Back: Front page for Niels Martin Moller

Outreach, General Audience, Media & Science Policy

Here you will find resources, such as podcasts, articles and lecture slides, from a selection of events and projects which I have been involved in, in science communication for wider audiences (mostly in Danish).


Mødet med en 300000 volt Van de Graaff generatorPalais de la découverte i Paris. Jeg stod godt beskyttet i Faradays bur, takket være det matematisk-fysiske princip Gauss' lov. Det er nært beslægtet med Green's sætning og udtrykker en særlig geometrisk-analytisk egenskab ved løsninger til Laplaces partielle differentialligning (dvs. harmoniske funktioner).

Videnskabsklubben: Program i matematik & datalogi (skoleforløb)

 • Tid/sted: 2021--, selected public schools.
 • Indhold: 7-ugers forløb målrettet 5. og 6. klasses elever, med hjælp fra gymnasieelever, om geometri og algoritmer.
  Fokus på opdagelser og matematiske eksperimenter.
 • Links: Videnskabsklubben.dk: Matematik & Datalogi.
Videnskabsklubben.dk logo


Bloom Festival for Science 2022: "Symposium - Known Unknowns" (paneldebat)

 • Tid/sted: 5/2022, Bloom (Scene: Spring), Søndermarken, København.
 • Indhold: Optræden som paneldeltager m. Det Unge Akademi (u/ Kgl. Danske Videnskabernes Selskab).
 • Links: 1) Known Unknowns.
Bloom Festival 2022


KulturNat 2021: Åbent hus på H.C. Ørsted Instituttet

 • Tid/sted: 10/2021, KU MATH
 • Indhold: To foredrag om geometri og variationsregning, samt boden "Finurlige Former og Flader" med matematisk sæbebobleshow og gør-det-selv matematiske eksperimenter om geometri og topologi for publikum.
 • Links: KulturNat 2021 på KU MATH.
Niels Martin med bobler til KulturNat 2021


Matematik til fyraften: "Optimale geometriske former" (workshop)

 • Tid/sted: 28. september, 2021, MATH, Københavns Universitet
 • Indhold: Inspirationsmøder f/ gymnasielærere i matematik, m. bl.a. workshop v/ Niels Martin Møller.
 • Links: Tilmelding (for gymnasielærere).
KU MATH - Department of Mathematical Sciences


Videnskabsdyst 2021: "De korteste kurver på de sjoveste flader" (video)

 • Tid/sted: 5/2021, Videnskabsklubben.dk at Royal Danish Academy of Sciences and Letters (streaming)
 • Indhold: Quiz om naturvidenskab for gymnasieelever u/ Forskningens Døgn. Emnet var en eksperimentel tilgang, med snore og lodder, til geodætiske kurver på flader der er lokalt isometriske med planen (cylinder, terning, kegler med varierende topvinkler).
 • Links: 1) Video på Videnskabsklub.dk's facebook side (Niels Martin med fra tid 53:03).
  2) https://www.videnskabsklubben.dk/videnskabsdyst
Den Store Videnskabsdyst 2021


Moderne tider: "Vi fortæller naturvidenskaben forfra" (artikelserie)

Moderne Tider


Tanker i lockdown: "Katastrofer i geometriske modeller - og vice versa" (bogbidrag)

 • Tid/sted: 8/2020.
 • Indhold: Bogkapitel i udgivelse fra Det Unge Akademi.
 • Links: E-bog hos Baggrund.com (N.M. Møllers bidrag side 54-61).
Tanker i Lockdown (bogens forside)


Forskerzonen: "Fra fuglefjer til sæbebobler - hør om naturens matematik" (podcast)

Forskerzonen sendte et fint diplom.


Georg Mohr Vinderseminar: "Geometri, topologi og differentialligninger" (foredrag)

Niels Martin Møller holder foredrag til Georg Mohr 2020


Bloom Festival for Science 2019: "Det Umålelige" (foredrag & podcast)

Bloom Festival 2019


Visit MATH at UCPH: "Geometri og energi i fysik - abstrakte idéer
i dagligdagens fænomener
" (foredrag)

 • Tid/sted: 11/2018, Københavns Universitet.
 • Indhold: Slides fra Visit MATH inspirationsdag for gymnasielærere på Københavns Univ.
 • Links: Slides (.pdf).
UCPH logo


Bestil En Forsker: "Geometri og energi: Geodæter, lys og sæbeboblers fysik
i krumme rum
" (foredrag)

 • Tid/sted: 2017--, gymnasier (især i Hovedstadsområdet).
 • Indhold: Foredrag om geometri og fysik for voksne, unge, skoleklasser.
 • Links: Beskrivelse af foredrag og tilmelding (kører næste gang foråret 2022).
Forskningens Døgn


NRK P2: "Abels Tårn fra New York" (radio/podcast)

 • Tid/sted: Optagelser i New York (Den Norske Sjømannskirken på Manhattan), sendt i Norge 24/07/2015.
 • Indhold: Panel af forskere i New York-området inkl. N.M. Møller besvarer spørgsmål om bl.a. matematisk-fysiske fænomener fra dagligdagen mv.
 • Links: 1) Programbeskrivelser.
  2) Podcast med NRK P2 radioudsendelse.
Torkild Jemterud (NRK) leder slagets gang i Sjømannskirken på Manhattan


NRK P2: "John Nash. Portrett av en Abelprisvinner" (radio/podcast)

 • Tid/sted: Radiooptagelser på Princeton University, sendt i Norge 19/05/2015.
 • Indhold: Interview om John Forbes Nashs (og Louis Nirenbergs) levned og arbejde indenfor geometrisk analyse.
 • Links: NRK Podcast (N.M. Møller med fra tid 20:30).
  Abel.no: Abel Prize Laureates 2015
  Hollywood-udgaven af John Nashs liv: Filmen "A Beautiful Mind" at IMDB.
Nash og Nirenberg modtager AbelprisenScience Policy (newspaper articles in Danish):Miscellaneous Press (mostly in Danish):Social media, mailing lists, seminar calendars:
- Twitter: @NielsMartinM (rarely tweeting, and usually in Danish on science policy and outreach)
- LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/nielsmartinmoller
- Altinget.dk https://www.altinget.dk/person/niels-martin-moeller
- Facebook: Geometric Analysis: Past, Present and Future (community page on geometric analysis at an advanced level; highlights preprints, fun facts and summer schools/conference activities worldwide are posted)
- KU MATH local events, e.g. seminars: https://www.math.ku.dk/english/calendar
- ListServ: Geometry Listserv (conference mailing list)


Valid XHTML 1.0 Transitional