert blad maskinskrevet er en af Bohrs publikationer. Det har dannet udgangspunkt for listen over Bohrs arbejder i Collected Works. Der er desuden 5 trykkeklicheer til billeder i Collected Works.

Post- og telegramkvitteringsbog
To kvitteringsbøger med kvitteringer for afsendte pakker indeholdende bind af Collected Works.Box 16

Mappe 54: Regnskab, bilag og billeder af busten
Regnskab for de indsamlede penge til busten af Bohr (til Matematisk bibliotek, E-bygningen, H.C. Ørsted Instituttet) etc.

Mappe 55: Korrespondance og liste over bidragsydere
Liste over bidragsydere til busten af Bohr. Der er vedlagt Haandbog for Dansk Ingeniørforening 1946-47 som bl.a. indeholder en medlemsliste, samt Medlemsförteckning 1946 for de skandinaviske aktuarforeninger.

Mappe 56: Interviews med Aage Bohr, Hanne Bohr, Ole og Jonna Bohr, Hilde Levi og Thøger Bang 1993
Interview med Aage Bohr om Harald Bohr, 18. maj 1993. Interviewer: Kurt Ramskov. Kassettebånd HBohr 5. Afskrift af båndet på 7 sider.
Interview med Hanne Bohr om Harald Bohr, 8. december 1993. Interviewer: Kurt Ramskov. Kassettebånd HBohr 8. Afskrift af båndet på 37 sider.
Interview med Ole og Jonna Bohr om Harald Bohr, 14. januar 1993. Interviewer: Kurt Ramskov. Kassettebånd HBohr 2 og 3. Afskrift af båndet på 20 sider.
Interview med Hilde Levi om Harald Bohr, 17. maj 1993. Interviewer: Kurt Ramskov. Kassettebånd HBohr 5. Afskrift af båndet på 9 sider og redigeret version heraf på 6 sider.
Interview med Thøger Bang om Harald Bohr, 13. januar 1993. Interviewer: Kurt Ramskov. Kassettebånd HBohr 2. Afskrift af båndet på 13 sider og redigeret version heraf på 9 sider.
Bemærk: Alle afskrifter af interviews findes som filer enten i WordPerfect- eller LaTeX-format.Box 17

Mappe 57: Interviews med Hans Tornehave, Olaf Schmidt, Kaj Mollerup og Stefan Rozental 1993
Interview med Hans Tornehave om Harald Bohr, 11. januar 1993. Interviewer: Kurt Ramskov. Kassettebånd HBohr 1. Afskrift af båndet på 31 sider.
Interview med Olaf Schmidt om Harald Bohr, 17. maj 1993. Interviewer: Kurt Ramskov. Kassettebånd HBohr 4. Afskrift af båndet på 27 sider.
Interview med Kaj Mollerup om Harald Bohr, 4. juni 1993. Interviewer: Kurt Ramskov. Kassettebånd HBohr 6. Afskrift af båndet på 16 sider og redigeret version heraf på 11 sider.
Interview med Stefan Rozental om Harald Bohr, 6. december 1993. Interviewer: Kurt Ramskov. Kassettebånd HBohr 7. Afskrift af båndet på 18 sider.
Bemærk: Alle alle afskrifter af interviews findes som filer enten i WordPerfect- eller LaTeX-format.