Lectures:

2007.10.12 (Uge 7, fredag): Bevis for irreducibilitet af cirkeldelingspolynomier over Q færdigt. Derefter lidt underholdning.

2007.10.09 (Uge 7, tirsdag): Cirkeldelingspolynomier og endelige legemer fortsat.

Her er en note med udpensling af alle detaljerne i argumentet i 3.14, pp. 35-36 i Elementær talteori, angående irreducibilitet af cirkeldelingspolynomierne i Q[x]:

http://www.math.ku.dk/~kiming/lecture_notes/2007-2008-algebra2/cyclotomic_poly.pdf

Vi begyndte på dette argument. 

2007.10.05 (Uge 6, fredag): Cirkeldelingspolynomier og endelige legemer fortsat. Vi blev (næsten) færdige med beviset for sætning 3.8.

2007.10.02 (Uge 6, tirsdag): POL 5 (adjunktion af rod), pp. 259-263 i Algebra.

Derefter begyndte vi på cirkeldelingspolynomier og endelige legemer, kapitel 3 i Elementær talteori. Vi nåede alt inden sætning 3.6, p. 31.

2007.09.28 (Uge 5, fredag): POL4 (rationale koefficienter), pp. 253-258 i Algebra.

2007.09.25 (Uge 5, tirsdag): Kvadratiske talringe fortsat og afsluttet. 

2007.09.21 (Uge 4, fredag): Aflyst pgra. sygdom.

2007.09.18 (Uge 4, tirsdag): Kvadratiske talringe fortsat. Til og med sætning 6.20, p. 227 i Algebra

2007.09.14 (Uge 3, fredag): Kvadratiske talringe fortsat. Til og med 6.10, p. 221 i Algebra

2007.09.11 (Uge 3, tirsdag): Vi afslutter PID og UFD med diskussion af noterne 5.18 og 5.19 i Algebra.

Derefter begynder vi på Kvadratiske talringe (RNG6 i Algebra): Til og med definition 6.4, p. 217 i Algebra.

2007.09.07 (Uge 2, fredag): PID og UFD (RNG5 i Algebra) fortsat. Til og med sætning 5.15 i Algebra.

2007.09.04 (Uge 2, tirsdag): Brøklegemer (RNG4 i Algebra). Begynde på PID og UFD (RNG5 i Algebra): Til og med Sætning 5.7, pp. 207-208.

2007.08.31 (Uge 1, fredag): Homomorfi og isomorfi (RNG3 i Algebra).

2007.08.28 (Uge 1, tirsdag): Ideal og kvotientring (RNG2 i Algebra).