ARKIVET INSTITUT FOR MATEMATISKE FAG
KØBENHAVNS UNIVERSITET
Arkivets hjemmeside
Samlingsoversigt

Jakob Nielsen papirer


Overordnet beskrivelse af samlingen

Kort beskrivelse:
Denne samling af Jakob Nielsens papirer består for størstedelen af særtryk, som Nielsen har modtaget fra andre videnskabsfolk og sorteret efter forfatter. Udover særtrykkene er der i forbindelse med nogle af personerne breve, manuskripter, ansøgninger og andet. Alt materiale er fra ca. 1890-1959 og på en lang række sprog hvad angår særtrykkene. Det øvrige materiale er dog fortrinsvis på dansk eller tysk.

Omfang:
Samlingen omfatter 79 arkivkasser, hvoraf de første 25 er almindelige arkivkasser og resten er Nielsens originale kasser.

Overdragelse:
Samlingen befandt sig i Matematisk biblioteks kælder i E-bygningen på H. C. Ørsted Institutet i efteråret 1996. Det vides ikke, hvornår eller hvordan den er kommet der. I juli 1999 blev der tilføjet fotokopier af materiale fra Staatsarchiv Hamburg til box 10.

Klausuler:
Ingen.

Copyright:
Tilhører Nielsens efterkommere, hvad angår materiale frembragt af Nielsen. Almindeligvis tilhører rettighederne til breve efterladte slægtninge til brevskriveren. Rettighederne til fotokopierne af materialet fra Staatsarchiv Hamburg i box 10 skal checkes med Staatarchiv Hamburg (364-1 Fakultäten/Fachber. der Universität, Mat-Nat 198), hvor originalerne befinder sig.

Registrant:
Udarbejdet af Sigurd Elkjær og Kurt Ramskov den 3. juli 1998. Opdateret den 1. juli 1999.

Placering:
Rullereol R21 og R22, kælderrummet, Jagtvej.

Oplysninger om yderligere arkivmateriale m.m.:
Theseus homepage of Jakob Nielsen.Kort biografi

Jakob Nielsen (1890-1959) blev født på Als (som da var under tysk herredømme) og han studerede i Kiel, hvor han havde god kontakt med Max Dehn. Han indleverede sin doktordisputats i Kiel i 1913. Han var indkaldt i 1. verdenskrig på tysk side. Efter studier i Göttingen og Hamburg i 1919 og 1920 fik han et professorat i Breslau. Efter Sønderjyllands genforening i 1920 vendte han tilbage til Danmark, hvor han blev lektor ved Landbohøjskolen 1921 og i 1925 efterfulgte Juel som professor i rationel mekanik ved Den polytekniske Læreanstalt. Nielsen var en af de betydeligste matematikere i Danmark på dette tidspunkt. Hans matematiske arbejder var indenfor topologiske emner. Han bibeholdt sin stilling ved Læreanstalten indtil Harald Bohrs død i 1951, hvorefter han overtog dennes professorat ved universitetet. Nielsen gik dog allerede af i 1956. Han var også involveret i international arbejde gennem UNESCO efter 2. verdenskrig.Oversigt over indholdet

Nielsen havde selv sorteret sine papirer i tre serier og indenfor hver serie er materialet omtrentlig sorteret alfabetisk efter forfatternavn. Nielsens opdeling er stort set bibeholdt, dog med enkelte mindre justeringer. Man skal være opmærksom på, at der nogle steder brydes med den alfabetiske sortering, så det sikreste er at lave en søgning på de navne, som man søger efter materiale fra. Som en hjælp er nedenfor angivet en alfabetisk liste over de personnavne under hvilke der findes andet end særtryk. Bemærk følgende:
 1. I den første serie er under registreringen uden på mapperne blevet skrevet navnene på de personer, hvorfra der er materiale i mapperne (Nielsen havde selv skrevet disse navne på mærkater på ryggen af mapperne, men de er ofte faldet af). Desuden er i parentes tilføjet hvor mange særtryk der er fra den pågældende person (evt. forfattet sammen med andre).
 2. En del af særtrykkene har mere end én forfatter, men medforfattere er ikke nævnt i registranten.
 3. Enkelte særtryk er ikke placeret under forfatternavnet, men under den person de omhandler (dette gælder fx for nogle nekrologer).
 4. Udover matematik er der også særtryk fra fag som fysik, astronomi, ingeniørvidenskab (særlig telefonvæsen), lægevidenskab m.m.
 5. I mange tilfælde er nævnt, hvis særtrykket er af en doktordisputats, men det er dog ikke altid sket.Personer, hvorfra der er andet end særtryk

Paul Alexandroff, Niels Arley, Reinhold Baer, Thøger Bang, Harald Bohr, Niels Bohr, Vibeke Borchsenius, Heinrich Brandenberger, Kai Rander Buch, Svend Bundgaard, Oddvar Bjørgum, L. E. J. Brouwer, H. S. M. Coxeter, D. van Dantzig Max Dehn, Samuel Eilenberg, Edwin Feyer, Erling Følner, Fr. Fabricius-Bjerre, David Fog, Ragnar Frisch, L. J. Gårding, Guido Hoheisel, Poul Heegaard, Johannes Hjelmslev, Heinz Hopf, Harold Hotelling, Børge Jessen, Ingebrigt Johansson, C. Juel, Gaston Julia, B. de Kérekjártó, Hellmuth Kneser, Folke Lannér, Salomon Lefschetz, Hilde Levi, Inge Lyse, Szolem Mandelbrojt, W. Mangler, G. A. Miller, J. W. Milnor, Johannes Mollerup, Otto Neugebauer, Rolf Nevanlinna, Almar Næss, Alexander Ostrowski, Julius Pál, P. O. Pedersen, William Prager, O. Pylarinos, R. E. H. Rasmussen, Karl Reinhardt, P. C. Rosenbloom, Edgar B. Schieldrop, Werner Schmeidler, Scott-Iversen patents, J. de Séguier, Th. Skolem, H. Solberg, Andreas Speiser, Steinitz, S. E. Stenij, Olga Taussky, John Todd, Hans Tornehave, Egon Ullrich, A. Walther, Josef Weier, John A. Wheeler, A. Wiman.Indholdsfortegnelse over de enkelte kasser

FØRSTE SERIE AF SÆRTRYK M.M.

Box 1
Mappe: Alexander (17)
Mappe: Bang (2), Besicovitch (3), N. Bohr (7), Buch (3), Bundgaard (1)
Mappe: Baule (3), Baumann (5), Bergström (2), Brödel (3), Bureau (4)

Box 2
Mappe: Backlund (7), Birkeland (3), Bjørgum (7), Buchwaldt (3)
Mappe: Behnke (25)

Box 3
Mappe: Berker (6), Bieberbach (7), Brouwer (16)
Mappe: Garrett Birkhoff (1), George Birkhoff (5), Brun (28)
Mappe: Courant (13)

Box 4
Mappe: Comessatti (11)
Mappe: Dehn (20)

Box 5
Mappe: Eilenberg (51)
Mappe: Følner (15)

Box 6
Mappe: Favard (24)
Mappe: Feigl (9), Feller (24)

Box 7
Mappe: Fabricius-Bjerre (16), Fog (12)
Mappe: Haar (4), Hirsch (18), Hölder (5), Hössjer (5)

Box 8
Mappe: Freudenthal (63)

Box 9
Mappe: Heins (13), Hoheisel (3), Hopf (6), Hu (10)
Mappe: Heegaard (25)

Box 10
Mappe: Hardy (8), Hecke (22)
Mappe: Hamburger (7), Hille (11), Hurewicz (8)

Box 11
Mappe: Jacobsthal (24), Johansson (15)
Mappe: Kerékjártó (35)

Box 12
Mappe: Kaufmann (6), Kurosh (13)
Mappe: Lebesgue (13), Löbell (1)
Mappe: Fr. Levi (8), F. W. Levi (1), P. Lévy (1), Lewy (8), Loewy (1)

Box 13
Mappe: Lindelöf (8)
Mappe: Magnus (14), Moufang (7)
Mappe: Mercier (7), Malmquist (6), Markovic (7), Motzkin (6)

Box 14
Mappe: Mahler (22), Menger (13)
Mappe: Mollerup (23)

Box 15
Mappe: Morse (23)
Mappe: Neugebauer (43)

Box 16
Mappe: Neuendorff (6), Niemytzki (7)
Mappe: B. H. Neumann (43), H. Neumann (9)

Box 17
Mappe: P. O. Pedersen (7), R. Petersen (7>
Mappe: Petersson (25), Pólya (14)

Box 18
Mappe: Pihl (8)
Mappe: Radó (17), Radon (7)
Mappe: Rademacher (9), Reinhardt (7)

Box 19
Mappe: Schlesinger (11), Schmeidler (12)
Mappe: Schieldrop (3)
Mappe: Schouten (18)

Box 20
Mappe: Scherrer (8), Schreier (6), Sperner (4)
Mappe: Siegel (38)

Box 21
Mappe: Séguier (10)
Mappe: Skolem (6), Speiser (7), Süss (7)
Mappe: Stensig (8), Stoïlow (10)

Box 22
Mappe: Stenij (10)
Mappe: Tietze (25), Thomsen (9)

Box 23
Mappe: Taussky (25), Todd (13), Taussky & Todd (7)
Mappe: Tambs Lyche (11)
Mappe: van der Waerden (24), Vietoris (17)

Box 24
Mappe: Walther (44)
Mappe: Whitehead (15), Wiman (9)

Box 25
Mappe: Baumslag (2), Bourgin (4), Coxeter (4), Julie M. V. Hansen (6), Maak (6), Shepperd (5), Thoma (1)ANDEN SERIE AF SÆRTRYK M.M.

Box 26
Ahlfors, Lars: 1 særtryk.
Albada, P. J. van: 1 særtryk.
Ambrosen, J.: 1 særtryk.
Andersen, A. F.: 8 særtryk.
Andersen, Erik Sparre: 1 særtryk.
Andreasen, A. H. M.: 1 særtryk.
Anzelius, Adolf: 1 særtryk.
Arley, Niels: 18 særtryk, ansøgning om professorat i geofysik ved Københavns Universitet 1952, ansøgning om professorat i matematik ved Aarhus Universitet 1954 indeholdende publikationsliste, 3 maskinskrevne gennemslag af breve fra Nielsen til Arley 1945-46, 2 maskinskrevne breve fra Arley til Nielsen 1945-46, og 1 håndskrevet brev fra Nielsen til Engelund om Arley fra 1946.
Artin, Emil: 21 særtryk.
Arvesen, Ole Peder: 2 særtryk.

Box 27
Bachmann, Friedrich: 2 særtryk.
Bang, A. S.: 1 særtryk.
Bankwitz, Carl: 2 særtryk.
Barricelli, Nils Aall: 2 særtryk.
Behari, Ram: 1 særtryk.
Beles, A.: 1 særtryk.
Bennhold, Friedrich: 1 særtryk.
Bergman, Gösta: 1 særtryk.
Bergmann, S.: 1 særtryk.
Bernays, Paul: 1 særtryk.
Bernstein, Felix: 2 særtryk.
Bertelsen, N. P.: 1 særtryk.
Bethe, H. A.: 1 særtryk.
Bickel, Friedrich: 1 særtryk.
Bilinski, Stanko: 5 særtryk.
Billing, G.: 4 særtryk.
Biot, M. A.: 1 særtryk.
Bishop, George T.: 1 særtryk.
Bjerge, T.: 2 særtryk.
Bjerrum, Niels: 1 særtryk.
Blumenthal, O.: 4 særtryk.
Bochner, S. Ch.: 1 særtryk.
Boehte, Karl: 1 særtryk.
Bohun-Chudyniv, V.: 1 særtryk.
Bol, G.: 4 særtryk.
Bonder, J.: 1 særtryk.
Borchsenius, V.: Referat af foredrag.
Bottema, O.: 1 særtryk.
Bouny, François: 3 særtryk.
Boutroux, Pierre: 1 særtryk.
Braae, R.: 2 særtryk.
Brahe, Tyge: 2 særtryk af mindetaler af J. A Fridericia og C. F. Pechüle.
Brandenberger, Heinrich: 2 særtryk og manuskript fra kongresfremlæggelse 1952.
Brauer, Richard: 1 særtryk.
Braun, Hel: 4 særtryk.
Bray, Kennet N. C.: 1 særtryk.
Bruins, E. M.: 1 særtryk.
Bullig, G.: 3 særtryk.
Burau, Werner: 1 særtryk.
Burrau, Carl: 1 særtryk.
Burckhardt, J. J.: 2 særtryk.

Box 28
Carathéodory, C.: 2 særtryk om Carathéodory af Heinz Hopf.
Carleman, Torsten: 3 særtryk.
Carrier, G. F.: 13 særtryk.
Casimir, H. B. G.: 1 særtryk.
Cauer, W.: 5 særtryk.
Chehata, C. G.: 3 særtryk.
Cech, Eduard: 3 særtryk.
Christensen, I. Hainau: 1 særtryk.
Christensen, S. A.: 1 særtryk.
Church, Alonzo: 1 særtryk.
Cohn, Emil: 1 særtryk.
Cohn, P. M.: 2 særtryk.
Cohn-Vossen, Stefan: 8 særtryk.
Collatz, L.: 7 særtryk.
Coxeter, H. S. M.: 2 særtryk, maskinskrevet manuskript med titlen The collineation gropus of the finite affine and projective planes with four lines through each point af Coxeter på 20 sider med ledsagebrev fra W. L. Edge til Nielsen fra 1955, 1 maskinskrevet brev fra Coxeter til Nielsen fra 1955 på engelsk.
Craemer, Hermann: 3 særtryk.
Crelle: 1 særtryk om Crelles journal.
Crone, C.: 7 særtryk.

Box 29
Danielsson, Olafur: 1 særtryk.
Dantzig, D. van: 10 særtryk og 1 håndskrevet brev på tysk fra Dantzig til Nielsen fra 1930.
Darboux, Gaston: 1 særtryk.
Dibbert, H.: 1 særtryk.
Douglas, Jesse: 2 særtryk.
Dowker, C. H.: 1 særtryk.
Draminsky, Per: 1 særtryk.
Drucker, D. C.: 1 særtryk.
Drumaux, M. P.: 1 særtryk.

Box 30
Eckmann, Benno: 14 særtryk.
Efsen, Axel: 2 særtryk.
Eisenhart, Luther Pfahler: 1 særtryk.
Ekman, V. Walfrid: 13 særtryk.
Elfving, Gustav: 2 særtryk.
Engel, Friedrich: 4 særtryk.
Engelhardt, Heinrich: 1 særtryk af doktorafh.
Engelund, Frank: 2 særtryk.
Erlang, A. K.: 2 særtryk.
Est, W. T. van: 5 særtryk.
Ette, C. R.: 1 særtryk.
Ewald, Günther: 1 særtryk.

Box 31
Falckenberg, Hans: 1 særtryk.
Fáry, István: 3 særtryk.
Faxén, O. H.: 5 særtryk.
Fejér, Leopold: 3 særtryk.
Feyer, Edwin: Håndskrevne notater taget af Nielsen til foredraget Vortrag über Knotengruppen und deren Gruppenbilder i det matematiske kollokvium 9. juli 1921. 4 pp.
Fichera, Gaetano: 1 særtryk.
Fiala, Félix: 1 særtryk af thèse.
Fischer, F.: 1 særtryk.
Fischer, Otto F.: 2 særtryk.
Fitting, Hans: 6 særtryk.
Fjellstedt, Lars: 2 særtryk.
Flanders, Donald A.: 1 særtryk.
Forchheimer, Philipp: 1 særtryk.
Fox, R. H.: 2 særtryk, hvoraf det ene har påhæftet en maskinskrevet side der giver Nielsens anmeldelse i Mathematical Reviews.
Franz, Wolfgang: 3 særtryk.
Fraenkel, Adolf.: 3 særtryk.
Franck, Paul: 1 særtryk.
Franke, Walter: 1 særtryk.
Frankl, Felix: 2 særtryk.
Freeman, John C.: 2 særtryk.
Freund, Margarete: 1 særtryk af doktorafh.
Friedrichs, Kurt: 2 særtryk.
Frommer, Max: 2 særtryk.
Frostman, Otto: 5 særtryk.
Fröglicher, Alfred: 1 særtryk.
Frössling, Niels: 1 særtryk.
Fuglede, Bent: 4 særtryk.
Furch, Robert: 5 særtryk.
Fuss, Herbert: 1 særtryk.

Box 32
Ganelius, Tord: 1 særtryk.
Gassmann, Fritz: 1 særtryk.
Givens, Wallace: 1 særtryk.
Goeritz, Lebrecht: 3 særtryk.
Gold, Louis: 1 særtryk.
Gram, Christian: 1 særtryk.
Gram, J. P.: 1 særtryk.
Gravé, D.: 1 særtryk.
Greenberg, J.: 3 særtryk.
Grossmann, K. H.: 2 særtryk.
Grosswald, Emil: 3 særtryk.
Gruber, F.: 4 særtryk.
Gruder, Osias: 1 særtryk.
Grötzsch, Herbert: 14 særtryk.
Gustafson, Torsten: 3 særtryk.
Gysin, Werner: 1 særtryk.
Gårding, L. J.: Maskinskrevet halv side med titlen Hyperbolska differentialekvationer.

Box 33
Hainau Christensen, I.: 1 særtryk.
Haller, Hans: 1 særtryk.
Hanck, Herbert: 1 særtryk.
Handest, Frans: 1 særtryk.
Hannemann, I. G.: 1 særtryk.
Hanner, Olof: 3 særtryk.
Hansen, H. H.: 2 særtryk.
Hantzsche, W.: 3 særtryk.
Hartman, Philip: 4 særtryk.
Hatzidakis, Nikolaus: 1 særtryk.
Heesch, H.: 1 særtryk.
Heemert, A. van: 1 særtryk.
Heffter, Lothar: 1 særtryk.
Heisenberg, W.: 1 særtryk.
Hellinger, Ernst: 1 særtryk.
Hemer, Ove: 2 særtryk.
Hemmingsen, E.: 1 særtryk.
Hersch, Joseph: 12 særtryk.
Hessaby, M.: 2 særtryk.
Hevesy, G.: 1 særtryk.
Heywood, Bryon: 1 særtryk.
Higman, Graham: 7 særtryk.
Hilb, Emil: 1 særtryk.
Hilbert, David: 3 særtryk.
Hoff, Ove: 2 særtryk.
Holm, A. R.: 1 særtryk.
Holmberg, Erik: 1 særtryk.
Holmgren, E.: 4 særtryk.
Holst, Helge: 2 særtryk.
Hopf, Ludwig: 1 særtryk.
Horstmann, Helmut: 1 særtryk.
Hovgaard, William: 1 særtryk.
Howe, Günter: 1 særtryk.
Huckemann, Friedrich: 1 særtryk.
Hulthén, Lamek: 1 særtryk.
Häggmark, Per: 1 særtryk.
Hösel, Erich: 1 særtryk.

Box 34
Anonymt, håndskrevet manuskript på 4 sider med titlen Zusammenhang der FundamentalGruppen einer Kurzhaubenfläche und ihrer 2-blätterigen 2-seitigen Überlagungsfläche.
Ignatowsky, W. v.: 1 særtryk.
Ingeborg Nielsen: 1 særtryk.
Iversen, Felix: 6 særtryk.
Ives, Herbert E.: 4 særtryk.
Jacob, Moses: 3 særtryk.
Jankovic, Zlatko: 2 særtryk.
Jensen, Arne: 1 særtryk.
Jensen, Martin: 1 særtryk.
Johannsen, Fr.: 1 særtryk.
Johansson, Ingebrigt: 1 særtryk.
Jónsson, Bjarni: 1 særtryk.
Julia, Gaston: Maskinskrevet nekrolog over Torsten Carleman på 3 sider og 1 særtryk.
Järnefelt, Gustaf: 2 særtryk.
Jørgensen, J.: 5 særtryk.

Box 35
Landau, Edmund: 4 særtryk.
Lange-Nielsen, Fr.: 2 særtryk.
Lannér, Folke: Maskinskrevet manuskript med titlen Regulära Nät i to versioner (15 hhv. 19 pp.) og 1 særtryk.
Larsen, Otto: 1 særtryk.
Lassen, N. O.: 2 særtryk.
Lauritzen, Svend: 1 særtryk.
Lehto, Olli: 2 særtryk.
Leray, Jean: 8 særtryk.
Levi, Hilde: Stencilsmanuskript, maskinskrevet med på 5 sider titlen Beretning om C-14 dateringslaboratoriets arbejde i 1952 og 1 særtryk.
Levi-Civita, Tullio: 4 særtryk.
Lichtenstein, Leon: 1 særtryk.
Lind, Carl-Erik: 1 særtryk.
Lindblad, Bertil: 1 særtryk.
Lindeberg, J. W.: 4 særtryk.
Lochs, Gustav: 2 særtryk.
Lottrup Knudsen, H.: 5 særtryk.
Lublin, Mogens: 1 særtryk.
Lukács, Eugen: 1 særtryk.
Ludwig, Konrad: 5 særtryk.
Lundmark, Knut: 1 særtryk.
Lundquist, O.: 1 særtryk.
Luplau Janssen, C.: 1 særtryk.
Lusin, N.: 1 særtryk.
Lusternik, L.: 1 særtryk.
Lyche, R. Tambs: 1 særtryk.
Lüneburg, R.: 1 særtryk.
Lyse, Inge: Håndskrevet note om Inge Lyse fra 1936.
MacLane, Saunders: 1 særtryk af anmeldelse.

Box 36
Maak, Wilhelm: 2 særtryk.
Maier, Wilhelm: 3 særtryk.
Mandelbrojt, Szolem: 6 særtryk, hvoraf der er indlagt en avisartikel om Mandelbrojt i det ene.
Mangler, W.: 1 særtryk med Nielsens håndskrevne resumé på tysk på en side vedlagt.
Marchaud, André: 3 særtryk.
Marczewski, E.: 6 særtryk.
Marke, Poul W.: 2 særtryk.
Markoff, Andreas: 1 særtryk.
Marstrand, Jørgen: 1 særtryk.
Mattson, Ruben: 1 særtryk.
Maximon, L. C.: 2 særtryk.
Meidel, Birger: 1 særtryk.
Merz, K.: 1 særtryk.
Meyer, Henrik: 1 særtryk.
Miller, G. A.: 5 særtryk og et håndskrevet ark med matematiske kommentarer til et af Millers arbejder fra 1931.
Milnor, J. W.: 1 særtryk med Nielsens maskinskrevne resumé til Mathematical Reviews 1950 på engelsk vedhæftet.
Mittag-Leffler, G.: 1 særtryk.
Montel, Paul: 3 særtryk.
Morgan, George W.: 9 særtryk.
Morgantini, Edmondo: 1 særtryk.
Mortet, Victor: 2 særtryk.
Moser, W. O. J.: 2 særtryk.
Munch-Petersen, J.: 1 særtryk.
Møller, Jens P.: 4 særtryk.

Box 37
Neder, Ludwig: 1 særtryk af doktorafh.
Neményi, Paul: 2 særtryk.
Neumann, John von: 1 særtryk.
Newell, G. F.: 2 særtryk.
Nielsen, Axel V.: 3 særtryk.
Noack, Albert: 1 særtryk.
Noether, Emmy: 1 særtryk.
Noether, F.: 2 særtryk.
Norgil, Regnar: 1 særtryk.
Nowacki, Werner: 1 særtryk.
Nybølle, H. C.: 1 særtryk.
Nyström, E. J.: 2 særtryk.
Næss, Almar: Gennemslag af Næss' ansøgning til professorat i anvendt matematik fra 1928 indeholdende publikationsliste. Desuden Nielsens kommentarer til hans arbejder og person, 2 håndskrevne sider på dansk. Endelig 1 særtryk
Nöbeling, Georg: 10 særtryk.
Nøkkentved, Chr.: 7 særtryk.

Box 38
Olsson, R. Gran: 6 særtryk.
Oseen, C. W.: 1 særtryk.
Paatero, V.: 1 særtryk.
Pannwitz, Erika: 1 særtryk.
Papakyraiakopoulos: 6 særtryk.
Pauli, W.: 1 særtryk.
Pedersen, Ellen: 1 særtryk.
Pedersen, Flemming P.: 2 særtryk.
Persson, Bengt: 1 særtryk.
Petkantschin, Bojan: 1 særtryk.
Pfluger, Albert: 1 særtryk.
Picone, Mauro: 11 særtryk.
Piene, Kay: 1 særtryk.
Pihl, H. J.: 1 særtryk.
Pimiä, Lauri: 6 særtryk.
Pleijel, H.: 1 særtryk.
Pleijel, Åke: 2 særtryk.
Possel, René de: 4 særtryk, hvoraf en er doktorafh.
Prüss, August: 1 særtryk af doktorafh.
Pylarinos, O.: 1 særtryk, ét maskinskrevet manuskript med titlen Über das Dreikörperproblem på 11 sider med 1 side håndskrevne kommentarer af Nielsen og 1 håndskrevet brev på tysk fra Pylarinos til Nielsen fra 1941.

Box 39
Quensel, Carl-Erik: 2 særtryk.
Raff, Hermann: 1 særtryk.
Rasmussen, B. Højlund: 1 særtryk.
Rasmussen, R. E. H.: 2 særtryk, hvoraf der i det ene er indlagt et følgebrev.
Ravn, O. E.: 1 særtryk.
Reinhardt, Karl: 2 særtryk.
Rellich, F.: 3 særtryk.
Remak, Robert: 3 særtryk.
Rigge, Olov: 1 særtryk.
Rinow, Willi: 2 særtryk.
Rogosinski, W. W.: 2 særtryk.
Rohde, Hildegard: 1 særtryk.
Rohr, Alwin von: 1 særtryk af doktorafh.
Rohrberg, A.: 1 særtryk.
Rosenbloom, P. C.: Maskinskrevet side med titlen Konvexa månghörningar i banachrymder och deres tillämpningar på extremalproblem på svensk.
Rotherberger, Fritz: 1 særtryk.
Rózanska, Julia: 1 særtryk.
Rybner, Jørgen: 5 særtryk.
Ryd, V. H.: 1 særtryk.
Rådström, Hans: 1 særtryk.

Box 40
Saarnio, Uuno: 1 særtryk.
Samelson, Hans: 2 særtryk.
Santaló, L. A.: 2 særtryk.
Sauter, Ilse: 1 særtryk.
Scott-Iversen Patents: 2 dokumenter om patenter.
Seemann, H.: 1 særtryk.
Segre, Beniamino: 10 særtryk.
Shepperd, J. A. H.: 1 særtryk.
Signorini, A.: 1 særtryk.
Simonsen, W.: 5 særtryk.
Sinogowitz, Ulrich: 1 særtryk.
Skovgaard, Helge: 1 særtryk.
SMIL: 1 særtryk af Fröberg og Wahlström med titlen SMIL: Siffermaskinen i Lund.
Solberg, H.: Gennemslag af maskinskrevet ansøgning om professorat i anvendt matematik 1928, indeholdende en publikationsliste.
Sparenberg, J. A.: 2 særtryk.
Specht, Wilhelm: 2 særtryk.
Spilhaus, Athelstan: 1 særtryk.
Späth, Hans: 5 særtryk.
Steinbach, Paul: 1 særtryk.
Steinitz: Håndskrevne noter på tysk med titlen Höhere Mathematik III. (Wintersemester 1920). Ialt 48 pp.
Sternberg, Wolfgang: 2 særtryk.
Stolt, Bengt: 4 særtryk.
Struik, Ruth Rebekka: 1 særtryk.
Stühler, Eugen: 1 særtryk.
Stähelin, Helene: 1 særtryk.
Stöcker, Carl: 1 særtryk.
Stöhr, Alfred: 1 særtryk.
Størmer, Carl: 3 særtryk.
Stydler, J.-P.: 1 særtryk.
Szász, Otto: 1 særtryk.

Box 41
Schauder, J.: 4 særtryk.
Scherk, P.: 5 særtryk.
Schernus, Wilhelm: 1 særtryk.
Schilt, Heinz: 1 særtryk.
Schmidt, Friedrich Karl: 2 særtryk.
Schmidt, Olaf H.: 5 særtryk.
Schmidt, Robert: 2 særtryk.
Schmidt, Theodor: 1 særtryk af doktorafh.
Schoenflies, A.: 2 særtryk.
Scholz, Arnold: 2 særtryk.
Schroeckh, Charlotte: 1 særtryk af doktorafh.
Schur, Axel: 1 særtryk af doktorafh.
Schur, Friedrich: 1 særtryk.
Schur, I.: 2 særtryk.
Schwerdtfeger, Hans: 1 særtryk.

Box 42
Terheggen, Hans: 1 særtryk.
Tewes, Wilhelm: 1 særtryk af doktorafh.
Thomas, Joseph Miller: 1 særtryk.
Thomas, Tracy Yerkes: 1 særtryk.
Thullen, Peter: 3 særtryk.
Thüring, Rudolf: 2 særtryk, hvoraf en af doktorafh.
Toeplitz, O.: 3 særtryk.
Tornehave, Hans: Ansøgninger om professorater ved Danmarks Tekniske Højskole 1951 og Københavns Universitet 1955 med publikationsliste på en side. Alle er maskinskrevne. Desuden 3 særtryk.
Torsting, Einer: 1 særtryk.
Tranekjær Rasmussen, E.: 1 særtryk.
Tschebotaröw, N.: 4 særtryk.
Tucker, A. W.: 7 særtryk.
Tumarkin, L.: 3 særtryk.
Turán, Paul: 1 særtryk.
Tvermoes, H.: 1 særtryk.

Box 43
Uhler, Arvid: 2 særtryk.
Ullrich, Egon: 7 særtryk og nogle få håndskrevne notater på ark papir.
Ulm, Helmut: 1 særtryk.
Urysohn, Paul: 3 særtryk.
Utz, W. R.: 4 særtryk.

Box 44
Vahl, Martin: 1 særtryk.
Le-Van, Thiem: 2 særtryk.
Varga, O.: 3 særtryk.
Veithen, C.: 1 særtryk.
Wagner, D. H.: 1 særtryk.
Wagner, Helmut: 1 særtryk.
Wagner, Walter: 1 særtryk.
Walberer, Paul: 1 særtryk af doktorafh.
Walker, Robert J.: 1 særtryk.
Walsh, J. L.: 1 særtryk.
Weber, Werner: 2 særtryk, hvoraf ene af hans doktorafh.
Wecken, Franz: 1 særtryk.
Wedell-Wedellsborg, Ch.: 1 særtryk.
Weibull, W.: 1 særtryk.
Weil, André: 6 særtryk, hvoraf ene af hans thèse.
Weinstein, A.: 6 særtryk, hvoraf ene af hans doktorafh.
Welke, Helmut: 1 særtryk af hans doktorafh.
Wendt, H.: 1 særtryk.
Weyl, Gertrud: 2 særtryk.
Westergaard, H. M.: 3 særtryk.
Wheeler, John A.: 4 siders maskinskrevet manuskript med titlen Representation of the Free Group med følgebrev på engelsk fra Wheeler til Nielsen 1949.
Wiegold, James: 2 særtryk.
Wielandt, Helmut: 1 særtryk.
Wilbrandt, Günther: 1 særtryk.
Winternitz, Artur: 6 særtryk.
Winther, Chr.: 2 særtryk.
Wittich, H.: 1 særtryk.
Wünsche, A.: 1 særtryk.
Youngs, J. W. T.: 2 særtryk.
Zech, Theodor: 1 særtryk.
Zeilon, Nils: 1 særtryk.
Zuckerman, Herbert S.: 2 særtryk.TREDJE SERIE AF SÆRTRYK M.M.

Box 45
Alexandroff, Paul: 3 maskinskrevne breve på tysk fra Alexandroff til Nielsen 1927-29, 30 særtryk og en avisartikel på tysk om Prontrjagin fra Deutsche Zeitung 27. jan. 1939.

Box 46
Baer, Reinhold: 12 håndskrevne breve på tysk fra Baer til Nielsen 1924-28 og 45 særtryk.

Box 47
Blaschke, Wilhelm: 68 særtryk.

Box 48
Bohr, Harald: 54 særtryk og avisudklip:
 • Mindeord om Prof. C. Juel, skrevet af Harald Bohr (uden avisnavn og datering).
 • "Ny Matematik" i Tyskland, Berlingske Aften, den 1. maj 1934. Skrevet af Harald Bohr.
 • Matematikens ideale Elementer, Kronikken, Politiken, den 7. februar 1930. Uddrag af Harald Bohrs foredrag med samme titel.
 • Professor T. Bonnesen død i Gaar, skrevet af Harald Bohr (uden avisnavn eller datering).

Box 49
Bohr, Harald: 35 særtryk, samt følgende:
 • Maskinskrevet halv side af Harald Bohr med titlen Om en Dirichletsk Rækkes konvekse -Funktion, uden datering.
 • "Prof. Harald Bohr afgaaet ved Døden", avisnekrolog over Harald Bohr uden avisnavn og datering.
 • Det maskinskrevne manuskript på 2 sider til Nielsens radioforedrag den 22. januar 1951 om Harald Bohr.
 • To håndskrevne breve fra Ulla Bohr til Nielsen fra hhv. 22. og 31. januar 1951.
 • Indbydelsen til mindemødet om Harald Bohr den 6. april 1951.
 • Det maskinskrevne manuskript (med rettelser i håndskrift) på 4 sider til Nielsens mindeord om Harald Bohr den 6. april 1951.
 • "Harald Bohr som matematiker og som menneske", avisnekrolog af Børge Jessen uden avisnavn og datering.
 • Det håndskrevne manuskript på 7 sider til Nielsens radioforedrag om Harald Bohr den 22. april 1947.
 • Korrektureksemplar Jessens nekrolog over Harald Bohr i Matematisk Tidsskrift med håndskrevne rettelser.
 • Korrektureksemplar af Nørlunds nekrolog i Videnskabernes Selskab.
 • Håndskrevne notater om Harald Bohrs liv og karriere.
 • Maskinskrevet manuskript på 7 sider med titlen Harald Bohr 22. april 1887 - 22. januar 1951 skrevet af Nielsen.

Box 50
Bonnesen, T.: 17 særtryk.
Busemann, Herbert: 21 særtryk.
Carathéodory, C.: 31 særtryk.

Box 51
Hasse, Helmut: 32 særtryk.
Hansen, Carl: 6 særtryk.
Hartmann, Julius: 16 særtryk.

Box 52
Haupt, Otto: 66 særtryk.

Box 53
Frisch, Ragnar: 17 særtryk, samt følgende:
 • Maskinskrevet manuskript på norsk på 16 sider med titlen Subsidielikningssystemet dateret 9. desember 1948, Universitetets Socialøkonomiske Institutt, Oslo.
 • Maskinskrevet manuskript på 2 sider på norsk med titlen Jernrammen skrevet af Frisch som en del af en artikel i Morgenbladet den 17. februar 1949 (indlagt i et særtryk).
 • Maskinskrevet følgebrev på norsk fra Frisch til Nielsen 18. februar 1949 til særtryk om "Prisutviklingen".
Hotelling, Harold: 30 særtryk og blyantstegning af matematisk problem, hvorpå står "Til Hotelling".

Box 54
Hjelmslev, Johannes: 39 særtryk, samt følgende materiale:
 • To avisnekrologer over Hjelmslev skrevet af hhv. Harald Bohr og David Fog.
 • Avisartikel af Hjelmslev Professor N. E. Nørlund fylder 50 Aar.
 • Tre håndskrevne breve fra Hjelmslev til Nielsen fra hhv. 1931, 1932 og 1945.
 • Maskinskrevet manuskript på 12 sider om Hjelmslev uden titel og forfatter.
 • 15 håndskrevne sider med kommentarer til Hjelmslevs arbejder. Uden titel, forfatter eller datering.
 • 4 siders maskinskrevet liste over Hjelmslevs arbejder og brev fra Nielsen til sønnen Louis Hjelmslev, og dennes svarbrev fra 1950 om Videnskabernes Selskabs mindetale og nekrolog.
 • 2 maskinskrevne sider om Hjelmslev skrevet af Heegaard, yderligere 1 side og 4 maskinskrevne sider med Hjelmslevs videnskabelige produktion. Dertil et brev fra Lilly Hjelmslev til Nielsen fra 1950.
 • Maskinskrevet manuskript på 17 sider til Nielsens mindetale og nekrolog i Videnskabernes Selskab: Johannes Hjelmslev 7. april 1873 - 16. februar 1950. Desuden 2. korrekturen til artiklen fra maj 1950.

Box 55
Hopf, Heinz: 45 særtryk, hvoraf der til et med titlen Über Mindestzahlen von Fixpunkten er hæftet udkastene til to breve fra Nielsen til Hopf fra 1926, og endelig er der 2 hånd- og 3 maskinskrevne breve på tysk fra Hopf til Nielsen fra 1926-30 og 1940.

Box 56
Hylleraas, Egil A.: 26 særtryk.

Box 57
Jessen, Børge: 41 særtryk, samt:
 • Kopi af Forelæsninger over det Hilbertske Rum, Foraar 1935 af B. Jessen. Håndskrevet forelæsningsnote på 30 sider.
 • Jessens ansøgning om professorat ved Den polytekniske Læreanstalt i 1935 med publikationsliste.
 • Avisartikel med titlen "Professor Hjelmslevs Efterfølger udnævnt". Uden datering eller avisnavn.
 • Avisartikel: "Matematik og Millioner", Berlingske Tidende den 3. juli 1955 om Jessen som nyvalgt formand for Carlsbergfondet.
 • 4 sider håndskrevne notater til Jessens arbejder. Udateret.

Box 58
Jensen, J. L. W. V.: 16 særtryk.
Juel, C.: 22 særtryk og maskinskrevet liste over Juels arbejder.
Jørgensen, N. R.: 1 særtryk.

Box 59
Klein-Barmen, Fritz: 12 særtryk.
Kneser, Hellmuth: 64 særtryk og 13 håndskrevne breve på tysk fra Kneser til Nielsen fra 1920-29.

Box 60
Kampen, Egbertus R. van: 26 særtryk.
Koschmieder, Lothar: 39 særtryk.

Box 61
Koebe, Paul: 10 særtryk.
Lefschetz, Salomon: 25 særtryk og 2 siders maskinskrevet manuskript af Lefschetz med titlen Locally Connected Sets and their Applications.

Box 62
Myrberg, Pekka J.: 65 særtryk.

Box 63
Myrberg, Lauri: 9 særtryk
Nevanlinna, Frithiof: 8 særtryk.
Nevanlinna, Rolf: 15 særtryk og tysk avisartikel om R. Nevanlinna.
Nevanlinna, Frithiof og Rolf: 2 særtryk.

Box 64
Nagell, Trygve: 53 særtryk.

Box 65
Nielsen, Niels: 20 særtryk.

Box 66
Nørlund, N. E.: 37 særtryk.

Box 67
Ore, Øystein: 48 særtryk.

Box 68
Ostrowski, Alexander: 69 særtryk og 13 håndskrevne breve på tysk fra Ostrowski til Nielsen fra perioden 1919-24.

Box 69
Ostrowski, Alexander: 77 særtryk og en tryk flyttemeddelelse fra Ostrowski.

Box 70
Pál, Julius: 5 særtryk og 2 håndskrevne sider med Páls arbejder.
Perron, Oskar: 32 særtryk.
Pipping, Nils: 5 særtryk.
Pontrjagin, L.: 8 særtryk.
Porchhammer, Leo: 15 særtryk.
Pringsheim, Alfred: 2 særtryk.

Box 71
Prager og elever I:
Azpeitia, Alfons Gill & Newell, Gordon Frank: 2 særtryk.
Bodner, Sol R.: 2 særtryk.
Boyce, William E.: 3 særtryk.
Drucker, D. C.: 4 særtryk.
Freiberger, Walter F.: 2 særtryk.
Germain, Paul: 1 særtryk.
Green, A. E.: 7 særtryk.
Haythornthwaite, R. M.: 2 særtryk.
Heyman, Jacques: 2 særtryk.
Hsieh, D. Y.: 1 særtryk.
Kestin, Joseph: 1 særtryk.
Koiter, W. T.: 2 særtryk.
Kolsky, H.: 1 særtryk.
Konrhauser, E. T.: 1 særtryk.
Lee, E. H.: 2 særtryk.
Maximon, L. C.: 1 særtryk.
Morgan, G. W.: 1 særtryk.
Morrison, J. A.: 1 særtryk.
Mylonas, C.: 2 særtryk.
Newell, Gordon F.: 4 særtryk.
Onat, E. T.: 2 særtryk.
Pipkin, A.: 1 særtryk.
Papaïoannou, C.: 1 særtryk.

Box 72
Prager og elever II:
Prager, William: 23 særtryk og maskinskrevet publikationsliste.
Radok, J. R. M.: 1 særtryk.
Reid, W. H.: 1 særtryk.
Rivlin, Ronald S.: 3 særtryk.
Schumann, Walter: 1 særtryk.
Shield, R. T.: 3 særtryk.
Smith, G. F.: 3 særtryk.
Spencer, A. J. M.: 2 særtryk.
Sternberg, Eli: 6 særtryk.
Symonds, P. S.: 1 særtryk.
Tekinalp, Bekir: 1 særtryk.
Ziegler, Hans: 1 særtryk.

Box 73
Reidemeister, Kurt: 25 særtryk.

Box 74
Riesz, Frédéric: 26 særtryk.
Riesz, Marcel: 4 særtryk.

Box 75
Seifert, Herbert: 9 særtryk.
Threlfall, W.: 4 særtryk.
Seifert & Threlfall: 5 særtryk.

Box 76
Steffensen, J. F.: 53 særtryk.

Box 77
Veblen, Oswald: 24 særtryk.
Weyl, Hermann: 39 særtryk.

Box 78
Weier, Josef: 51 særtryk, samt 4 håndskrevne og 1 maskinskrevne breve på tysk fra perioden 1955-58, hvoraf de 2 er indlagt i særtryk.

Box 79
Wintner, Aurel: 46 særtryk.Detaljeret om indholdet i enkelte mapper

Nedenfor er indholdet i en del af de mapper, som indeholder andet arkivmateriale end særtryk, nærmere beskrevet.

FØRSTE SERIE AF SÆRTRYK M.M.


Box 1

Mappe: Bang (2), Besicovitch (3), N. Bohr (7), Buch (3), Bundgaard (1)
Bang, Thøger: 2 særtryk, Bangs ansøgning om docentur 1951 og ansøgning om professorat 1955 med publikationslister.
Besicovitch, A. S.: 3 særtryk.
Bohr, N.: 7 særtryk, kopi af brev fra Dag Hammarskjöld (FN) til Bohr 1956, avisudklip Politiken 11. nov. 1950, 7. okt. 1955, Berlingske Aftenavis 6. okt. 1955, og fra en anden avis 7. okt. 1955, Journal of Jocular Physics fra 7. okt. 1955, kopi af Bohrs Address given at the Newton Tercentenary Celebration, July 1946 og manuskriptet til Bohrs foredrag i radioudsendelsen "Orientering" 2. feb. 1954 med titlen Det ny Israel og videnskaben (omkring Weizmann-Instituttet i Rehovot).
Buch, Kai Rander: 3 særtryk og Buchs ansøgning til docentur ved DtH 23. sept. 1951 og til professorat ved Aarhus Universitet 25. feb. 1954 begge med en publikationsliste.
Bundgaard, Svend B. E.: 1 særtryk og Bundgaards ansøgning til professoratet i Aarhus 27. feb. 1954 med publikationsliste.
Box 2

Mappe: Backlund (7), Birkeland (3), Bjørgum (7), Buchwaldt (3)
Backlund, R. J.: 7 særtryk.
Birkeland, Richard: 3 særtryk.
Bjørgum, Oddvar: 7 særtryk og materiale på norsk om Bjørgum-sagen 1955, hvor hans kompetence i forbindelse med stillingsansøgning var oppe.
Buchwaldt, F. A.: 3 særtryk.
Box 3

Mappe: Berker (6), Bieberbach (7), Brouwer (16)
Berker, Ratip: 6 særtryk.
Bieberbach, Ludwig: 7 særtryk.
Brouwer, L. E. J.: 16 særtryk og mappe med 10 breve på tysk fra Brouwer til Nielsen 1919-20.
Box 4

Mappe: Dehn (20)
Dehn, Max: 20 særtryk, kopi af manuskript til foredraget Über Kurvensysteme auf zweiseitigen Flächen holdt i Breslau 11. feb. 1922, notater til Dehns forelæsninger, og 24 breve fra Dehn til Nielsen 1916-31.
Box 5

Mappe: Eilenberg (51)
Eilenberg, Samuel: 51 særtryk og kopi af generelt brev på engelsk afsendt af Eilenberg og MacLane 16. april 1952.

Mappe: Følner (15)
Følner, Erling: 15 særtryk og ansøgning til professorat ved Københavns Universitet 17. marts 1955 indeholdende publikationsliste.
Box 7

Mappe: Fabricius-Bjerre (16), Fog (12)
Fabricius-Bjerre, Fr.: 16 særtryk og kopi af ansøgning fra 19. juli 1937 om professorat ved Polyteknisk Læreanstalt med en publikationsliste.
Fog, David: 12 særtryk, kopi af ansøgning fra 1937 om professorat ved Polyteknisk Læreanstalt med en publikationsliste og brev fra Fog til Nielsen fra 5. marts 1928.
Box 9

Mappe: Heins (13), Hoheisel (3), Hopf (6), Hu (10)
Heins, Maurice: 13 særtryk.
Hoheisel, Guido: 3 særtryk og 3 siders kopier fra matematisk manuskript.
Hopf, Eberhard: 6 særtryk.
Hu, S. T.: 10 særtryk.

Mappe: Heegaard (25)
Heegaard, Poul: 25 særtryk og 5 breve på dansk fra Heegaard til Nielsen fra 1935-1947.
Box 10

Mappe: Hardy (8), Hecke (22)
Fotokopier af følgende materiale fra Staatsarchiv Hamburg blev tilføjet 1. juli 1999: brev fra Nielsen til Hecke 13. marts 1920 på tysk, Jakob Nielsens selvbiografi udarbejdet 8. marts 1920 i forbindelse med hans habilitationsforsvar (3 sider på tysk) og Referat über die Habilitationsschrift v. Dr. Nielsen udarbejdet af Hecke den 29. marts 1920 (3 sider på tysk).
Box 11

Mappe: Jacobsthal (24), Johansson (15)
Jacobsthal, Ernst: 24 særtryk.
Johansson, Ingebrigt: 15 særtryk og en fortegnelse over Johanssons arbejder pr. sommeren 1941.

Mappe: Kerékjártó (35)
Kerékjártó, B. de: 35 særtryk, notat af Nielsen til et af Kerékjártós arbejder og 22 breve på tysk fra Kerékjártó til Nielsen fra perioden 1923-35 med enkelte matematiske manuskripter.
Box 14

Mappe: Mollerup (23)
Mollerup, Johannes: 23 særtryk og nekrologer fra to danske aviser.
Box 15

Mappe: Neugebauer (43)
Neugebauer, Otto: 43 særtryk og maskinskrevet manuskript på dansk til præsentationen af et af dem i Videnskabernes Selskab 12. april 1957 (indlagt i særtrykket).
Box 17

Mappe: P. O. Pedersen (7), R. Petersen (7)
Pedersen, P. O.: 7 særtryk.
Petersen, Richard: 7 særtryk og kopi af Petersens ansøgning om professorat i matematik ved Polyteknisk Læreanstalt fra 8. juli 1937 indeholdende en publikationsliste.
Box 18

Mappe: Rademacher (9), Reinhardt (7)
Rademacher, Hans: 9 særtryk.
Reinhardt, Karl: 7 særtryk og brev fra Reinhardt til Nielsen fra 29. nov. 1929.
Box 19

Mappe: Schlesinger (11), Schmeidler (12)
Schlesinger, Ludwig: 11 særtryk.
Schmeidler, Werner: 12 særtryk og kopi af håndskrevet manuskript til foredraget Über algebraische Gebilde mit punktförmigen Singulariteten holdt i Breslau 6. maj 1922.

Mappe: Schieldrop (3)
Schieldrop, Edgar B.: 3 særtryk, 7 breve på norsk fra Schieldrop til Nielsen 1931-33 hvoraf flere med matematisk indhold, kopi af Schieldrops ansøgning til professorat, og en spritstencil af Schieldrops manuskript En metode til opskrivning af holonome systemers bevægelsesligninger.
Box 21

Mappe: Séguier (10)
Séguier, J. de: 10 særtryk og brev på fransk fra Séguier til Nielsen fra 26. juli 1921 indlagt i et af dem.

Mappe: Skolem (6), Speiser (7), Süss (7)
Skolem, Th.: 6 særtryk og kopi af Skolems ansøgning til professorat indeholdende publikationsliste.
Speiser, Andreas: 7 særtryk og brev på tysk fra Speiser til Nielsen fra 13. dec. 1929.
Süss, Wilhelm: 7 særtryk.
Box 22

Mappe: Stenij (10)
Stenij, S. E.: 10 særtryk og kopi af maskinskrevet manuskript med titlen Über die hyrdrologischen Bilanz der Ostsee fremlagt ved hydrologisk konference i Finland 1936.
Box 23

Mappe: Taussky (25), Todd (13), Taussky & Todd (7)
Taussky, Olga: 25 særtryk alene og sammen med andre end Todd.
Todd, John: 13 særtryk alene og sammen med andre end Taussky.
Todd & Taussky: 7 særtryk sammen og gennemslag af brev på engelsk fra Nielsen til Todd & Taussky, samt deres svarbrev fra 1946.

Mappe: van der Waerden (24), Vietoris (17)
van der Waerden, B. L.: 24 særtryk og Nielsens notat hæftet til et af dem.
Vietoris, L.: 17 særtryk.
Box 24

Mappe: Walther (44)
Walther, A.: 44 særtryk og kopi af manuskript med titlen Lösen nichtlinearer Differentialgleichungen mit der Integrieranlage IBM-Ott og dateret Istanbul, august 1952.

Mappe: Whitehead (15), Wiman (9)
Whitehead, J. H. C.: 15 særtryk.
Wiman, A.: 9 særtryk, fortegnelse over Wimans publikationer og et matematisk manuskript.