Matematik, hvad er det ?<br> Matematikkens bestanddele<br> Hvorfor?

 • Matematik er læren om strukturer og sammenhænge
  der kan diskuteres på et abstrakt formaliseret grundlag
  og via ræsonneren føre til præcise udsagn.
 • Al matematik består af tre dele:
  - et regelsæt for vor ræsonneren
  - en genstand for vor ræsonneren
  - hensigten, visionerne, skønheden!
 • Der er to grunde til at beskæftige sig med matematik:
  - som et middel til at opnå erkendelse på andre felter
  - som erkendelse i sig selv