Introduktion til Partielle Differentialligninger 2002

Introduction to Partial Differential Equations 2002. ( The course will be given in English, if there are participants who do not understand Danish.)

 

Velkommen til Introduktion til Partielle Differentialligninger E2002.

Forelæsningerne, der starter 3. september 2002, foregår tirsdag 13-15 i aud. 9 og torsdag 9-11 i aud. 8. Som tekst benyttes:

L. C. Evans: Partial Differential Equations, American Mathemarical Society, Rhode Island 1998. (Kort betegnelse [E98].)

Forelæser er Gerd Grubb, som træffes på H. C. Ørsted Institutet, lokale E203, tlf 35320743, e-mail: <grubb@math.ku.dk>. Kurset vil blive afholdt på engelsk, såfremt der er udlændinge til stede som ikke forstår dansk.

Kurset henvender sig til såvel matematikstuderende som mat-øk-studerende. Det er først og fremmest den grundlæggende teori, der vil blive satset på, gennemgået på en måde der kræver relativt få forudsætninger. Bogen indeholder ikke ret meget materiale om anvendelser, så hvis der er ønsker om at tage specielle sådanne emner op, må det drøftes ved forelæsningerne.

 

Her er en foreløbig plan for hvad der vil blive gennemgået fra kapitlerne i bogen:

 1. Indledning. Nødvendig notation og forudsætninger, fra Appendix.
 2. Fire vigtige lineære tilfælde, klassiske metoder til behandling af dem:
  1. Transportligningen.
  2. Laplace's ligning (elliptisk).
  3. Varmeledningsligningen (parabolsk).
  4. Bølgeligningen (hyperbolsk).
 3. (Ikke-lineære førsteordensligninger overspringes i første omgang.)
 4. Andre explicitte metoder, særligt med henblik på parabolske ligninger:
  1. Lidt om separation af de variable.
  2. Fourier transformation.
 5. Generelle metoder. Specielt redskabet: Sobolev rum.
 6. Elliptiske problemer. Variationelle metoder.
 7. Problemer med tidsudvikling (primært parabolske problemer). Galerkin's metode, semigruppe metoden.

 Endvidere er der udarbejdet supplerende noter, som efterhånden vil kunne hentes fra denne hjemmeside.

 SUPPLERENDE NOTER (betegnes [G02])

1. Integration in several variables

 2. Comments to the Dirichlet problem

3. On the Fourier transformation

4. Auxiliary tools in the study of Sobolev spaces

5. Elliptic problems

 UGEPLAN

 Gennemgået stof:

UGE 36, 3.9 og 5.9: Chapter 1, Introduction. Chapter 2: The transport equation, Laplace and Poisson equations, pp. 17-24 until formula (12), using Lemma 2.2 in [G02] to show (10). Multiindex notation (from Appendix A). Introduction of Gauss-Green formulas in Appendix C.2.

UGE 37, 10.9 og 12.9 (ved Jan Philip Solovej): On integration formulas, Appendix C.1 and [G02] Section 1. Completion of the proof of Theorem 2.2.1.

UGE 38, 17.9 og 19.9: Chapter 2.2: Mean value formulas and maximum principles pp. 25-28. Green's function pp. 33-37.

UGE 39, 24.9 og 26.9: Chapter 2.2: The Dirichlet problem, pp. 37-43.

UGE 40, 1.10 og 3.10: Chapter 2.2: Dirichlet's principle p. 43. Ch. 2.3: The heat equation, pp. 44-52 (mean value property and maximum principle just mentioned).

UGE 41, 8.10 og 10.10: More on the heat equation: Duhamel's principle, energy methods pp. 62-63. The wave equation, pp. 65-80 (for n = 2 and 3).

UGE 42: Autumn break.

UGE 43, 22.10 : Lecture by JanPhilip Solovej: From Ch. 2.4, the nonhomogeneous wave equation, energy methods, pp. 81-85. From Ch. 4.1: Separation of variables pp. 167-169, illutrated by Fourier series.

UGE 44, 29.10 og 31.10. From Ch. 4.3, the Fourier transformation and applications. (Section 4.3.1, pp. 182-190 supplied with Section 3 of [G02].) Derivatives defined by Fourier transformation are weak derivatives.

UGE 45, 5.11 og 7.11. Chapter 5, function spaces, pp. 239-251.

UGE 46, 12.11 og 14.11. Chapter 5, more on Sobolev spaces, pp. 251-257, supplied with Section 4 of [G02] , pp. 14-19.

UGE 47, 19.11 og 21.11: From Chapter 5, pp. 257-259 (the trace map). From notes: Sobolev spaces over R^n, identification of W^{k,p}(R^n) with W_0^{k,p}(R^n), characterization of L^2 Sobolev spaces by Fourier transformation, versions of the Sobolev and Poincare inequalities for p=2 (pp. 19-23). From Chapter 6: pp. 293-298 and 300-301.

UGE 48, 26.11 og 28.11: From Chapter 6, pp. 297-99, 301-305, on the Lax-Milgram Theorem and its application. Section 5 of notes, pp. 24-28 on injections and compact operators. 

UGE 49, 3.12 og 5.12: From Chapter 6: Regularity of weak solutions, pp. 306-313 and sketch of 317-319. Difference quotients in L^2 Sobolev spaces, pp. 277-278.

   Planlagt gennemgang

UGE 50, 10.11 og 12.11: From Chapter 6: Higher regularity. Start Ch. 7 on parabolic problems

 

OPGAVER

 

Exercises to be handed in on September 26: Ex. 2.5.1 in [E98], Ex. 1.2 in [G02].

Exercise to be handed in on October 10: Ex. 2.5.4 in [E98].

Exercises to be handed in on November 7: Ex. 4.7.2 in [E98], Ex. 3.1 in [G02].

Exercises to be handed in on December 10: Ex. 6.6.2 in [E98], Ex. 5.2 in [G02].

A special TeX-macro to indicate an average integral (\slint is used in display, \tslint in text):

\def\slint{{\int\!\!\!\!\!\!@!@!@!@!{-}}}
\def\tslint{{\int\!\!\!\!\!@!@!@!{-}}}