Forsider med logoer i LaTeX

 

Zip-fil med ku-forside pakken

 

Baggrund

 

Pr. d. 15/3 2005 trådte KU's designprogram for rapporter i kraft og det skulle overholdes af alle bachelorprojekter, kandidatspecialer og phd-afhandlinger afleveret ved Københavns Universitet. Dette betød en faste forsider med fakulteternes logoer, og en lang række specifikationer af brødtekst, overskrifter mm. Vejledningen blev givet ud fra en række MS Word skabeloner.

 

Idet intet af dette var implementeret i LaTeX, og idet den typografiske opsætning af matematik er forskellig fra den rene tekst som ses på humanistiske studier, blev KU's designprogram er for rapporter stillet i bero d. 16/3 2005 på det Naturvidenskabelige Fakultet.

 

Studienævnets side om rapportdesignet

 

Design manual på ku.dk

 

Forsiden er hermed gjort tilgængelig som LaTeX-pakke, og den forbliver et tilbud til de studerende der gerne vil have en forside med logo til deres opgaver.

 

Installation

 

Udpak zip-filen i TEXMF\tex\latex.

 

Opdater pakkeoversigten

 

Kør eksempel.tex eller startark.tex

 

Brug af listings-pakken, et eksempel: Listings.zip