Lectures:

2008.10.10: (Uge 7, fredag). Spørgetimer i Aud. 7.

2008.10.07: (Uge 7, tirsdag). Irreducibilitet af cirkeldelingspolynomier over Q. Vi benytter her følgende note:

http://www.math.ku.dk/~kiming/lecture_notes/2007-2008-algebra2/cyclotomic_poly.pdf

Derefter nogle eksempler på anvendelser af cirkeldelingspolynomier og endelige legemer: Primtal i aritmetiske progressioner, ElGamal krypto-systemer.

2008.10.03: (Uge 6, fredag). Cirkeldelingspolynomier og endelige legemer fortsat. Til og med korollar 3.10 i Elementær Talteori.

2008.09.30: (Uge 6, tirsdag). Cirkeldelingspolynomier og endelige legemer fortsat. Til og med sætning 3.8 i Elementær Talteori.

2008.09.26: (Uge 5, fredag). POL5 afsluttes.

Derefter begynder vi på cirkeldelingspolynomier og endelige legemer, kapitel 3 i Elementær Talteori. Til og med sætning 3.3.

2008.09.23: (Uge 5, tirsdag). POL4 (rationale koefficienter), pp. 253-258 i Algebra.

Derefter begynder vi på POL 5 (adjunktion af rod), pp. 259-263 i Algebra. Til og med observation 5.2.

2008.09.19: (Uge 4, fredag). Kvadratiske talringe fortsat og afsluttet (til og med sætningen om Pytagoræiske tal, pp. 230-231).

2008.09.16: (Uge 4, tirsdag). Kvadratiske talringe fortsat. Til og med sætning 6.19.

2008.09.12: (Uge 3, fredag). Kvadratiske talringe fortsat. Til og med bemærkning 6.9.

2008.09.09: (Uge 3, tirsdag). Vi afslutter PID og UFD med diskussion af noterne 5.18 og 5.19 i Algebra.

Derefter begynder vi på Kvadratiske talringe (RNG6 i Algebra). Til og med observation 6.3.

2008.09.05: (Uge 2, fredag). PID og UFD (RNG5 i Algebra) fortsat. Til og med hovedsætning 5.15.

2008.09.02: (Uge 2, tirsdag). Brøklegemer (RNG4 i Algebra). Derefter begyndes på PID og UFD (RNG5 i Algebra): Til og med sætning 5.7.

2008.08.29: (Uge 1, fredag). Ideal og kvotientring afsluttet. Derefter RNG3 i Algebra: Homomorfi og isomorfi.

2008.08.26: (Uge 1, tirsdag). Ideal og kvotientring (RNG2 i Algebra): Alt undtagen 2.10, 2.11 og 2.14.