Evolutionsligninger

Kursusstart udskudt pga. sygdom til: 19.2.2001. Mødetid ændret til onsdage

15.05-16.45 i aud. 7.

Velkommen til kurset Evolutionsligninger, F2001.

Forelæseren er Gerd Grubb, som træffes på H. C. Ørsted Institutet, lokale E203, tlf 35320743, e-mail: grubb@math.ku.dk

 

Vi fortsætter med at bruge L. C. Evans: Partial Differential Equations, A.M.S. 1998

I dette semester vil vi fortsætte med evolutionsproblemer og gerne tage fat på ikke-lineære problemer, idet vi bygger videre på den viden om lineære elliptiske og parabolske differentialligninger, som er opnået i efteråret 2000.

Deltagerne er velkomne til at holde seminarer over udvalgte emner fra bogen. Dette kan indgå i opnåelsen af punkter for kurset, ligesom der i begrænset omfang kan stilles skriftlige opgaver. Idet den væsentligste del af undervisningen foregår ved forelæsningerne vil der for tilmeldte, der ikke deltager i en stor del af forelæsningerne, endvidere kunne blive tale om en mundtlig prøve i stoffet for at opnå merit.

Det er tanken at rapportere løbende, hvor langt vi er nået, hvilke seminarforedrag der er planlagt og hvilke opgaver der eventuelt stilles til aflevering hvornår, på denne hjemmeside, der også vil blive forsynet med en deltagerliste med e-mail adresser.

 

GENNEMGÅET STOF:

19.2.2001: Kap. 3 side 91-99.

28.2.2001: Kap. 3 side 99-105.

7.3.2001: Kap.3 side 106-112

14.3.2001: Kap. 3 side 113-120.

21.3.2001: Kap. 3 side 120-129 kursorisk, Kap. 8 side 431-437 og side 443.

28.3.2001: Kap. 3 side 137-144 (seminar).

4.4.2001: Kap. 8 side 443-449.

18.4.2001: Kap. 8 side 447-453, 458.

25.4 2001: Uddelt: Kap. 7-8 af noter vedr. elliptiske randværdiproblemer af G. Grubb. Gennemgået Kap. 7 side 7.1-7.9.

2.5 2001: Kap. 7 side 7.9-7.16. Kap. 8 side 8.1-8.3.

9.5.2001: Kap. 8 side 8.3-8.10.

 

HJEMMEOPGAVER:

Til aflevering 21.3.2001: Problem 3.5.2, 3.5.3 (kun (a) og (b)).

 

SEMINARFOREDRAG: Thomas Jensen gennemgik dele af afsnit 3.4 den 28.3.2001.