Hold dig opdateret

Få nyt om videnskaben ind i din mailboks eller rss-læser  rss logo
nyhedbrev ikon Tilmeld dig nyhedsbrevet 
RSS feed ikon Abonner på RSS-feeds

Spørg Videnskaben

Hvorfor er vi kildne?

Få svar fra videnskaben

Partnere


Sponsorer:

- Forsknings- og
  Innovationsstyrelsen
- Det Strategiske 
  Forskningsråd
 
- Det Frie Forskningsråd
- Danmarks Elektroniske Fag-  og Forskningsbibliotek 
- Kulturministeriet
 
Mediepartnere:
- Danmarks Radio 
- Forskning.no
- Nature & Science TV
- Aktuel Naturvidenskab 
- Magasinet Humaniora
- Polarfronten 
- Ny Viden 
- Planteforskning.dk 
 
Samarbejdspartnere:
- Danmarks Tekniske
  Universitet

- Aalborg Universitet

- Roskilde Universitet
- IT-Universitetet
- Copenhagen Business
  School (CBS)
- Experimentarium
- Det Sundhedsvidenskabe-
  lige Fakultet, Københavns
  Universitet
- Det Biovidenskabelige
  Fakultet, Københavns
  Universitet
  
- Det Farmaceutiske
  Fakultet, Københavns
  Universitet
  
- Det Humanistiske
  Fakultet, Københavns
  Universitet
  
- Det Naturvidenskabelige
  Fakultet, Københavns
  Universitet
  
- Det Naturvidenskabelige 
  Fakultet, Syddansk 
  Universitet
- Det Tekniske Fakultet,
  Syddansk Universitet
- Det Sundhedsviden-
  skabelige Fakultet, 
  Syddansk Universitet
- Det Samfundsviden-
  skabelige Fakultet, 
  Syddansk Universitet
- Det Humanistiske
  Fakultet, 
  Syddansk Universitet
- Handelshøjskolen, 
  Aarhus Universitet
  
- Det humanistiske
  Fakultet, 
  Aarhus Universitet 
- Danmarks
  Miljøundersøgelser, 
  Aarhus Universitet 
- Det naturvidenskabelige 
  Fakultet, 
  Aarhus Universitet
  
- Det Samfundsviden-
  skabelige Fakultet, 
  Aarhus Universitet
  
 -Videnscenter for
  Arbejdsmiljø
- Det jordbrugsviden-
  skabelige Fakultet, 
  Aarhus Universitet
  
- iNANO,
  Aarhus Universitet
  
- Statens Museum for Kunst
- Nationalmuseet
- SFI - Det Nationale
  Forskningscenter for
  Velfærd
  
- Det Nationale Forsknings-
  center for Arbejdsmiljø
  
- GEUS
KVINFO
- Alexandra Instituttet
- Danmarks Biblioteksskole
- Det Nationale Netværk for
  Teknologioverførsel
- Tycho Brahe Planetarium
- Unge Forskere
- Danish Obesity Research
  Centre
 
- DIIS – Dansk Institut for
  Internationale Studier
 
 

Matematiske modeller optimerer hjerneforskning

7. august 2009 kl. 09:18

Et samarbejde mellem en neuroforsker og en matematiker åbner mulighed for at udføre eksperimenter på modeller af hjernen, som ville være umulige at gennemføre i virkeligheden.

Rune Berg og Susanne Ditlevsen samt Jørn Hounsgaard (siddende) ved siden af motoneuron-netværks-forsøgsopstillingen. (Foto: SUND) 

Hver gang du tager et skridt, har en gruppe rygmarvsceller kommunikeret og dannet et netværk.

Men hvordan kommunikerer hjernecellerne i rygmarven med elektriske signaler og producerer motorprogrammer, som får dig til at flytte benene, så du kan gå? Og hvordan koordinerer centralnervesystemet hele indsatsen?

Det ved videnskaben ikke. Endnu.

Hallas-Møller-stipendiat Rune Berg fra Institut for Neurovidenskab og Farmakologi på Københavns Universitet har dog sat sig for at finde et svar.

Han undersøger rygmarvens styring af bevægelser, og i den anledning har han allieret sig med en matematiker, nemlig forskningsleder Susanne Ditlevsen fra Institut for Matematiske Fag på Københavns Universitet, i et forsøg på at opstille og analysere statistiske modeller for rygmarvscellernes opførsel. Det er et samarbejde, som allerede har bragt undersøgelser af centrale hypoteser om hjernefunktion inden for rækkevidde, og som har givet forskerne muligheder for at udføre eksperimenter på modeller af hjernen, som ville være umulige at gennemføre i virkeligheden.

Neuroforskerne har allerede studeret enkelte hjerneceller under mikroskop og fundet ud af, hvordan de hver for sig fungerer og reagerer på elektriske impulser. Men som med så mange andre ting, er helheden mere end summen af enkeltdelene. Man kan jo ikke gætte, hvordan en hel symfoni lyder ved blot at lytte til et enkelt instrument, ligesom studier af et enkelt sandkorns bevægelser i vinden ikke vil afsløre, hvordan en hel klit bevæger sig i blæsevejr.

Matematiske modeller kan forklare celle-netværkets opførelse

Rune Berg arbejder derfor med en sindrig forsøgsopstilling, der gør det muligt for ham at studere op til 100 motoneuroners elektriske reaktioner både samlet og hver for sig. Men skal forsøgsresultaterne hjælpe os til at forstå, hvordan nervecellerne danner netværksaktivitet, kræver det, at man kan opstille forudsigelser om netværkets opførsel.

Disse modeller er så vigtige, for det er den eneste måde, hvorpå vi kan få en forståelse af, hvordan store netværk fungerer.
- Rune Berg
Og det har vist sig langt vanskeligere end forudset.

Det er her, matematikken og Susanne Ditlevsen kommer ind i billedet. Vekselvirkningen mellem motoneuronerne i netværket og omgivelserne kræver usædvanligt komplicerede ligninger og statistiske beregninger. For med avancerede matematiske modeller bygget på såkaldt stokastiske processer kan forskerne udtale sig om sandsynligheden for en given celles opførsel, når fx netværket deltager i en bevægelse.

»Det er vigtigt at vide, hvilken type statistik cellerne følger. Så kan vi med tiden lave bedre modeller af celler og analysere modellerne,« forklarer Rune Berg.

Det er samme princip, som fysikerne bruger, når de ud fra viden om en gas' tilstand (fx tryk) vil forstå, hvordan de enkelte partikler i gassen opfører sig. Det er partiklernes hastigheder, der bestemmer gassens temperatur, men det er helt umuligt at forudsige, hvilken hastighed en given gaspartikel har. Fysikerne kan til gengæld bruge statistiske metoder og den såkaldte Boltzmann-fordeling til at udtale sig om sandsynligheder og sandsynlighedsfordelinger for forskellige hastigheder.

»Vi forsøger så at sige at finde nervecellernes Boltzmann-fordeling,« forklarer Rune Berg.

Matematiske analyser kan give nye fysiologiske fortolkninger

Samarbejdet har allerede ført til én artikel i PLoS ONE. Her testede Rune Berg, kollegaen Jørn Hounsgaard og Susanne Ditlevsen som de første i verden rent eksperimentelt en central neuro-hypotese, der blev fremsat i 1975 af den amerikanske forsker John N. Barret. Han foreslog, at hvilende rygmarvsceller reagerer langsomt, men så snart de modtager stimulans, falder deres reaktionstid dramatisk.

Det er dog først nu, at hypotesen er blevet afprøvet.

Succesen med samarbejdet har givet Susanne Ditlevsen, som netop har modtaget 5,76 mio. kr. fra Det Frie Forskningsråd, appetit på at udvikle en mere avanceret matematisk model, som skal afsløre de mekanismer, der styrer neuronernes reaktionsevne under netværksaktivitet.

»Teoretisk modellering af fysiologiske processer er og skal være tværfagligt. Og det er det, der gør det så spændende! Sammen kan Rune og jeg lave noget, vi ikke kunne lave hver for sig, og vi supplerer hinanden med hver vores viden. For at være interessante skal teoretiske modeller jo være fysiologisk relevante, så de kan bruges, og den matematiske analyse kan hjælpe til nye fysiologiske fortolkninger og forklaringsmodeller,« siger Susanne Ditlevsen.

Rune Berg er overbevist om, at andre forskere vil kunne få gavn af samarbejdet, når de skal modellere og analysere netværksmodeller.

»Disse modeller er så vigtige, for det er den eneste måde, hvorpå vi kan få en forståelse af, hvordan store netværk fungerer, og hvad der fx går galt under epilepsi og ved Parkinsons,« siger han.

Samtidig gælder de to forskeres modeller ikke kun for rygmarvsceller.

»Vi håber at finde generelle principper for neuronnetværk. Vi mener, det ville være højst usandsynligt, at cellenetværk i forskellige dele af centralnervesystemet benytter sig af fundamentalt forskellige principper - specielt når de alle sammen har stort set samme cellulære egenskaber,« siger Rune Berg.

Uafprøvet hjerneforskning i cyberspace

Hjernefunktion er uudforsket territorium, bl.a. fordi det i sagens natur er svært at studere og arbejde på en levende hjerne i aktion. Vi har i dag store scannere, som kan tage billeder af hjernens oxygen- og næringsforbrug og aflæse aktivitet, men der er stadig lang vej til, at vi forstår, hvordan hjernen fungerer.

Netop derfor vil avancerede matematiske modeller bygget på store mængder bio-data måske give forskerne et værktøj til at eksperimentere med dele af hjernen, som det er uetisk, farligt eller umuligt at udføre i praksis. For hvis modellerne er i overensstemmelse med fysiologiske fakta, kan forskerne udføre deres forsøg i cyberspace.

»Om det bliver muligt ved vi ikke endnu,« erkender Rune Berg og fortsætter:

»Vi skal analysere de opsamlede forsøgsresultater og sammen beskrive dem med en matematisk model. Det ville være fantastisk, hvis denne model kunne forudsige noget, som jeg så kunne teste eksperimentelt i laboratoriet. Det er ikke kun lige efter den videnskabelige arbejdsmetode, det ville også hjælpe os trænge dybere ind i hjernens mysterier.«

 

Reference og links

Intense Synaptic Activity Enhances Temporal Resolution in Spinal Motoneurons. PLoS ONE 3(9): e3218. doi:10.1371/journal.pone.0003218

Rune Bergs hjemmeside 

Profil for Susanne Ditlevsen

Læs også på videnskab.dk:

Hjerneskanninger afslører din sex-fantasi

Hjerneceller tikker ude af takt 

Søvn skal give nyt syn på hjernen 

Hjerner skannes for skyld og skam 


Lavet i samarbejde med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. 
 

 

 

 

 

Log ind

For at kunne kommentere på artikler på skal du være logget på som bruger af videnskab.dk
Opret ny bruger eller få tilsendt password

Angiv venligst e-mail og kodeord

e-mail: Password:

Seneste nyheder

RELATERET


Emneord:

TEMA: Festival

TEMA: Festival

Videnskab.dk ser nærmere på musik, sex og stoffer.

Læs om festival og forskning.

Vidste du: Matematik

Vidste du: Matematik

Seks ud af ti universitetsstuderende frygter matematikken. Angsten for matematik afspejler sig særligt i valg af uddannelse.

Læs: Seks ud af ti universitetsstuderende lider af matematik-angst

Seneste debat

Bjørn Lomborg forsimpler ...
Kunstige skyer (37 minutter siden )
Af: Mikael Hansen
Ud med Freud, Marx og Lac...
slut med mere Freud (2 timer siden )
Af: Stefan Jensen
Til debatforsiden
Gør teksten mindre Gør teksten større Send artikel til ven Print denne nyhed Se alle RSS feeds på Videnskab.dk