Studieordninger

Studieordningerne ejes af fakultetets to studienævn, og er i princippet tilgængelige fra fakultetets uddannelseshjemmesider (gå ind på de enkelte studiers hjemmeside, og klik på regelsamling). Desværre er det kun de nyeste studieordninger, der er tilgængelige på denne måde. Eftersom vi har set nogle ret dramatiske ændringer af studieordningerne de seneste år, har jeg her givet adgang til ældre studieordninger også.

2020-studieordningerBachelor Fælles Mat 2019+ Mat 2019- Aktuar Mat-øk
Kandidat Matematik Mat Tofag Statistik Aktuar Mat-øk
2019-studieordningerBachelor Fælles Mat 2019+ Mat 2019- Aktuar Mat-øk
Kandidat Matematik Mat Tofag Statistik Aktuar Mat-øk
2018-studieordningerBachelor Fælles Mat Aktuar Mat-øk
Kandidat Matematik Mat Tofag Statistik Aktuar Mat-øk
2017-studieordningerBachelor Fælles Mat Aktuar Mat-øk
Kandidat Matematik Mat Tofag Statistik Aktuar Mat-øk
2016-studieordningerBachelor Fælles Mat/stat Aktuar Mat-øk
Kandidat Matematik Mat Tofag Statistik Aktuar Mat-øk
2015-studieordningerBachelor Fælles Mat/stat Aktuar Mat-øk
Kandidat Matematik Mat Tofag Statistik Aktuar Mat-øk
2013-studieordningerBachelor Fælles Mat/stat Aktuar Mat-øk
Kandidat Matematik Statistik Aktuar Mat-øk
2012-studieordningerBachelor Fælles Mat/stat Aktuar Mat-øk
Kandidat Specialeregler Matematik Mat Tofag Statistik Aktuar Mat-øk
2011-studieordningerBachelor Fælles Mat/stat Aktuar Mat-øk
Kandidat Matematik Mat Tofag Statistik Aktuar Mat-øk
2010-studieordningerBachelor Fælles Mat/stat Aktuar Mat-øk
Kandidat Matematik Mat Tofag Overgansordning Statistik Aktuar Mat-øk
2009-studieordninger

Bachelorstudieordningerne fra 2009 er meget forskellige fra tidligere år, ikke mindst på matematik, hvor der blev åbnet op for tofagsstudier.

I 2009 kom der nye kandidatstudieordninger på hele fakultetet bortset fra på tre af de matematiske fag, hvor der køres videre med 2008-studieordningerne. Det kan give visse problemer, hvor fakultetets administrative praksis nærmere svarer til de fælles 2009-regler end for de specifikke regler på de matematiske fag. Det gælder f.eks. optagelseskriterier, hvor fakultetet ikke længere tillader 'betingede optag' for folk, der ikke helt opfylder de forskellige adgangsfagpakker: enten er man kvalificeret og kan optages uden betingelser, eller også er man ikke-kvalificeret og kan ikke optages.

Bachelor Mat/stat Aktuar Mat-øk Fælles
Kandidat Matematik Statistik Aktuar Mat-øk
2008-studieordninger

I 2008 blev fakultetets bachelorstudieordningerne lagt om: de blev bygget op med en fælles dels, der gælder for alle, og en fagspecifik del. Bemærk at statistik blev nedlagt som selvstændigt bachelorstudie i 2008, og konverteret til at være en specialisering på matematik under den lidt forvirrende samlebetegnelse de matematiske fag (der altså i denne sammenhæng ikke dækker aktuar og mat-øk..)

Advarsel Det dokument, der angiveligt indeholder 2008-kandidatstudieordningen i matematik, har en række grimme fejl, der desværre aldrig er blevet rettet. Ved et bureaukratisk uheld er 2008-ændringerne skrevet ind i 2006-studieordningen, og ikke i 2007-studieordningen som de burde. I praksis administreres der nærmere efter 2007-ordningen end efter 2008-ordningen, f.eks. hvad angår antallet af obligatoriske kandidatprojekteter.

Bachelor Mat/stat Aktuar Mat-øk Fælles
Kandidat Matematik Statistik Aktuar Mat-øk
2007-studieordninger

I 2007 kom der en ny kandidatstudieordning i matematik, men de øvrige 7 studieordninger ændredes ikke.
Bachelor Matematik Statistik Aktuar Mat-øk
Kandidat Matematik Statistik Aktuar Mat-øk
2006-studieordninger

Bachelor Matematik Statistik Aktuar Mat-øk
Kandidat Matematik Statistik Aktuar Mat-øk


Sammen med 2006-studieordningerne er følgende dokumenter nyttige:

Bilag 1 - 2006 Kursusbeskrivelser for alle de kurser ved Institut for Matematiske Fag, der reguleres af studieordningen (alle kurser pånær ad-hoc kurser på kandidatniveau).
Bilag 3 Overgangsordninger, der regulerer hvordan kurser taget før den store studiereform i 2004 skal forstås i forhold til de nyere studieordninger.
Gymnasiekompetence Gymnasietilvalgsordningen, der forklarer hvordan man opnår de faglige mindstekrav for undervisning i de gymnasiale uddannelser. Ordningen specificerer hvordan man skal vælge fag for at overholde de faglige mindstekrav i næsten alle tænkelige tofagskombinationer.
2005 tofags-STO Overgangsordning for tofag-studier fra 2005. Denne overgangsordning skulle rydde op for de tofags-studerende der måtte være tilbage i 2005, hvor deres situation blev helt umulig: alle de gamle kurser forsvandt jo ved overgangen fra semester- til blok-struktur. Bemærk at denne version af studieordningen kun indeholder de eksplicitte krav til matematik-siden af et to-fag. Der må være en symmetrisk beskrivelse for f.eks fysik- eller datalogi-siden et sted, men jeg kender ikke disse eksplicitte krav.

Latest update: 12. november 2012
erhansen@math.ku.dk