Matematik i verdensklasse

Klik her hvis du har brug for matematisk assitance!

Institut for Matematiske Fag ved KU tilbyder at afholde følgende mini-kurser for gymnasieklasser i projekt "Verdensklasse". Lærerne for disse klasser bedes tage direkte kontakt til udbyderen (udbyderne) af det kursus (de kurser), der har interesse.

Udbyder Emne(r)
Kjeld Bagger Laursen
e-mail
Hjemmeside
Tlf: 3532 0690
Jeg tilbyder fire forskellige emner:
1. Metriske og topologiske rum
2. I én uendelighed? (om endelige og uendelige mængder, tællelighed, overtællelighed)
3. Funktionsbegrebet, topologi (studiet af kontinuitet)
4. Koder, specielt stregkoder
Flemming Topsøe
e-mail
Hjemmeside
Tlf: 3532 0732
Uendelighedsbegrebet
Dette kursus udbydes kun i e-versionen.
Søren S. Nielsen
e-mail
Hjemmeside
Tlf: 3532 0681
Jeg vil gerne melde mig med et minikursus i anvendelse af lineær programmering. En introduktion der viser hvad et LP er, samt hvordan det sætter op i en løsningspakke (GAMS, som de kan få til deres egne maskiner). Plus et par små "realistiske" opgaver hvoraf hver gruppe kan vælge een og løse.
Søren Eilers
e-mail
Hjemmeside
Tlf: 3532 0757
Jeg er meget positiv overfor at forsøge at lave et minikursus med mit geometriprogram ("Elementa") i forbindelse med verdensklassen. Det synes at passe glimrende, bortset fra at DCN-projektet pr definition er rettet mod (i dette tilfælde, nystartende) universitetsstuderende.
Erik Christensen
e-mail
Hjemmeside
Tlf: 3532 0704
Jeg vil godt tilbyde et kursus i kombinatorisk geometri i planen baseret på udvlagte opgaver fra "Combinatorial Geometry in the Plane", af Hadwiger, Debrunner, Klee, udgivet af Holt, Reinhart and Winston, New York, 1964. samt "Konvexe Figuren" af I. M. Jaglom, W. G. Boltjanski, VEB Deutscher Verlag Der Wissenschaften, Berlin, 1956. Emnerne der diskuteres er punkter, linier og ovale ( konvekse ) figurer. Der er massre af opgaver der giver indsigt i hvorledes disse geometriske objekter kan ligge i forhold til hinanden. Som eksempler kan nævnes Hellys og Jungs sætninger. Helly siger, at hvis det om en samling af konvekse figurer i planen gælder, at hvis et hvert sæt af bestående af 3 af disse har ikke tom fællesmængde, så er fællesmængden af alle de konvekse mængder ikke tom. Jung siger, at hvis der er givet en en punktmængde i planen som har den egenskab, at for alle par af punkter i mængden er afstanden mellem dem højst 1, så kan hele mængden dækkes af en cirkelskive med radius 1/SQRT(3). Af andre overraskende ting der dukker op kan det nævnes, at man ved hjælp disse teorier om ovale mængder i planen kan lære hvorledes man kan bore næsten helt kvadratiske huller.


Gode og dårlige råd til udbyderne

Kommentarer fra deltagerne

Links (nyttige og unyttige)Tilbage til Jespers hjemmeside.
Jesper Michael Moeller
Last modified: Thu Nov 29 18:08:01 CET 2001