Emner:

1. Logik og slutninger. Sandhedstavler. Mængder. Aksiomatiske strukturer, eksemplificeret ved Euklidisk geometri.
2. De naturlige tal, specielt principperne om induktion og rekursion.
3. De hele og de rationale tal. Relationer: Ordnings- og ækvivalensrelationer.
4. Egenskaber ved de reelle tal: Fuldstændighed, supremum, etc.. Konstruktion af de reelle tal ved Cauchy-følger.
5. Videregående refleksion over emner som behandles på MatIntro: Supremum, træning i epsilon-delta beviser, etc..