ARKIVET INSTITUT FOR MATEMATISKE FAG
KØBENHAVNS UNIVERSITET
Arkivets hjemmeside
Samlingsoversigt

Johan Frederik Steffensen papirer

Personer, som har forbindelse med arkivmaterialet:
Einar Andersen, Johan Ludvig William Valdemar Jensen, Richard Petersen.
Nøgleord, dvs. emner m.m. der har relevans for arkivmaterialet:
Differentialligninger, næstenkonvergens, zetafunktionen, Matematisk Forening.


Overordnet beskrivelse af samlingen

Kort beskrivelse:
Denne lille samling af J. F. Steffensens papirer består af videnskabelige manuskripter, litteraturlister, personlige papirer, 2 fotografier, nekrologer, m.m. Materialet er fra perioden 1888-1994. De fleste videnskabelige manuskripter er dog udaterede.

Omfang:
Samlingen omfatter 1 arkivkasse.

Overdragelse:
En del af samlingen befandt sig i Matematisk biblioteks kælder i E-bygningen på H. C. Ørsted Institutet i efteråret 1996. Det vides ikke, hvornår eller hvordan den er kommet der. Resten er overdraget til arkivet fra Hans Chr. Steffensen via Gerd Grubb den 23. juni 1998. Det drejer sig om indholdet i mapperne: "Personlige papirer" (undtagen fotoet fra 1958), "Steffensens 70-års dag 1943", "Nekrologer og selvbiografiske skrifter", "Matematisk Forenings 75-års jubilæum 1948", samt brevet og nekrologen i mappen "Diverse".

Klausuler:
Ingen.

Copyright:
Publikationsrettighederne tilhører efterkommerne af J. F. Steffensen, men arkivet kan give tilladelse til at citere fra materialet.

Registrant:
Udarbejdet af Kurt Ramskov, 25. juni 1998.

Placering:
Hylde 6, skab A, bibliotekets filial.

Oplysninger om yderligere arkivmateriale m.m.:
Theseus homepage of J. F. Steffensen.Kort biografi

Johan Frederik Steffensen (1873-1961) var oprindelig jurist og arbejdede fra 1898 til 1919 i privat forsikringsvirksomhed og Forsikringsrådet. I 1912 tog han doktorgraden på et emne fra analytisk talteori. I 1919 blev han docent i forsikringsmatematik ved Københavns Universitet og i perioden 1923-43 var han professor i faget samme sted. Han publicerede omkring 100 videnskabelige artikler.


Oversigt over samlingen

Box 1
Mappe: Personlige papirer
Mappe: Steffensens 70-års dag 1943
Mappe: Nekrologer og selvbiografiske skrifter
Mappe: Matematisk Forenings 75-års jubilæum 1948
Mappe: Litteraturlister
Mappe: Matematiske manuskripter og breve
Mappe: Diverse


Indholdsbeskrivelse af samlingen

Materialet er så vidt muligt ordnet kronologisk i de enkelte mapper. Hvis intet andet er nævnt er arkivmaterialet på dansk.

Mappe: Personlige papirer
Kopi af tegning lavet af Steffensen i 1888 af faderens fødegård i Hammelev ved Haderslev.
Steffensens karriere nedfældet som håndskrevne notater, formentlig af James Steffensen.
Et Naturfænomen. Iagttaget og beskrevet af Professor Johan Frederik Steffensen. Gennemslag af maskinskrevet oplevelse fra 1880'erne.
Anbefaling af Steffensen fra byfogeden i Fredericia dateret 27/8 1898. Håndskrevet med blæk.
Bekræftelse fra R. Todhunter, University Life Assurance Society, London på at Steffensen har fulgt undervisningen gennem et semester i foråret 1901.
Sort/hvid foto af Steffensen. På bagsiden står: "sidste halvdel af fyrrerne".
Brev af 16. juni 1932 fra den Czekoslovakiske statistiske Forening om udnævnelse af Steffensens til æresmedlem og udkast til Steffensens svar herpå 24. juni 1932.
Sort/hvid fotografi af Steffensen taget 2. marts 1958.

Mappe: Steffensens 70-års dag 1943
Udnævnelsen til æresmedlem af Den danske Aktuarforening, 20. marts 1943.
Poetisk, håndskrevet fødselsdagsbrev fra Richard Petersen til Steffensen dateret 28. feb. 1943.
Tre sange til Steffensen den 11. marts 1943.
Lykønskning fra de aktuarstuderende dateret den 28. februar 1943 og underskrifter af alle de studerende.

Mappe: Nekrologer og selvbiografiske skrifter
J. F. Steffensen: Om Undervisningen i Forsikringsmatematik ved Københavns Universitet. Afskedsforelæsning holdt af Professor, Dr. phil. J. F. Steffensen den 19. Maj 1943. Nordisk Forsikringstidsskrift (1943), pp. 417-425.
J. F. Steffensen: Nogle Træk af mit Liv som Matematiker og Aktuar. Dansk Matematisk Forening & Den Danske Aktuarforening, Fr. Bagges kgl. Hofbogtrykkeri, København 1953.
N. E. Nørlund: Johan Frederik Steffensen in memoriam. Nordisk Matematisk Tidsskrift 10 (1962), pp. 105-107. Særtryk.
W. Simonsen: Aktuaren J. F. Steffensen 28/2 1873-20/12 1961. Foredrag holdt på den danske aktuarforenings möde onsdag d. 14. marts 1962. Nordisk Forsikringstidsskrift (1962), pp. 193-200. Særtryk.
W. Simonsen: Johan Frederik Steffensen, 28. februar 1873-20. december 1961. Københavns Universitets festskrift, november 1962, pp. 165-169. Særtryk.
O. Lindholm: Professor, dr. phil. J. F. Steffensen. Assurandøren 67 (1962), p. 45.
Aktuaren J. F. Steffensen. Assurandøren 67 (1962), pp. 277-278.
N. E. A.: Professor, dr. phil. J. F. Steffensen. Dansk Forsikrings Tidende 69 (1962), pp. 137-138.

Mappe: Matematisk Forenings 75-års jubilæum 1948
Menukort, Steffensens bordkort, bordplan, program for foredrag ved jubilæet.
Genopførelsen af Parentesens Fødselsdagskantate til Harald Bohr (fra den 22. April 1947).
Manuskriptet til Steffensens takketale til foreningen ved valget af ham til æresmedlem.

Mappe: Litteraturlister
Liste af litteratur på 6 sider. Alfabetisk ordnede og håndskrevne. Måske er det de bøger, som Steffensen efterlod ved sin død.
Fortegnelse over afhandlinger m.m. af J. F. Steffensen. Håndskrevet bibliografi som omfatter 107 arbejder. 2 eksemplarer, hvoraf den ene bærer en seddel med teksten: "Lager haves af ingeniør James Steffensen".

Mappe: Matematiske manuskripter og breve
Brev fra J. L. W. V. Jensen til Steffensen den 24. januar 1907.
Manuskript om differentialligninger. 10 håndskrevne sider på dansk uden titel, forfatter eller årstal.
Logaritmtabell för fyrställig räkning, Victor Pettersons Bokindustri AB, Stockholm 1946. Fircifret logaritmetabel.
$F(s) = \int_0^\infty \rho^{s-1}G(\rho)d\rho$. Manuskript om forskellige typer af integraler. 59 håndskrevne sider på dansk uden forfatter eller årstal.
Forskellige manuskripter og beregninger hvoraf flere vedrører gamma-funktionen, samlet i et omslag. Håndskrevne og på dansk, men uden titel, forfatter eller årstal, men i Steffensens håndskrift.
Randnoter omkring Zetafunktionen og analytisk Talteori. Omslag indeholdende håndskrevne manuskripter uden forfatter eller årstal.
Næstenkonvergente Talfølger og Rækker. Af J. F. Steffensen. Manuskript bestående af 30 håndskrevne sider på dansk uden årstal.

Mappe: Diverse
Einar Andersen: Udjævning af Observationsstørrelser efter mindste Kvadraters Metode. København 1952. 29 pp. I. Teori. Steffensens eksemplar af dette arbejde dedikeret af forfatteren.
Nekrolog over professor, dr. phil. Richard Petersen. Ingeniørens Ugeblad, Nr. 10, 8. marts 1968. Særtryk sendt fra Karen R. P. til James Steffensen.
Brev fra Hans Chr. Steffensen til Gerd Grubb fra 15. juli 1994 med opfordring til at opbevare J. F. Steffensens papirer.