Hvad bør en option koste?

Slides fra foredraget.

Regneark med en 5-periode model.

En lille --- engelsksproget --- artikel om optionsprisfastsættelse

En lidt mere teknisk note

På Københavns Fondsbørs' hjemmeside kan man finde priser (også kaldet kurser eller præmier) for en række optioner, tillige med forskelligt baggrundsmateriale. (Københavns Fondsbørs er et gammelt navn --- det formelt korrekte for tiden er NASDAQ OMX Nordic; forfærdeligt.)


Last modified: Tue Oct 9 2012